Головна

лексичні норми

  1. III. Норми витрат мастильних матеріалів
  2. IV. Матеріальні і процесуальні норми податкового права.
  3. VI. Метод розрахунку поправки на ризик норми дисконту
  4. VI.4. ІМ'Я ВЛАСНЕ І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ
  5. VI.5. Прикметник І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ
  6. VI.6. Числівник І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ
  7. VI.9. Синтаксичні НОРМИ І КУЛЬТУРА МОВИ

Особливої ??уваги потребують лексичні норми, тобто правила застосування слів у мові. М. Горький вчив, що слово необхідно вживати з точністю найсуворішою. Слово має використовуватися в тому значенні (в прямому чи переносному), яке воно має і яке зафіксовано в словниках російської мови. Порушення лексичних норм призводить до спотворення змісту висловлення. Можна навести чимало прикладів неточного вживання окремих слів. так, прислівник десьмає одне значення - «в якомусь місці», «невідомо де» (Десь заграла музика). Однак останнім часом це слово стали вживати в значенні «близько, приблизно, колись»: Десь в 70-х роках XIX століття; Заняття планували провести десь у червні; План виконаний десь на 102%.

Помилкою є неправильне вживання дієслова ложить замість класти. дієслова ложить и класти мають одне і те ж значення, але класти - загальновживане літературне слово, а ложить - просторічне.

Необхідно звернути увагу і на використання префіксальних дієслів покласти, скласти, складати. Дехто каже Покладу на місце, складати числа, замість правильного покладу на місце, складати числа.

Порушення лексичних норм часом пов'язано з тим, що говорять плутають слова, близькі за звучанням; але різні за значенням. Наприклад, не завжди правильно вживаються дієслова надати и уявити. дієслово надати означає «дати можливість скористатися чимось» (Надати квартиру, відпустку, посаду, кредит, позику, права, незалежність, слово і т.д.), а дієслово уявити має значення «передати, дати, пред'явити що-небудь кому-небудь» (уявити

звіт, довідку, факти, докази; представити до нагороди, до ордену, до звання, на здобуття премії і т.д.).

Останнім часом все частіше і частіше в передачах по радіо, телебаченню стали звучати такі фрази: Команда спортсменів приречена на перемогу; Виступ ансамблю приречене на успіх; Він приречений бути геніальним; Задумані заходи приречені на процвітання. Ті, що говорять не враховують ні походження слова, ні його внутрішньої форми, ні його споконвічного значення. У всіх наведених пропозиціях йдеться про позитивні результати (Перемога, успіх, процвітання), в той час як дієслово прирікати має значення «присвятити, силою обставин примусово поставити в якісь умови». Згадаймо рядки з творів класиків:

Їх села і ниви за буйний набіг / Прирік він мечам і пожеж (Пушкін); Не я прирік твої молоді роки / На життя без щастя і свободи (Некрасов); Всім навіть страшно стало, коли зрозуміли, на яку самотність він прирік себе (Горький).

Для уточнення лексичних норм сучасної літературної мови рекомендується звертатися до тлумачних словників російської мови, до спеціальної довідкової літератури.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

функції мови | Форми існування національної мови | Літературна мова як вища форма національної мови | Ознаки літературної мови | Становлення і розвиток літературної мови до XX століття | Тенденція розвитку російської літературної мови в XX столітті | Мовна норма, її роль в становленні і функціонуванні літературної мови | Норми наголоси. Особливості російського наголоси | орфоепічні норми | морфологічні норми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати