На головну

Випробування радіоелектронної апаратури

  1. Апаратури і реле.
  2. Вплив надійності комутаційної апаратури та пристроїв релейного захисту та автоматики на надійність схем
  3. Вибір захисної апаратури ПВГ-8-О.
  4. Державні випробування засобів вимірювальної техніки.
  5. Випробування в ринкових умовах
  6. Випробування і вимірювання
  7. Випробування на повзучість

Випробування радіоапаратури і приладів проводяться за заданою програмою, яка визначає послідовність і час дії зовнішніх чинників, параметри, що характеризують ці чинники (температуру, вологість, механічні навантаження і ін.), А також параметри виробів, що підлягають контролю до і після випробувань.

Випробування радіоапаратури включають в себе комплекс контрольно-перевірочних робіт, пов'язаних з визначенням окремих характеристик випробовується апаратури.

Крім випробувань виробів при їх функціонуванні проводяться також випробування моделей. У цьому випадку можливо не тільки безпосередній вплив зовнішніх факторів на модель, але і моделювання впливів. Існують наступні основні випробування:

дослідні, проводяться для вивчення певних властивостей об'єкта;

порівняльні, при яких випробовуються два або більше об'єктів у однакових умовах для порівняння характеристик їх якості;

попередні, при яких проводяться контрольні випробування дослідних зразків або дослідних партій виробів для визначення можливості їх пред'явлення на приймальні випробування;

приймальні, при яких проводяться контрольні випробування дослідних зразків або дослідних партій виробів для вирішення питань про доцільність їх серійного виробництва;

державні, які є приймальними випробуваннями, проведеними державною комісією;

приймально-здавальні, що представляють собою контрольні випробування, що проводяться під час приймального контролю готової продукції;

типові, що представляють собою контрольні випробування виробів, що проводяться після внесення змін у конструкцію чи технологію виготовлення для оцінки їх ефективності та доцільності;

на надійність, проводяться для визначення або оцінки значень показників надійності.

За характером зовнішніх впливів розрізняють наступні випробування:

механічні, при яких основним видом впливів на об'єкт випробувань є механічні навантаження;

кліматичні, при яких основним видом впливів на об'єкт є такі фактори, як температура і вологість повітря, атмосферний тиск і ін .;

електричні, при яких основним видом впливів є електричні навантаження;

радіаційні, при яких основним видом впливів є іонізуюче випромінювання;

біологічні, при яких основним видом впливів є життєдіяльність організмів.

Типові випробування грають велику роль в забезпеченні надійності радіоелектронної апаратури. Порядок проведення випробувань визначено ГОСТ 15 001-73. У табл. 6.1 наведені основні види типових випробувань і методика їх проведення.

Оптимальним способом перевірки конструкції апаратури і технології її виготовлення є проведення комплексних випробувань, які найбільш повно імітують справжні умови експлуатації.

Відомо, що дуже часто на апаратуру в умовах експлуатації одночасно можуть впливати кілька кліматичних і механічних факторів. У таких випадках доцільно проводити комплексні випробування. Так, наприклад, літакову радіоапаратуру відчувають такий спосіб. Встановлюють апарат на вібростенд, поміщений в термобарокамерах, тобто створюють умови для одночасних випробувань в розрідженій атмосфері при негативній або позитивній температурі і вібрації.

Кліматичні випробування повинні проводитися в певній послідовності, яка регламентується в нормативно-технічної документації. Так, в ГОСТ 9763-67 вказується, що кліматичні випробування апаратури повинні завжди передувати механічних випробувань, а випробування на вологостійкість - випробовуванням на холодостійкість. Після кожного виду випробування повинен проводитися візуальний огляд апаратури з метою виявлення механічних руйнувань або пошкоджень, які могли статися в процесі її випробувань.

Таблиця 6.1

Основні види типових випробувань радіоапаратури і методика їх проведення

 Вид типових випробувань  устаткування  мета  Методика проведення
 на теплостійкість  Камера тепла (термо-, баро і термовла-гокамери)  кліматичні
 Визначення працездатності вироби умовах підвищеної температури  Виріб поміщають в камеру тепла і визначають його працездатність при вдлітельном і короткочасному впливі тепла
 на холодостійкість  Камера холоду  Визначення працездатності вироби в умовах зниженої температури  Виріб поміщають в камеру холоду, в якій підтримують негативну температуру, що відповідає нормам технічних умов. При випробуваннях періодично перевіряють електричні параметри вироби
 На стійкість до впливу інею і роси  Камера холоду  теж  Виріб поміщають в камеру холоду при температурі -20 ° С і витримують протягом 2 год в неробочому стані, потім його виймають з камери, поміщають в нормальні кліматичні умови і визначають працездатність
 На стійкість до циклічного впливу температури  Камери холоду і тепла (термобарокамерах)  Перевірка здатності вироби протистояти швидких змін температури навколишнього середовища  Виріб поміщають в камеру холоду з встановленої граничної негативною температурою, значення якої обумовлено в технічних умовах. Після витримки протягом заданого програмою часу виріб переносять в камеру тепла. Після закінчення витримки в камері тепла цикл випробувань повторюють відповідно до заданої програми (зазвичай до п'яти температурних циклів)
 На вологостійкість На виброустойчивость  Камера вологості Вібростенди (з механічними і електричними приводами або електродинамічні)  Визначення здатності виробу зберігати свої параметри в умовах підвищеної вологостімеханічніПеревірка здатності виробу виконувати свої функції і зберігати параметри в умовах вібрацій в заданому діапазоні частот і прискорень  Виріб поміщають в камеру вологості, де витримують при певній температурі протягом часу, обвинуваченого в технічних умовах. Так як виріб відчувають в неробочому стані, в процесі випробування періодично контролюють його параметри Виріб (або його елементи), що піддається випробуванню, жорстко кріплять на платформі (столі) вібростенда в робочому стані (під електричним навантаженням в нормальному режимі). Далі змінюють параметри механічних коливань за допомогою спеціальних приладів
 На ударну стійкість  Ударна механічна установка (стенд)  Перевірка здатності апаратури виконувати свої функції в умовах впливу ударних навантажень  Підготовка вироби до випробувань і спосіб його кріплення на столі стенда такі ж, як при випробуваннях на вібростенді. Основна відмінність полягає в характері механічної дії


Попередня   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   Наступна

Технологічна документація, що застосовується при складанні РЕА та приладів | Різні типи схем, що застосовуються при виробництві, ремонті та експлуатації радіоелектронної апаратури | ГЛАВА 5 | Роботизація технологічних процесів складання і монтажу радіоелектронної апаратури | Застосування гнучких переналагоджувані комплексів в монтажних операціях | Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами складання і монтажу | Автоматизоване проектування технологічних процесів складання вузлів РЕА та приладів | Контроль якості і надійності монтажу | Призначення регулювання і умови експлуатації радіоелектронної апаратури та приладів | Регулювання радіоелектронної апаратури та приладів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати