На головну

Кінцеві автомати без пам'яті (комбінаційні)

  1. III. 11.1. Загальне поняття про пам'ять
  2. III. 11.2. види пам'яті
  3. III. 11.7. Індивідуальні відмінності пам'яті
  4. автомати
  5. адресація пам'яті
  6. адресація пам'яті
  7. Асоціації пам'яті.

Загальна формула, що описує цей вид автоматів:

 , I = 1, 2, ..., k.

 - У векторній формі

Приклад 1.

Прикладом таких автоматів є проста експертна система професійної придатності, де вхідні значення - це відповіді на n питань, а вихідні - k висновків про те, чи може людина працювати в цій галузі.

Приклад 2.

Діагностика несправностей, захворювань і т. Д.

Приклад 3.

Нехай функціонування логічного автомата описується формулою:

.

Мовою Pascal оператор присвоювання, що відповідає цій формулі:


Для більш складної моделі виходить структура типу запис:

Type

Prep = record

Number: Integer;

Stroka: String;

Zn: Boolean;

End;

Далі моделюється базис, який буде працювати з цими висловлюваннями. Для кожної логічної операції пишемо процедуру або функцію.

Function otr (a: prep; var b: prep; параметри збереження і т. Д.): Boolean;

Function con (a, b: prep; var c: prep; параметри збереження і т. Д.): Boolean;

Function diz (a, b: prep; var c: prep; параметри збереження і т. Д.): Boolean;

Приклад 4.

Отмоделировать функцію Yi:

Висловлення моделюється записом:

Function y1 (x1, x2, x3, x4: prep; var rez: prep; sohr: Boolean; newnumber: Integer; t: String): Boolean;

Var

I: boolean; a, b, c, d, e ,: prep;

Begin

I: = otr (x1, A, false, 0);

I: = otr (x2, B, false, 0);

I: = con (a, b, c, false, 0);

I: = con (c, x3, D, false, 0);

I: = otr (x3, A, false, 0);

I: = otr (x4, A, false, 0);

I: = con (x2, A, c, false, 0);

I: = con (c, b, e, false, 0);

I: = diz (d, e, rez, false, 0);

If sohr then begin

rez.number: = newnumber;

rez.stroka: = t;

end;

y1: = rez.znachenie;

end;

Отмоделировать функцію краще програмним шляхом, т. К. Програму досить просто модифікувати.Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Закони алгебри логіки і наслідки з них | Логічні функції багатьох змінних | Побудова формул алгебри логіки по заданій таблиці істинності | Деякі замкнуті класи (класи Посту). поняття базису | Алгебра Жегалкина і лінійні функції | Методи мінімізації логічних функцій | Неповністю певні логічні функції | Бінарні діаграми рішень (БДР) | Побудова логічних схем | процеси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати