На головну

Речовинами за комплексним показником забруднення

  1. Види забруднення навколишнього середовища
  2. Види забруднення природного середовища
  3. Вплив хімічного забруднення навколишнього середовища на лейкоцитарну формулу крові
  4. Вплив хімічного забруднення навколишнього середовища на морфоцітологіческіе показники крові
  5. Питання 4. Безпека роботи з радіоактивними речовинами.
  6. Час початку формування сліду забруднення (початку забруднення в даній точці) tф після аварії, год
 Значення показника Кпоч  Ступінь забруднення земель
 <2  допустима
 2-8  слабка
 8-32  Середня
 32-64  сильна
 > 64  Дуже сильна

3.1.4. Оцінка комплексної техногенного навантаження

розрахунок індексу комплексної техногенного навантаження, КН, як суми комплексних показників забрудненості атмосферного повітря, питних вод, грунтового покриву проводиться за формулою

.

На основі отриманих результатів проводять ранжування території.

3.1.5. Оцінка показників стану здоров'я

Захворюваність населення залежить від стану навколишнього середовища в середньому на 30%, а в зонах екологічного неблагополуччя - на 50% і більше. Загальноприйнято розглядати чинники середовища як фактори ризику, здатні привести до зростання захворюваності населення. Реакція організму на вплив факторів навколишнього середовища є індикатором її якості. Стан здоров'я дітей - один з найбільш чутливих показників, що відображають зміну якості навколишнього середовища.

Згідно з результатами останніх досліджень, простежується певний зв'язок структури захворюваності з екологічними особливостями регіону, дією певних токсикантів. Показники здоров'я, ПКзд, Населення є найважливішою характеристикою ступеня екологічного неблагополуччя території. Вони являють собою співвідношення місцевих показників здоров'я з регіональними критеріями. Як досліджуваних показників можуть бути використані: показники дитячої захворюваності (хвороби органів дихання, нервової системи, системи кровообігу, шкіри, органів травлення); захворюваності дорослого населення (злоякісні утворення, хвороби органів дихання і т.д.); демографічні показники (народжуваність, смертність, природний приріст) (табл. 3.3).

,

де Пм - Місцевий показник здоров'я населення (табл. 3.4);

Пр - Регіональний показник здоров'я населення (табл. 3.4).

3.1.6. Розрахунок екологічного рангу

Розрахунок екологічного рангу ЕР полягає в отриманні середньої величини від суми балів за кількістю врахованих факторів (комплексні показники забрудненості атмосферного повітря, питних вод, грунтового покриву) і показників здоров'я, проводиться за формулою

.

Комплексне дослідження, проведене на основі розрахунку екологічного рангу, дає підставу для розробки регіональних схем раціонального розміщення техногенних об'єктів, визначення черговості проведення природоохоронних заходів та здійснення довготривалого планування промислового розвитку регіону.

Контрольні питання

1) Дати визначення поняття екологічний ранг забруднення території.

2) Які показники враховуються при розрахунку екологічного рангу? Яку інформацію вони несуть?

3) З якою метою проводиться розрахунок екологічного рангу?

Практична робота 1[1]Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

частина II | Комплексна оцінка існуючого рівня забруднення навколишнього природного середовища | Показники стану здоров'я по районам | Атмосфера оцінюється в двох аспектах. | характеристика підприємства | Різних забруднюючих речовин і сумація | Розрахунок витрати палива на котельню | Розрахунок маси забруднюючих речовин у викидах котельних установок | Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів | Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати