На головну

Види і форми надання консультаційних послуг

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  4. II. Умови надання комунальних послуг
  5. II. Умови надання комунальних послуг
  6. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  7. III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку

Продуктом консультаційної діяльності є послуга, яка надається клієнту. Ділова послуга - Вид діяльності, що створює необхідні умови для якісного та ефективного функціонування обслуговуваних сфер народного господарства (матеріальних і нематеріальних) і сприяє формуванню і тісної взаємодії всіх елементів інфраструктурного комплексу. Слід зазначити, що ділові послуги завжди платні.

Консультаційна послуга є рада, рекомендацію, аналіз, оцінку, прогноз, довідку тощо в предметної області інтересів (проблем) клієнта, тобто продукт консультаційної діяльності, що утворюється на стадії взаємодії суб'єкта (консультанта) і об'єкта (клієнт) консультування.

Рис.1. Управлінське консультування в системі ділових послуг [2]

В даний час в російській практиці позначилися такі види ділових послуг:

лобіювання - це легально здійснюване вплив на державні органи (законодавчі та виконавчі) для створення оптимальних умов здійснення діяльності фірми. Від відносин з громадськістю цей вид діяльності відрізняється, як і маркетинг, конкретнішою спрямованістю. Він спрямований на організацію взаємодії з владою при здійсненні того чи іншого проекту або функції фірми. Це послуги в області підготовки та коригування законопроектів і нормативних актів відповідно до потреб бізнесу, обгрунтування позитивних рішень з тих чи інших зверненнями бізнесменів до влади. Перевагою послуг фахівців з лобіювання є дотримання повної легальності і знання методів впливу на представників влади.

бухгалтерське обслуговування - Ведення, відновлення і постановка бухгалтерського обліку; вироблення облікової політики; складання облікової документації та аналіз фінансового стану; консультування з питань ведення бухобліку і т.д.

інвестиційне обслуговування - Консультування в сфері ринку цінних паперів, з питань загального та фінансового управління.

юридичне обслуговування - Перевірка відповідності внутрішніх документів вимогам законодавства, підготовка договорів, ведення претензійної роботи; консультації з правових питань, що виникають в ході діяльності клієнта.

забезпечення інформаційними технологіями - Розробка і використання комп'ютерних програм, створення баз знань, консультування щодо впровадження та експлуатації інформаційних технологій.

аудит - Незалежна перевірка фінансової (бухгалтерської) звітності клієнта з метою встановлення її достовірності та відповідності фінансово-господарських операцій законодавству.

Ділова інформація - Це надання юридичної, економічної, технічної та іншої інформації на замовлення клієнта; публікація довідників, посібників, надання інформації в електронному вигляді і т.д.

Реклама й відносини із громадськістю - Це створення в суспільній свідомості позитивного і специфічного образу (іміджу) фірми або товару: оголошення, інтерв'ю, презентації, конференції, виставки і т. Д.

рекрутмент - Підбір і оцінка управлінських кадрів, планування їх кар'єри, аналіз ринку праці та працевлаштування, кадрове консультування.

Інжиніринг - комплекс інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення безпосередньо процесу виробництва, обслуговування споруд, експлуатації господарських об'єктів і реалізації продукції. Вся сукупність інжинірингових послуг ділиться на дві групи: 1) послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу; 2) послуги щодо забезпечення самого процесу виробництва. Інжинірингові послуги надаються спеціалізованими фірмами, а також будівельними та промисловими компаніями.

тренінг (актівная підвищення кваліфікації). Цей вид послуг замикає перелік і є прикордонним між консалтингом і навчанням. Підвищення кваліфікації менеджерів здійснюється у вигляді курсів, конференцій, семінарів та практичних занять; які можуть проходити як з відривом, так і без відриву від виробництва. Відмінність тренінгу від консалтингу полягає в тому, що тренер з менеджменту не рекомендує менеджерам управлінські рішення з конкретних проблем, а лише передає їм свої знання про те, як слід їх приймати, і надає інформацію з відповідної проблематики.

Суміжними з управлінським консультуванням є такі види послуг як зовнішній фінансовий аудит, бухгалтерське обслуговування, освітні послуги, рекрутингові послуги, юридичні послуги, інформаційне обслуговування, інжинірингові послуги, проектно-інвестиційне консультування. Кордон між управлінським консультуванням і зазначеними суміжними з ним областями досить розмита і часом важко встановити, де закінчується управлінське консультування і починаються освітні або юридичні послуги. У свою чергу серед консультаційних послуг також виділяють різні напрямки (групи). У європейському довіднику консультантів по менеджменту виділено 84 виду консультаційних послуг, Об'єднаних в 8 основних груп:

1. Загальне управління;

2. Діяльність адміністрації (адміністрування);

3. Фінансове управління;

4. Управління кадрами;

5. Маркетинг;

6. Виробництво;

7. Інформаційна технологія;

8. Спеціалізовані послуги.

виділяють наступні форми надання консультаційних послуг:

1) Разові консультації: режим усній або письмовій репрезентації; режим запит-відповідь.

2) Інформаційне обслуговування: надання статистичних звітів; складання прогнозів розвитку економіки і галузі; довідки по законодавству; надання відомостей про надійність партнерів.

3) Експертиза: самостійно складених клієнтом бізнес-планів; інвестиційних проектів; контрактів; фінансових операцій.

4) Консалтинговий проект: діагностика проблем; розробка і впровадження рішень; пошук партнерів; участь в переговорах (організація консультант-клієнтських відносин); розробка управлінських документів (процедур, договорів, бізнес-планів) [3].Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Вступ | Управлінське консультування: поняття та принципи | Виникнення, стан та перспективи розвитку управлінського консультування в світі | Управлінське консультування в Росії | Види консультантів. Зовнішнє і внутрішнє консультування | Рольова природа консультування | Класифікація методів консультування | Експертне, процесне і навчальне консультування | Стадії консультаційного процесу | Якість консультаційних послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати