На головну

Теорія конвергенції двох факторів В. Штерна

  1. A) Природно-правова теорія
  2. Погодження - теорія
  3. III. ТЕОРІЯ ЗОВНІШНІХ І ВЗАЄМНИХ ВПЛИВІВ
  4. IV. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА
  5. А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ________________________________________________________________________________
  6. Агрегатні стани. Розчини: поняття, теорія. Розчини насичені, ненасичені, пересичені.
  7. Актуальність моделі макроекономічного людини і теорія Дж. М. Кейнса

Основний предмет Розвиток психіки

дослідження

Методи дослідження Спостереження

Основні поняття Задатки, спадковість, обдарованість

Основні ідеї Стадії дитячого розвитку, етапи становлення мис-

лення, мовлення та інших сторін психіки дитини

Фактори розвитку Конвергенція факторів спадковості і середовища

Цінне Принцип цілісності особистості. взаємодія,

взаємовплив зовнішніх і внутрішніх факторів роз-

витку

Напрямки критики Акцент на спадковості, а середовище як зовнішній

фактор, що виявляє вже спочатку даний напрямок

Конфлікт між зовнішніми впливами (тиском середовища) і внутрішніми схильностями дитини має, на думку Штерна, принципове значення для розвитку, так як саме негативні емоції служать стимулом для розвитку самосвідомості. Таким чином, Штерн доводив, що емоції пов'язані з оцінкою навколишнього, вони допомагають процесу соціалізації та розвитку рефлексії у дітей. Штерн стверджував, що існує не тільки загальна для всіх дітей певного віку нормативність, а й нормативність індивідуальна, характеризує конкретної дитини. У числі найважливіших індивідуальних властивостей він називав індивідуальні темпи психічного розвитку, які проявляються в швидкості навчання. Штерн приділив увагу і питанням пізнавального розвитку, досліджуючи етапи розвитку мислення й мови, вперше провів систематичне спостереження за процесом формування мови. Результати цієї роботи знайшли відображення в книзі Штерна «Мова дітей» (1907). Виділивши п'ять основних етапів у розвитку мови у дітей, Штерн детально описав їх, фактично розробивши перші нормативи в розвитку мови у дітей до 5 років. Він першим звернув увагу на перелом у розвитку дитячого мовлення (у віці близько півтора років), який пов'язаний з відкриттям дитиною «значення» слова, а саме того, що кожен предмет має свою назву; виділив основні тенденції мовного розвитку - перехід від пасивної промові до активної і від слова до пропозиції. Ідеї ??В. Штерна вплинули практично на всі галузі дитячої

психології (дослідження когнітивних процесів, вивчення розвитку емоцій, особистості, періодизації розвитку) і на погляди багатьох видатних психологів, що займалися проблемами психіки дитини.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Допоміжні методи дослідження | Схема організації емпіричного дослідження | ЗАВДАННЯ | Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки | Початок систематичного вивчення дитячого розвитку | Теорія рекапитуляции С. Холла | З історії становлення і розвитку російської вікової психології у другій половині XIX - початку XX ст. | Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології | Психічне розвиток дитини і біологічний фактор дозрівання організму | Теорія дозрівання А. Гезелла |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати