На головну

Теми лекцій

  1. Зміст лекційного матеріалу.
  2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  3. Теми лекцій

1. Основні аспекти інформаційної діяльності фірми (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Розглядається вертикальна та горизонтальна структура інформаційної діяльності. Вивчаються основні завдання інформаційної діяльності. Подано ефект Стейнзора. Аналізуються причини виникнення проблем під час передачі інформації. Проводиться аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби фірми. Окрема увага приділяється поглядам Лотре (Франція) на підвищення іміджу інформаційної служби. Розглядається інформаційна безпека фірми. Досліджується промислова та комерційна розвідка. Оцінюється забезпечення захисту таємної інформації. Подаються засоби профілактики розголошення конфіденційної інформації. Вивчається охорона і захист інтелектуальної власності. Вивчається методологія захисту інформаційної інтелектуальної власності.

2. Суть, основні функції та досвід роботи інформаційних посередників (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Розглянуто суть та завдання інформаційного посередництва. Особлива увага приділяється стратегії інформаційної діяльності посередників. Вивчаються функції інформаційних посередників. Аналізується комплексність обслуговування в роботі інформаційних посередників. Досліджуються напрями діяльності інформаційних посередників у середовищі промислово розвинутих країн та країн, що розвиваються.

3. Масова інформація та комунікація в сучасному світі (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Детально розглядається поняття міжнародної масової інформації та комунікації, вивчаються основні фактори та критерії розвитку засобів масової інформації /ЗМІ/. Досліджуються "інтернетизація" засобів масової інформації, її наслідки. Аналізується стан країн з погляду пріоритетності показників доступу до інформації. Подаються основні моделі засобів масової комунікації /ЗМК/ (тоталітарна, авторитарна, ліберальна, соціальна). Увага приділяється концентрації ЗМК. Оцінюються негативні моменти комунікаційного буму. Детально розглядаються міжнародні інформаційні агентства: суть та методи їх діяльності. Досліджуються проблеми глобалізації засобів масової інформації та ЗМК.

4. Основні тенденції розвитку засобів масової інформації (ЗМІ) та засобів масової комунікації (ЗМК) в промислово розвинених країнах та країнах Західної Європи (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Вивчаються основні тенденції розвитку засобів масової інформації в США. Характеризується стан газетної індустрії в США. Окремо розглядається цивільна журналістика: зміст та напрями діяльності, а також концептуальна журналістика. Увага приділяється правовому регулюванню ЗМІ та ЗМК у США. Досліджуються стан та перспективи розвитку ЗМІ в Японії.

Розглядаються особливості європейської комунікації. Увага приділяється законодавству країн Західної Європи щодо розвитку засобів масової інформації. Досліджуються проблеми газетного бізнесу у Великобританії. Вивчається інформаційне право Великобританії. Розглядаються особливості міжнародної політики ФРН у сфері комунікацій. Увага приділяється правовому регулюванню інформаційної діяльності в Італії. Подається порівняльна система законодавства європейських країн в галузі комунікацій. Детально розглядаються основні тенденції рекламного бізнесу в засобах масової інформації.

5. Розвиток ЗМІ та ЗМК в Україні (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Детально розглядається боротьба за контроль над інформаційним простором України. Вивчається монополізація інформаційного простору в Україні. Досліджується політична боротьба в ЗМІ України. Увага приділяється сучасному становищу газетного ринку України. Наголос робиться на технології подання інформації в друкованих ЗМІ. Аналізується стан телерадіопростору України.

6. Сучасні тенденції розвитку міжнародного обміну інформацією (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Розглядається" проблема диспропорцій в інформаційному обміні між промислово розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Досліджується боротьба концепцій міжнародного обміну інформацією. Вивчаються принципи та норми міжнародного обміну інформацією. Детально розглядається концепція перебудови міжнародних інформаційних відносин. Особлива увага приділяється концепції нового міжнародного інформаційного порядку (НМІП) та нового міжнародного економічного порядку (НМЕП). Оцінюється діяльність міжнародних об'єднань та інформаційних регіональних агентств.

7. Міжнародні аспекти надання допомоги в інформаційному розвитку країнам, що розвиваються (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Детально розглядаються суть та основні аспекти надання допомоги в інформаційному розвитку країнам, що розвиваються. Подано основні види інформаційної допомоги, Особливий наголос робиться на дослідженні ролі міжнародних організацій в наданні інформаційної допомоги країнам, що розвиваються. Окремо виділено основні принципи та критерії фінансування проектів інформаційного розвитку країн, що розвиваються. Розглядаються правові норми надання допомоги.

8. Правове регулювання міжнародним обміном інформацією та співпраці у сфері інформатики (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Аналізуються основні напрями регулювання використання ресурсів в галузі електронного зв'язку. Вивчаються особливості діяльності Міжнародного союзу зв'язку. Детально розглядається Міжнародна конвенція радіозв'язку, Досліджується міжнародне регулювання діяльності журналістів. Розглядаються основні положення та принципи журналістських прав і свобод.

Аналізується правове регулювання міжнародної співпраці у сфері інформатики. Окрема увага приділяється законодавству країн Західної Європи у сфері інформатики. Досліджується захист інформації в комп'ютерних мережах і системах, правовий захист інформації про особу . та банках даних. Розглядаються основні норми та принципи транскордонної передачі даних. Детально подається правовий коментар декларацій, резолюцій та рекомендацій регіональних конференцій.

9. Міжнародні інформаційні системи аналізу ринків (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Досліджуються засоби технічного аналізу ринку. Називається і подається основна мета та стратегія створення Європейської мережі з одних відносин. Вивчаються часові етапи створення і предметна ЄІММВ. Увага приділяється розгляду технологічної бази. Аналізується функціонування міжнародних інформаційних систем: "Джонсон Телерейт", "В1ооmbеrg", "Теnfoге".

10. Управління державними інформаційними системами (ІС): елементи стратегії та політики (всього-2 год., 1-ауд., 1-самост. робота)

Вивчаються основні проблеми функціонування державних інформаційних систем. Розглядається стратегія управління державними інформаційними системами. Досліджується вплив державних інформаційних систем на ефективність прийняття урядових рішень. Аналізуються пріоритети розвитку інформаційних систем та розподілу інформаційних ресурсів. Увага приділяється юридичним нормам розвитку інформаційних систем у світі.

11.Інформаційні війни (всього-3 год., 1-ауд., 2-самост. робота)

Розглянуто поняття "інформаційні війни", досліджено історію розвитку інформаційних воєн. Вивчаються сучасні реалії інформаційної війни.

Аналізуються прийоми та методи інформаційної війни. Детально розглядається принцип дії інформаційної зброї. Визначено основні види інформаційної зброї.

Лекція №1. Основні аспекти інформаційної діяльності фірми (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

Лекція №2. Суть, основні функції та досвід роботи інформаційних посередників (всього-3 год., 2-ауд., 1-самост. робота)

 1   2   3   4   5   6

Луганськ - 2012 | Теми лекцій | Список використаної літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати