Головна

Кінцеві автомати з пам'яттю (послідовних)

  1. автомати
  2. Блоки управління пам'яттю
  3. Грецькі початкові і кінцеві терміноелементи
  4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА КІНЦЕВІ КОРИСТУВАЧІ
  5. кінцеві автомати
  6. Кінцеві автомати без пам'яті (комбінаційні)

Для таких автоматів характерна наявність вектора внутрішніх станів z = (z1, z2, ..., Zm).

У таких автоматах кожна логічна функція залежить від вхідних функцій x і функцій внутрішнього стану z.


Мал. 10. Кінцевий автомат з пам'яттю

 . (8)

Для автоматів з пам'яттю характерно, що вони функціонують в часі, і в момент часу t0 має бути поставлено початкова стан z0. У момент часу t0  визначається виразом (8). У момент часу t1= t0+ T вхідний вектор може помінятися, в свою чергу може помінятися вектор станів Y.

 , (9)

де t - такт логічного кінцевого автомата. Вважається, що t багато більше часу розрахунку на ЕОМ.

Приклад.

Та ж сама експертна система визначення професійної придатності, але з умовою, що значення про професійну придатність залежить від раніше отриманих відповідей. Такі експертні системи називають самонавчального, т. К. Відразу правильної відповіді не дають. Окремим випадком кінцевого автомата з пам'яттю є автомат зі зворотним зв'язком по виходу. Для нього вектор внутрішніх станів в момент часу t + t дорівнює вектору вихідних повідомлень в момент часу t. Приклад кінцевого автомата з пам'яттю і зворотним зв'язком по виходу наведено на рис. 11.

 
 


Мал. 11. Кінцевий автомат з пам'яттю і зворотним зв'язком по виходу


Експертна система є прикладом кінцевого автомата з пам'яттю зі зворотним зв'язком по виходу. Програмна модель такого автомата базується на програмній моделі автомата без пам'яті, однак, крім вже накопиченого досвіду додається процедура tact, а також початкові значення вхідних і вихідних змінних.

Const

N = ...; k = ...;

Type

Vector x = array [1..n] of boolean;

Vector y = array [1..k] of boolean;

Var

X: vector X;

Ypred, Y: vector Y;

Procedure tact (v: vector X; var Ypred, Y: vector Y);

Var

I: integer;

Begin

Y [1]: = y1(...);

Y [2]: = y2(...);

Y [3]: = y3(...);

Y [k]: = yk(...);

For i: = 1 to k do

Ypred [i]: = Y [i];

End;

End.

Стан кінцевого автомата називається сталим, якщо з плином часу при постійному значенні вхідного вектора Х, вектор Y приймає постійне значення. В цьому випадку процес навчання кінцевого автомата закінчується, і результати його роботи можуть бути використані. Однак існують автомати, стан яких не встановлюється з плином часу. Такі автомати використовуються тільки в схемотехніці. Прикладом такого автомата є автомат триггерного типу. Логічна схема тригера приведена на рис. 12.

 
 


Мал. 12. Автомат триггерного типу

Іншим окремим випадком є ??автономний кінцевий автомат, для якого вектор вхідних впливів  Відсутнє. Для нього вектор вихідних станів є функцією від вектора внутрішніх станів  . Для нього  (Зі зворотним зв'язком по виходу), тоді  . Такі кінцеві автомати називають також генераторами висловлювань або генераторами логічної послідовності. Вони можуть використовуватися для налагодження і моделювання деяких ситуацій.

Контрольні питання

1. Що таке логічний кінцевий автомат?

2. Уявіть у вигляді малюнка логічний кінцевий автомат.

3. Що таке такт кінцевого логічного автомата?

4. Наведіть приклад кінцевого автомата без пам'яті.

5. Наведіть приклад кінцевого автомата з пам'яттю.

6. Наведіть приклад кінцевого автомата зі зворотним зв'язком по виходу.
Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Логічні функції багатьох змінних | Побудова формул алгебри логіки по заданій таблиці істинності | Деякі замкнуті класи (класи Посту). поняття базису | Алгебра Жегалкина і лінійні функції | Методи мінімізації логічних функцій | Неповністю певні логічні функції | Бінарні діаграми рішень (БДР) | Побудова логічних схем | процеси | кінцеві автомати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати