Головна

Автоматизоване проектування технологічних процесів складання вузлів РЕА та приладів

  1. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. А. Порушення процесів всмоктування жирів
  4. Автоматизація технологічних процесів
  5. Автосинхронизация процесів в суперсистемах
  6. Адресація вузлів мережі

Система автоматизованого проектування технологічних процесів складання електронних блоків на платах з друкованим монтажем (САПР ТПС) включає в себе технологічний, програмне та апаратурне забезпечення.

Ця система є однією з підсистем технологічної підготовки виробництва (ТПП) і призначена для автоматизованого проектування маршрутних і операційних технологічних процесів складання електронних вузлів, для проведення розрахунків і складання відомостей трудомісткості виготовлення виробів і потреб в основних і допоміжних матеріалах.

Технологічне забезпечення САПР ТПС включає в себе:

1) класифікатори кодованого опису технологом технологічних характеристик складальних креслень;

2) опис базових технологічних процесів складання, що відображають освоєння на підприємстві методи і засоби виконання окремих технологічних операцій.

Опис базових технологічних процесів, вихідні (розрахункові) нормативи часу і витрати основних і допоміжних матеріалів є постійною інформацією, що зберігається в пам'яті ПК.

Програмне забезпечення базується на алгоритмічній мові і включає в себе спеціальні програми для вирішення вищевказаних завдань. Рішення задач здійснюється в режимі діалогу «технолог - ПК».

В основі технологічного забезпечення САПР ТПС лежить классификационно-пізнавальна карта (КОК), призначена для кодованого опису технологом складального креслення і оцінки технологічності конструкції нових виробів.

Послідовність розташування конструктивних елементів і варіант їх складання на платі відповідають рекомендованої (освоєної на підприємстві) складанні вузла. Кожному встановленому варіанту збірки (операції) присвоєно код.

Классификационно-пізнавальна карта встановлює склад типових конструктивних елементів, конструкцій електронних блоків і можливі методи їх складання за такими етапами:

1) підготовка деталей, складальних одиниць і основних матеріалів до збірки;

2) складання друкованої плати з деталями;

3) складання друкованої плати з електрорадіоелементами;

4) промивка плати після складання й електромонтажу;

5) контроль зібраної плати з електрорадіоелементами;

6) регулювання і остаточне складання плати;

7) вологозахист плати;

8) випробування зібраних плат;

9) ремонт.

До складу технологічного забезпечення САПР ТПС входять також таблиці з переліком електрорадіоелементів і таблиці із зазначенням технологічних режимів монтажу електрорадіоелементів, розроблені відповідно до вимог технічних умов на ці електрорадіоелементи (температура пайки, час пайки і ін.). Перелік електрорадіоелементів використовується для кодованого позначення технологом типів і номіналів ЕРЕ при проектуванні процесу складання. Крім того, в окрему таблицю зведені закодовані дані по трудомісткості збірки і потребам (норми витрати) в основних (флюс, припій) і допоміжних матеріалах.

Автоматизоване проектування технологічного процесу складання електронних вузлів проводиться в такій послідовності:

1) кодоване опис складального креслення;

2) роздруківка маршрутно-операційних карт збірки (МК / ОК);

3) роздруківка таблиць режимів монтажу ЕРЕ;

4) розрахунок і роздруківка відомостей трудомісткості;

5) розрахунок і роздруківка відомостей потреб в матеріалах.
 Кодоване опис складального креслення здійснюється

технологом шляхом порівняння типових конструктивних елементів, що містяться в КОК, з конструктивними елементами, зазначеними в складальному кресленні. При цьому на основі специфікації складального креслення складається відомість кодування. При складанні кодованого опису складального креслення технолог використовує також таблиці з закодованим переліком ЕРЕ і закодованими режимами монтажу ЕРЕ.

Після складання кодувальної відомості технолог (оператор) виробляє роздруківку маршрутно-операційних технологічних карт складання, яка здійснюється в два етапи.

На першому етапі (діалог технолога з ПК) технолог вводить в ПК дані кодування складального креслення. Результати діалогу роздруковуються для подальшої перевірки результатів проектування.

На другому етапі відбувається роздруківка маршрутно-операційних технологічних карт (МК / ОК) на ПК. Крім того, при цьому здійснюється роздрук режимів монтажу ЕРЕ і даних по трудомісткості збірки, а також за потребами в основних і допоміжних матеріалах.

Після отримання комплекту роздруківок МК / ОК технолог-складальник переходить до виконання наступної роботи. У кожен комплект МК / ОК він вписує номер субблока (друкованого вузла), код виробу, код і найменування застосовуваної оснащення, пристосувань і устаткування (в кожному разі вони можуть бути різні) і, привласнивши їм літеру (номер), передає в складальний цех для роботи.

Контрольні питання і завдання

1. Дайте визначення промислового робота.

2. Що називається робочою зоною промислового робота?

3. Які типи приводів застосовуються при роботизації технологічних процесів складання і монтажу?

4. Дайте визначення гнучкого виробничого модуля.

5. Від чого залежить гнучкість автоматизованої системи?

6. Перерахуйте основні технологічні модулі, що входять до гнучкий виробничий комплекс.

7. Що є основою мікропроцесорної системи управління?

8. Що включає в себе технологічне забезпечення САПР ТПС?
Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Захисні матеріали і методи герметизації мікроелементів, мікромодулів і мікросхем | Збірка і монтаж мікросхем | Збірка і монтаж радіоапаратури на мікросхемах | Умовні позначення інтегральних схем | Загальні відомості | Технологічна документація, що застосовується при складанні РЕА та приладів | Різні типи схем, що застосовуються при виробництві, ремонті та експлуатації радіоелектронної апаратури | ГЛАВА 5 | Роботизація технологічних процесів складання і монтажу радіоелектронної апаратури | Застосування гнучких переналагоджувані комплексів в монтажних операціях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати