На головну

Критерій економічної обґрунтованості інвестиційного проекту

  1. BL (MM) критерій
  2. F - критерій Фішера
  3. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  4. II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ
  5. Автокорреляция в залишках, її вимір і інтерпретація. Критерій Дарбіна-Уотсона в оцінці якості трендового рівняння регресії.
  6. Автокорреляция в залишках. Критерій Дарбіна-Уотсона
  7. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.

За допомогою поточної дисконтованої вартості ми навчилися приводити в порівнянний вид вироблені витрати і одержувані в різний час доходи. Це дає можливість правильно оцінити ефективність здійснюваних вкладень і зробити вибір на користь найбільш вигідного інвестиційного проекту. Показником, що дозволяє достовірно визначити вигідність інвестиційного проекту, є чиста теперішня вартість(NPV).

Майбутній сукупний дохід, приведений до поточного періоду за допомогою дисконтування, є поточна дисконтована вартість (PDVпроекта). Розмір понесених фірмою витрат відображає здійснювані нею інвестиції (I). Очевидно, що вигода від здійснення проекту (як раз її-то і називають чистої дисконтованої вартістю) буде вимірюватися різницею обох величин і її можна розрахувати за формулою

NPV = PDVпроекта - I. (12.5)

З формули (12.5) видно, що інвестування буде вигідним в разі перевищення одержуваних доходів над виробленими вкладеннями, т. Е. При позитивному значенні показника чистої дисконтованої вартості. Отже, якщо NPV> 0, інвестиційний проект можна вважати цілком прийнятним, а вкладення капіталу доцільним. В іншому випадку (NPV <0) буде правильніше відмовитися від планованого проекту, так як передбачувані вкладення не окупляться і фірма-інвестор зазнає збитків.

Розрахунок чистої поточної вартості багато в чому спрощує рішення стоїть перед будь-якою фірмою складною і одночасно життєво важливого завдання вибору найбільш вигідного інвестиційного проекту. Наведемо умовний приклад такого розрахунку.

Припустимо, намічений проект вимагає від підприємства вкладення інвестицій в розмірі 20 тис. Руб. в машину, яка буде повністю амортизована протягом чотирьох років. Сукупний дохід (включаючи амортизаційні внески), очікуваний від даного проекту, досягне суми 5 тис. Руб. в 1-й і 2-й і 8 тис. руб. в 3-й і 4-й роки. Необхідно визначити вигідність проекту, враховуючи, що ставка відсотка, становить 10% на рік3. Іншими словами, потрібно визначити чисту дисконтовану вартість, т. Е. Зіставити загальні майбутні надходження, наведені до поточного періоду, і необхідні інвестиції. Рішення завдання виглядає так:

NPV = PDVпроекта - I = 5000 '1 / (1 + 0,1) + 5000' 1 ??/ (1 + 0,1)2 +

+8000 '1 / (1 + 0,1)3+8000 '1 (1 + 0,1)4 - 20000 =

= 20151,4 - 20000 = 151,4 руб.

Оскільки чиста теперішня вартість в нашому прикладі має позитивний знак, планований проект є сприятливим для фірми. Він дозволяє отримати більш високий дохід, ніж при вкладенні грошей в банк.

Звернемо, проте, увагу і на те, наскільки важливе значення для прийняття правильного рішення має використання методу дисконтування. Якби ми діяли неправильно і просто склали б доходи за різні роки, як це зазвичай роблять нефахівці, то проект здався б нам дуже вигідним (5000 + 5000 + 8000 + 8000 = 26000). Могло скластися враження, що, погоджуючись на його реалізацію, ми виграємо цілих 6000 руб. Насправді виграш становить лише півтори сотні, т. Е. Проект знаходиться буквально на межі прийнятності.Попередня   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   Наступна

ваучерна приватизація | Постваучерная приватизація | Дисбаланс механізмів накопичення капіталу в Росії | Проблема перегляду підсумків приватизації | Оборотний і основний капітал | Ринок оборотного капіталу як ринок ресурсів | Оборотні кошти | Втрата власних оборотних коштів російськими підприємствами | фактор часу | сутність дисконтування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати