На головну

Класифікація реклами

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Реклама в сучасному світі надзвичайно різноманітна. Для розуміння сутності реклами та механізмів її функціонування в суспільстві, корисно її класифікувати.

Завдання класифікації реклами:

а) для показу різноманіття реклами;

б) для формування відповідності між об'єктом і суб'єктом реклами;

в) для поглиблення рекламного впливу;

г) для підвищення ефективності рекламного впливу;

д) для виявлення основних переваг та недоліків різних засобів і прийомів реклами;

е) для розробки маркетингової стратегії фірми;

е) для вироблення медіаплану при організації рекламної кампанії.

Тому в даний час існують досить велика кількість різних видів реклами, виділених на основі ряду критеріїв. Такими критеріями можуть служівалі завдання, які виконує реклама, способи її впливу на людей і т.д. Існують наступні класифікації реклами:

1. За типом її спонсора:

- Реклама від імені виробника;

- Реклама від імені торгових посередників;

- Реклама від імені приватних осіб;

- Від імені уряду і інших суспільних інститутів.

2. В залежності від типу цільової аудиторії:

 ділова реклама;

 споживча реклама.

3. За критеріями сконцентрованості на певному сегменті аудиторії:

- Селективна реклама;

- Масова реклама.

4. В залежності від розміру території, яку охоплює рекламною діяльністю, виділяються:

- Локальна реклама;

- Регіональна реклама;

- Загальнонаціональна реклама;

- Загальнонародна реклама;

- Глобальна.

5. В залежності від предмета рекламної комунікації:

- Товарна реклама;

- Престижна реклама;

- Реклама ідеї;

- Реклама особистості;

- Реклама території.

6. За стратегічним маркетинговим цілям, які переслідує рекламна кампанія:

- Реклама, яка формує попит;

- Реклама, яка стимулює збут;

- Реклама, яка сприяє позиціонуванню і перепозиціонування товару.

7. За визначенням мети рекламної кампанії конкретного товару в ув'язці з його життєвим циклом:

- Вводить реклама;

- Стверджує реклама;

- Нагадує реклама.

8. За способом впливу:

- Зорова реклама;

- Слухова реклама;

- Візуально-нюхова;

- Візуально-слухова.

9. У напрямку впливу:

 раціональна (предметна) реклама;

 емоційна (асоціативна) реклама.

10. За характером впливу на аудиторію виділяють жорстку і м'яку рекламу:

 жорстка реклама

 м'яка реклама

11. Залежно від використовуваних засобів передачі рекламного звернення виділяють рекламу:

- Поліграфічна (друкована) реклама

- Реклама в газетах і журналах

- зовнішня реклама;

- Транспортна реклама;

- Радіореклама;

- Телереклама;

- Кинореклама;

- інтернет реклама.

Розглянемо ці принципи класифікації більш детально.

1. За типом її спонсора:

- Реклама від імені виробника;

- Реклама від імені торгових посередників;

- Реклама від імені приватних осіб;

- Від імені уряду і інших суспільних інститутів (соціальна і політична реклама).

Реклама від імені виробника і торгових посередників здійснюється паралельно і носить комерційний характер. При цьому рекламна діяльність може здійснюватися рекламодавцями самостійно або спільно, для досягнення загальних цілей. Відповідно, така реклама є фірмовою або корпоративної.

Реклама від імені приватних осіб в більшості випадків є оголошення (про купівлю-продаж, про знаменні події, привітання і т.п.).

Соціальна реклама також носить некомерційний характер і сприяє утвердженню суспільно-значущих принципів і досягнення певних цілей у сфері соціального життя. До цього ж типу відноситься реклама громадських організацій, таких, наприклад, як рух «Грінпіс», організації Червоного Хреста, спорттовариства «Спартак», товариства захисту прав споживачів і багатьох інших.

Приклад 2.2.1. Соціальна реклама. Алкоголізм - терорист № 1.

Реклама від імені уряду здійснюється з метою популяризації певних загальнодержавних програм. Її аудиторією є все активне населення країни або його певні категорії.

У політичній рекламі часто зустрічаються патріотичні заклики, при цьому деякі символи, такі, як, наприклад, національний прапор, майже завжди присутні в політичній рекламі. Широко використовуються деякі інші зображення, наприклад національні історичні символи.

Реклама від імені уряду, суспільних і політичних організацій носить, як правило, некомерційний характер і сприяє досягненню певних цілей у сфері суспільного життя, а також в пропаганді певних політичних ідей, партій, діячів і т.п.

Приклад 2.2.2. Рекламна кампанія, проведена Міністерством оборони Росії:
«Я вибираю службу за контрактом».

Прикладом такої реклами може також служити реклама окремих партій і політичних діячів в ході передвиборчих кампаній

Приклад 2.2.3. Політична реклама. Демократична єдність - в ім'я життя, свободи і гідності »(Федеральна партія« Демократична Росія »)

2. В залежності від типу цільової аудиторії:

ділова реклама - Реклама, орієнтована на сферу бізнесу, тобто - Зазвичай розміщується в спеціалізованих публікаціях, скажімо, в професійних журналах, і надсилається поштою безпосередньо в організації (для виробничих споживачів, для торгових та інших типів посередників і т.п.);

Приклад 2.2.4. Ділова реклама. Корпоративна система управління «Парус». Можна просто йти вперед ... А можна - випереджаючи всіх. Технології третього тисячоліття. Тел.217-65-94. www.parus.ru* *Джерело: журнал «Експерт». №14 (321) від 08 квітня 2002 р

споживча реклама - Орієнтована на рекламу на індивідуального споживача: підлітків, домогосподарок, жителів окремих регіонів і т.д.

3. За критеріями сконцентрованості на певному сегменті аудиторії:

- селективна - Реклама, вибірково спрямована на певні групи споживачів (сегменти ринку). Значна частина реклами присвячена дітям, які утворюють досить великий сектор ринку. У дитячих рекламних роликах зазвичай менше інформаційного навантаження, ніж в рекламі для дорослих, вона більш смішна і заснована на привабливих візуальних і звукових ефектах, використовується яскраві картинки, рух, анімацію.

Приклад 2.2.5. Селективна реклама - реклама для дітей.
Російський офіс «Danоne», розробивши молочний бренд для дітей, який отримав назву «скелетон», побудував його рекламу на образах хуліганських і метких підлітків-скелетів, випустивши серію рекламних роликів під гаслом: «Подбайте діти, про своє скелеті!», В яких мультиплікаційні персонажі веселяться без нагляду дорослих *. * Джерело: http: //analitic.efkо.ru/

- масова реклама, Що не спрямована на конкретний контингент.

4. В залежності від розміру території, яку охоплює рекламною діяльністю,виділяються:

- локальна реклама (Від конкретного місця продажу до території окремого пункту);

Приклад 2.2.6. Локальна реклама. Клініка стоматології та косметології «Аверон-Дента». - Всі види стоматологічних послуг. - Лікувальна косметологія. Години роботи: з 08:00 до 20:00. г.Екатеринбург, ул.Ясная, буд.1, корп.1. тел .: (343) 112-62-21.* *Джерело: Єкатеринбург Домашній, каталог. №1. Зима 2003 р

- регіональна реклама - Рекламна компанія в рамках одного району, що враховує його особливості (традиції, побут, життєвий рівень і т.п.);

- загальнонаціональна реклама визначається як реклама, яка використовується для просування відомих в масштабах країни, що мають фірмову марку товарів: медикаменти, продукти харчування, автомобілі і т.п. для загальнонаціональної реклами рекламодавець купує місце в журналах і газетах загальнонаціонального характеру, а також телевізійний час в пошукових телепрограмах [88];

- загальнонародна реклама - Ведеться на території декількох держав;

- глобальна- Іноді охоплює весь світ.

Приклад 2.2.7. Глобальна реклама.
Рекламний слоган глобальної рекламної кампанії «Cоca-Cоla»:
«Завжди Кока-кола».

5. В залежності від предмета рекламної комунікації:

- товарна реклама - Формування і стимулювання попиту на конкретний товар або товарну групу;

Приклад 2.2.8. Товарна реклама. Питна вода «Уральская»: доставка на роботу і додому. Чистота і збалансованість мікроелементного складу. За всіма показниками відноситься до категорії «Екологічно чиста вода вищої якості». Термін зберігання при кімнатній температурі - 14 днів, її можна пити сирою. Регулярний контроль свердловини і води: районний, міський та обласний центри санепіднагляду. Каністра 10 л - 25 рублів. Перші 10 л (проба) - безкоштовно. Знижки пенсіонерам за віком, учасникам ВВВ, інвалідам 1 групи. Пейджер 002, аб. «Вода Уральська»*. *Джерело: журнал «Дев'ять ліній». Домашній каталог. Березень, 2003 р

- престижна реклама - Реклама, яка сприяє формуванню іміджу конкретної фірми або марки продукції;

Приклад 2.2.9. Престижна реклама.
Реклама пива "Товстун" з театральним актором А.Семчевим, завдяки рекламному персонажеві якого, симпатичному добродушному телепня, рекламні репліки ( «Де ти був? - Пиво пив» і «Мужики-то не знають») якого набули неабиякої популярності створила імідж товару, що складається з наступних понять:
- «Прикольне»;
-для теплою чоловічій компанії;
-располагает до душевного розмови;
-з ним «час летить непомітно»;
-рік для будь-якого випадку (навіть в зимовий період, коли традиційно вибирають щось «міцні напої»);
-для «своїх» ( «свій хлопець» А. Семчев);
-і одночасно для всіх (протягом рекламної кампанії рекламний персонаж неодноразово міняв професії).
Джерело: Медведєва Є. Основи рекламоведенія. - М .: «РВП-холдинг», 2003. - С. 192-193.

- реклама ідеї;

- реклама особистості;

- реклама території - міста, регіону або країни в цілому.

6. За стратегічним цілям, які переслідує рекламна кампанія:

- реклама, яка формує попит. Реклама забезпечує споживачів спрямованим потоком інформації про виробництво, його старих і нових товарах, їх споживчої вартості, тим самим формує попит на продукцію, в результаті чого нова потреба перетворюється в звичайну.

- реклама, котра стимулює збут. Реклама як опосередкована (неличная) форма інформування про товар або послуги повинна стимулювати активний попит на послугу, тобто забезпечувати максимальне число дзвінків, відвідувань зі словами «хочу» і «продайте, будь ласка».

Велике значення для стимулювання збуту імеетреклама на місцях продажів (РМП), що представляє собою поєднання зовнішньої реклами з друкованої та сувенірної продукцією.

РМП або «PОS - матеріали» (від англ. «Pоint-оf-sales» - місце продажу) - це рекламні матеріали, за допомогою яких фірма приваблює покупців до товарів і послуг безпосередньо на місцях їх продажу. «PОS - матеріали» входять до складу BTL (belоw the line - «під лінією») - додаткових заходів зі стимулювання збуту і повинні створити імпульс у покупця до негайної здійснення покупки.

Місце продажу - це будь-яка торгова точка (торгова палатка, кіоск, магазин, супермаркет, молл) або підприємство громадського харчування [89].

Засоби РМП:

- вивіска - Нерухомо закріплений візуально виразний текст біля входу в установу, повідомляє його назву і дає інформацію про характер його діяльності;

- рекламна стела біля входу в магазин;

Приклад 2.2.10. Стела для магазину «Текстиль для дому» *. * Джерело: http: //www.ravilprоf.ru  

-вітрина - Засіб реклами в позначках продажів і зовнішньої реклами. Вітрина являє собою композиційно продумане поєднання прямої демонстрації товарів з їх муляжами і підсобними декоративними предметами (манекени, мобайли - картонні конструкції, підвішені до стелі) в засклених просторах, який доступні при зовнішньому огляді торгової точки;

-листівки;

-прапорці;

-буклети;

-календарики;

-сувенірна продукція (Наприклад, пакети, ручки, кружки, футболки з логотипом магазину або торговельної марки);

Приклад 2.2.11. Сувенірна продукція «Magnat». Футболка, бейсболка (2003 рік). * Джерело: http: //www.symbоlgrоup.ru

-плакати;

-цінники;

-воблери - Ярлики на гнучкій пластиковій ніжці;

Приклад 2.2.12. Воблер *. * Джерело: http: //www.оptimadmg.ru

-шелфтокери - Пластикові або картонні міні-вивіски на полиці з товаром;

-гірлянди;

-паперові маркізи і намети - Рекламні конструкції з товстого паперу;

-стійки на прилавках - Це таблички, на яких дається інформація про послугу (товар), ціною, знижку і т.п .;

-експозиційні стелажі - Конструкції з декількох полиць, на яких демонструються товари, пропоновані по особливій ціні. На стелажах часто розміщуються різні інформаційні матеріали у вигляді дощок, табличок і т. П., Їх дизайн пов'язаний з фірмовим стилем продукту;

- рідкокристалічні монітори (LCD) і плазмові панелі в місцях продажів дозволяють відтворювати яскраві та динамічні картинки з аудиосопровождением. Реклама на таких моніторах спонукає споживача до здійснення покупки, привертає його увагу.

-етикетка;

-упаковка.

Приклад 2.2.13. Сигарети «Петро I» 2003 р оформлення упаковки, рекламні листівки *. * Джерело: http: //www.symbоlgrоup.ru

Крім того, для реклами на місцях продажів використовують рекламні щити, розташовуючи їх на території парковок у супермаркетів, ролери Сіті-формату з ротацією зображень, встановлених біля входів до супермаркетів, лайт-бокси, розташовані в торговому залі або за касами, закассовие банери (вінілові полотна розміром від 2х1 до 8х4), паперові ламіновані постери на зовнішніх і внутрішніх сторонах продуктових візків, підлогові стікери (рекламні оголошення на спеціальній міцної плівці, що клеяться на підлогу, роздільники покупок, що розміщуються на полицях з товаром і т.д.

- реклама, яка сприяє позиціонуванню і перепозиціонування товару. У 80% брифів розділ «Позиціонування торгової марки починається зі слів« Висока якість продукту за оптимальною ціною ». Але потрібно бути впевненим, що Ви знаєте, як споживач сприймає якість продукту, за якими критеріями його оцінює, як приймає рішення про покупку.

Приклад 2.2.14. Позиціонує реклама.
Рекламне оголошення маленького готелю:
«Свіжі домашні булочки. Домашні страви із зеленню з городу і хорошим вином. Розкішні пудинги з фірмовою підливою. Все це можна спробувати в затишному ресторанчику нашого маленького готелю. Телефонуйте власникам, шеф-кухарю Діку або Кей Сміт. Подружнім парам знижка 30% ».
Прочитавши таке послання, споживач відразу відчує, що в цьому готелі є щось особливе. Добра їжа. Господарі самі готують, самі відповідають на телефонні дзвінки - значить, вони по-справжньому турбуються про справу. У даній рекламі готель чітко позиціонуватися як противагу сучасним безликим величезним готелям своєї домашньою обстановкою. У рекламному оголошенні є навіть УТП *.
* Джерело: Шейнов В.П. Ефективна реклама. Секрети успіху. - М .: Ось-89, 2003. - С. 148.

7. За визначенням мети рекламної кампанії конкретного товару в ув'язці з його життєвим циклом і положенням на ринку відповідно до поняття «Рекламна спіраль»:

- вводить реклама - Один з етапів рекламної спіралі. Супроводжує першим фазами життєвого циклу рекламованого товару. Характеризується інтенсивністю заходів, високими витратами, орієнтацією на інформування цільової аудиторії;

- яка стверджує реклама - Здійснюється на етапах росту і зрілості життєвого циклу товару. Метою стверджує реклами є закріплення обізнаності та знань у таких категорій споживачів, як ранні послідовники і раннє більшість, стимулювання збуту рекламованого товару;

- нагадує реклама відомої товарної марки, фірми, що вже завоювала визнання і перевагу у більшості потенційних споживачів. Використовується, як правило, на останніх етапах життєвого циклу товару, є заключною стадією рекламної спіралі [90].

  Приклад 2.2.15. Нагадує реклама *. * Джерело: Geо-Fоcus № 12 грудень 2004 - № 1. січень 2005.  

рекламна спіраль - Розширена версія рекламних стадій. Спіраль є вихідну точку для визначення стадії або стадій, яких досяг продукт за конкретний проміжок часу на даному ринку, а також для визначення, яким має бути рекламне повідомлення. Це може бути важливою інформацією для прийняття стратегічних рішень та подання креативній команді ясною ідеї про те, яку інформацію їм слід повідомити потенційним клієнтам. Багато в чому рекламна спіраль паралельна життєвого циклу продукту.

рис.1Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

основи реклами | Реклама від первісного суспільства до Стародавньої Русі | Становлення реклами в Новий час і до початку ХХ століття | Розвиток реклами з початку ХХ століття до наших днів | Місце і роль реклами в системі економічних і суспільних відносин | Економічна роль реклами | Громадська (соціальна) роль реклами | Освітня (виховна) роль реклами | Естетична роль реклами | Соціально-психологічні функції реклами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати