загрузка...
загрузка...
На головну

Закон збереження механічної енергії

  1. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 1 сторінка
  2. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 2 сторінка
  3. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 3 сторінка
  4. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 4 сторінка
  5. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 5 сторінка
  6. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 6 сторінка
  7. I. Закон тотожності

Припустимо, що всі діючі на систему зовнішні і внутрішні сили потенційні.

Тоді для кожної з точок системи робота прикладених сил дорівнює:

Отже, для всіх зовнішніх і внутрішніх сил:

Підставами цей вислів роботи, в рівняння

(  - Терема про зміну кінетичної енергії)

або

(38)

Отже, при русі під дією потенційних сил сума кінетичної і потенційної енергій системи в кожному її положенні залишається величиною постійною.

бібліографічний список

а). основна література:

1. Яблонський. А. А., Курс теоретичної механіки [Текст]: Учеб.пособие для вузів по техн. спец. / Яблонський, А.А., Никифорова, В.М. - СПб .; М .: Лань, 2004. - 764с. - (57132-1) (531; Я 14) і попередні видання,

2. Тарг, С.М. Короткий курс теоретичної механіки: навч. для втузів - М .: Вища школа, 2002. - 416с - (8795-42) (531; Т 19) і попередні видання,

3. Мещерський, І.В. Завдання з теоретичної механіки [Текст]: навч. посібник для вузів / під ред .: В.А.Пальмова, Д.Р. Меркіна - СПб [и др.]: Лань, 2008 / - 448c. - (73437-100) (531; М 56) і попередні видання,

4. Збірник завдань для курсових робіт з теоретичної механіки: навч. посібник для студентів втузів / Яблонський, А.А., Норейко, С.С., Вольфсон, С.А, Карпова, Н.В., Квасников, Б.Н .; під загальною редакцією А.А.Яблонского. -М .: Інтеграл-Пресс, 2001. - 382с. - (7756-96) (531; С 23) і попередні видання,

б) додаткова література:

1. Бутенін, Н.В., Лунц, Я.Л., Меркин, Д.Р. Курс теоретичної механіки: в 2 т .: навч. посібник для вузів. Т. 1, 2: - СПб [и др.]: Лань, 2008. - 730с - (73431-40) (531; Б 93) і попередні видання,

2. Бать, М. Н. Теоретична механіка в прикладах і задачах [Текст]: статика і кінематика; учеб.пособие Т.1: / Бать, М.Н., Джанелидзе, Г.Ю., Кельзон, А.С. / - СПб: Лань, 2010. - 670с. - (84086-86) і попередні видання,

3. Бать, М. Н. Теоретична механіка в прикладах і задачах [Текст]: Учеб.пособие Т.2: / Бать, М.Н., Джанелидзе, Г.Ю., Кельзон, А.С. / за редакцією Джанелидзе Г.Ю. - М .; Наука, 1985. - 663с. - (85584-6) і попередні видання.

4. Кепе, О.Е., Віба, Я.А., Грапіс, О.П., [и др.] Збірник коротких завдань з теоретичної механіки [Текст]: навч. посібник для вузів / під ред. О.Е. Кепе - СПб [и др.]: Лань, Рік випуску 2008 - 368с - (73441-100).

ЗМІСТ

 Стор.
 Передмова ................................................. .......................................
 РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
 СТАТИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
 1. Введення ............................................... ............................................
 1.1. Основні поняття статики ............................................... ...................
 1.2. Аксіоми статики ................................................ ..............................
 1.3. Невільний тверде тіло ............................................... ....................
 2. Плоска система сил ............................................. .............................
 2.1. Система сходяться сил ............................................... ......................
 2.1.1 Рівновага твердого тіла, до якого прикладена система сходяться сил ....
 2.1.2. Теорема про трьох паралельних силах ............................................ .....
 2.1.3. Момент сили відносно точки .............................................. ........
 2.1.4. Теорема Варіньона ................................................ ..........................
 2.2. Довільна плоска система сил .............................................. ..........
 2.2.1 Рівновага твердого тіла при наявності плоскої системи сил. Случайпараллельних сил ................................................ ....................................  
 2.2.2. Теорема про паралельне перенесення сили ............................................. .
 2.2.3. Приведення плоскої системи сил до даного центру ................................
 2.2.4.Условія рівноваги довільної плоскої системи сил ..........................
 3. Просторова система сил ............................................. ....................................
 3.1. Системи сходяться сил ............................................... ...........................................
 3.2. Довільна просторова система сил ..........................................
 3.2.1. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно осі. Теорія пар в пространстве.................................................................................  
 3.2.2. Залежність між моментом сили відносно центру і відносно осі ...
 3.3.3. Головні вектори сил і моментів ............................................. ...............
 3.2.4. Приведення просторової системи сил до заданого центру ....................
 3.2.5. Обчислення головного вектора і головного моменту просторової системи сил .........................................................................................................  
 3.2.6. Умови і рівняння рівноваги просторової системи сил ...................
 4. Центр ваги .............................................. ......................................
 РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
 КІНЕМАТИКА  
 1. Введення ............................................... ...............................................
 2. Рух точки .............................................. ......................................
 2.1. Спосіб завдання руху ............................................... ........................
 2.2. Швидкість точки ............... ................................. ....................................
 2.3. Прискорення точки ................................................ ...................................
 3. Найпростіші рухи твердого тіла ............................................ ............
 3.1. Поступальний рух тіла ............................................... .................
 3.2. Обертальний рух твердого тіла .............................................. ........
 3.2.1.Скорость і прискорення точки твердого тіла, що обертається вокругнеподвіжной осі ... ................................. ..........................................  
 4.Сложное рух точки ............................................. ............................
 4.1.Основние поняття .............................................. ..................................
 4.2.Сложеніе швидкостей .............................................. ................................
 4.3. Додавання прискорень. Теорема Коріоліса ................................................ ...
 5. Плоске рух твердого тіла ............................................ .................
 5.1. Введение.............................................................................................
 5.2. Швидкості точок тіла при плоскому русі ............................................ ....
 5.3. Миттєвий центр швидкостей (МЦС) ............................................ .............
 5.4. Прискорення точок при плоскому русі ............................................. ........
 5.5. Миттєвий центр прискорень (МЦУ) ............................................ ............
 6. Складний рух твердого тіла ............................................ .................
 6.1. Додавання поступальних рухів ............................................... ..........
 6.2. Додавання обертань навколо двох паралельних осей ......................................
 6.3. Пара обертань ................................................ ....................................
 6.4. Додавання обертань навколо пересічних осей .......................................
 6.5. Додавання поступального і обертального рухів .................................
 6.5.1. Швидкість поступального руху перпендикулярно до осі обертання ( + )
 6.5.2. Гвинтовий рух (  ) ................................................. .................
 6.5.3. Швидкість поступального руху утворює довільний кут з осьювращенія .......................................... ...............................................  
 РОЗДІЛ ТРЕТІЙ  
 ДИНАМІКА ТОЧКИ.  
 1. Введення в динаміку. Закони динаміки ................................................ ...
 1.1. Основні поняття і визначення .............................................. ..............
 1.2. Закони динаміки ................................................ .................................
 1.3. Задачі динаміки для вільної і невільної матеріальної точки ................
 2. Диференціальні рівняння руху точки і їх інтегрування ............
 2.1. Прямолінійний рух точки ............................................... ................
 2.2. Криволінійний рух точки ............................................... ................
 3. Загальні теореми динаміки точки ............................................ ..................
 3.1. Кількість руху і кінетична енергія точки .....................................
 3.2. Імпульс сили ................................................ ......................................
 3.3. Теорема про зміну кількості руху точки .......................................
 3.4. Робота сили. Потужність ................................................. ........................
 3.5. Теорема про зміну кінетичної енергії точки ......................................
 3.6. Теорема про зміну моменту кількості руху (теорема моментів) .........
 4. Лінійні коливання точки ............................................. ...............
 4.1. Вільні коливання без урахування сил опору .......................................
 4.2. Вільні коливання при опорі, пропорційному швидкості (затухаючі коливання) ....................................... .......................................  
 4.3. Вимушені коливання. Резонанс ................................................. .........
 РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ.  
 ДИНАМІКА СИСТЕМИ І ТВЕРДОГО ТІЛА.  
 1. Введення в динаміку системи ............................................ .....................
 1.1. Механічна система ................................................ ...........................
 1.2. Маса системи. Центр мас ................................................ .....................
 2. Теорема про рух центру мас системи .......................................... ......
 2.1. Диференціальні рівняння руху системи ........................................
 2.2. Теорема про рух центру мас ............................................. ................
 2.3. Закон збереження руху центру мас ............................................. .......
 3. Теорема про зміну кількості руху системи .................................
 3.1. Кількість руху системи ............................................... ..................
 3.2. Теорема про зміну кількості руху ............................................. ..
 3.3. Закон збереження кількості руху .............................................. ........
 4. Теорема про зміну моменту кількості руху системи .............................
 4.1. Момент інерції тіла відносно осі ............................................. ........
 4.2. Головний момент кількості руху системи ...........................................
 4.4. Закон збереження головного моменту кількості руху ...............................
 5. Теорема про зміну кінетичної енергії системи .......................................... ....
 5.1. Кінетична енергія системи ............................................... ...................
 5.2. Деякі випадки обчислення роботи .............................................. ..........
 5.3. Теорема про зміну кінетичної енергії системи ....................................
 5.4. Потенційне силове поле і силова функція ............................................
 5.5. Потенціальна енергія................................................ ............................
 5.6. Закон збереження механічної енергії .............................................. .......
 Бібліографічний список ................................................ ...........

 Попередня   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60

Теорема про зміну кількості руху. | Закон збереження кількості руху. | Момент інерції тіла відносно осі. | Головний момент кількості руху системи. | Теорема про зміну головного моменту кількості руху системи (теорема моментів). | Закон збереження головного моменту кількості руху. | Кінетична енергія системи. | Деякі випадки обчислення роботи. | Теорема про зміну кінетичної енергії системи. | Потенційне силове поле і силова функція. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати