Головна

Теорія відносності Ейнштейна

  1. A) Природно-правова теорія
  2. Погодження - теорія
  3. III. ТЕОРІЯ ЗОВНІШНІХ І ВЗАЄМНИХ ВПЛИВІВ
  4. IV. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА
  5. А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ___
  6. Агрегатні стани. Розчини: поняття, теорія. Розчини насичені, ненасичені, пересичені.
  7. Актуальність моделі макроекономічного людини і теорія Дж. М. Кейнса

Принцип відносності з'явився першим постулатом, який Ейнштейн поклав в основу створеної ним теорії відносності. Другий постулат - принцип сталості швидкості світла (ППСС): швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерційних системах відліку, в усіх напрямках. Вона не залежить від руху джерела світла і спостерігача. При додаванні будь-яких швидкостей результат не може перевищити швидкість світла у вакуумі, тобто ця швидкість - гранична.

Теорія, створена А. Ейнштейном для опису явищ в інерційних системах відліку, заснована на наведених вище двох постулатах, називається спеціальною теорією відносності (СТО). В СТО протяжність і тривалість змінюються в рухомих системах відліку, одночасність подій не абсолютна і залежить від вибору системи відліку. Механіка великих швидкостей, де швидкість наближається до швидкості світла, називається релятивістської механікою. Вона спирається на два постулати Ейнштейна і не скасовує класичну механіку, а лише встановлює межі її застосування СТО підтверджена великою сукупністю фактів і лежить в основі всіх сучасних теорій, що розглядають явища при релятивістських, тобто близьких до швидкості світла, швидкостях.

А. Ейнштейн:

1. Створив сучасну наукову картину світу і сучасний стиль фізичного мислення.

2. Розробив фізичну теорію простору і часу, грунтуючись на філософських ідеях.

3. Переглянув здавалася непорушною механічну картину світу.

4. Намагався побудувати єдину теорію поля, яка звела б в одне ціле гравітацію і електромагнетизм, а в перспективі пояснила б і різноманітний світ елементарних частинок.

Парадокси були для Ейнштейна самоціллю. Вони витікали з простих і прозорих вихідних принципів і були логічно неминучі. Разом з тим, за Ейнштейном, поняття і теорії не випливають безпосередньо з досвіду і не зводяться до нього. Коли теорія побудована, її слідства порівнюють з досвідом і в разі збігу говорять про виправдання теорії.

Але не менше значення має критерій внутрішньої досконалості і простоти теорії, який може вибрати з нескінченної кількості теоретичних можливостей єдино адекватну і тим самим відобразити гармонію світу. В основі СТО лежать простота математичного апарату, прозорість і нечисленність фізичних ідей і принципів.

 Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

СФЕРИ ПРОЯВИ невизначеності. ВИДИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | ПАРАДОКС НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | ТЕМА 7. ХАОС І ПОРЯДОК. Порядок і безладдя в природі | приклади хаосу | Социологизация понять порядку і хаосу | ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОРЯДКУ І ХАОСА | ПОШУК МЕХАНІЗМІВ ПОЯСНЕННЯ ПОРЯДКУ І ХАОСА | РОЛЬ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАХОДИ ХАОСА | організмічний стиль | Психологічна версія порядку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати