На головну

Закон Гей-Люссака

  1. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 1 сторінка
  2. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 2 сторінка
  3. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 3 сторінка
  4. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 4 сторінка
  5. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 5 сторінка
  6. I бігання злочин, пов'язаним Із незаконного обігом 6 сторінка
  7. I.4.2) Закони.

Закон Гей-Люссака висловлює залежність між обсягом і температурою ідеального газу при постійному тиску, а також між температурою і тиском цього газу при постійному обсязі.

Якщо тиск газу залишається постійним, то при підвищенні температури на 1град обсяг його збільшується приблизно на 1/273 (0.00367) частину того обсягу (V0), Який той же кількість газу займає при 00С.

Звідси випливає, що якщо V0 м3 газу нагріти від 00З до t0С, то обсяг його (V) при цій температурі визначиться

V = V0 + V0t / 273 = V0 (1 + t / 273) = V0 (1 + 0,00367t), (4.1)

звідки

V = V0 (273 + t / 273) = V0 (Т / 273). (4.1а)

З рівняння (4.1а) неважко зробити висновок, що обсяги, займані даної масою газу, при постійному тиску відносяться як їх абсолютні температури:

V1/ V2 = Т1/ Т2. (4.2)

У разі постійності об'єму газу закон Гей-Люссака приймає наступне формулювання: тиску даної маси газу при постійному обсязі пропорційні абсолютній температурі цього газу:

Р1/ Р2 = Т1/ Т2, (4.3)

вирішуючи спільно рівняння (4.2) і (4.3), отримаємо

Р1 V1/ Т1 = Р2 V2/ Т2. (4.3а)

При спільному рішенні рівнянь (4.1а) і (4.3а) отримуємо дуже часто застосовується в технічних розрахунках формулу для приведення обсягу газів до нормальних умов (00З і 101.3 * 103н / м2):

V0 = VР / 101.3 (1 + 0.00367t) * 103

звідси

V0 = VР / 101.3 (1 + 0.372t) * 103, (4.4)

V0 = 2.7 * 10-3 РV / Т, (4.4а)

де Р має бути виражене в н / м2, А 2.7 * 10-3 має розмірність
 (Н / м2 * Град)-1.

З урахуванням тиску водяної пари (в н / м2) В складі газу обсяг його в сухому стані слід підраховувати за формулою

V0 = 2.7 * 10-3 (Р - в) V / Т. (4.4б)Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Тема 2.5 Розкладання фосфатного сировини і технологія отримання фосфорної кислоти і нітроамофоски. | Технологія виробництва фосфорної кислоти | Принципова схема виробництва екстракційної фосфорної кислоти полугідратним методом | Технологія виробництва нітроамофоски | Розділ 3. Технологія виробництва органічних речовин. | Тема 3.1 Технологія виробництва метанолу | виробництво формальдегіду | Отримання карбамідо-формальдегідних смол | Вступ | Перехід від одних виразів концентрацій до інших |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати