Головна

Грошові доходи підприємства

  1. Автообслуживающие підприємства призначені для виконання ТО, ТР, КР зберігання автомобілів і постачання їх експлуатаційними матеріалами.
  2. автотранспортні підприємства
  3. Аналіз асортиментної політики підприємства.
  4. Аналіз майнового стану підприємства.
  5. Аналіз майнового стану підприємства.
  6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
  7. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими ресурсами

Підсумком господарської діяльності підприємства виступає його дохід. Дохід- Певна грошова сума, яку підприємство отримує в результаті виробництва і реалізації товарів і послуг за певний період часу.

Дохід підприємства має три різновиди: валовий, середній і граничний.

Валовий дохід (TR) - Це загальна сума грошової виручки, отримана підприємством у результаті реалізації виробленої продукції:

TR = PQ, де

P - Ціна реалізації одиниці продукції;

Q - Кількість одиниць виробленої та реалізованої продукції.

Валовий дохід підприємства при постійній ціні змінюється пропорційно зміні випуску і реалізації продукції і в тому ж самому напрямку (рис. 10.9).

 
 


Мал. 10.9. Валовий дохід при постійній ціні

Якщо ціна товару змінюється і знижується в міру збільшення обсягу продажів, то функція виручки матиме інший вигляд
 (Рис. 10.10).

 
 


Мал. 10.10. Валовий дохід при непостійній ціною

Середній прибуток (AR) є величина грошової виручки, яка припадає на одиницю реалізованої продукції:

AR = TR / Q.

Даний показник застосовується при змінюються ціни протягом якогось періоду часу або коли асортимент продукції складається з декількох товарів і послуг. Графік середнього доходу представлений на рис. 10.11.

 
 


Мал. 10.11. Середній прибуток

У разі стабільності ціни на ринку величина середнього доходу дорівнює ціні: AR = P.

Граничний дохід (MR)являє собою приріст валового доходу, одержаного в результаті реалізації додаткової одиниці продукції:

MR = ?TR / ?Q.

При будь-якому обсязі продажів MR <P, Оскільки весь зрослий обсяг продажів буде проданий за нижчою ціною. На рис. 10.12 показаний графік граничного доходу підприємства.

 
 


Мал. 10.12. граничний дохід

Графік граничного доходу будується на основі графіка попиту, оскільки залежить від ціни продажу продукції підприємства.

10.8 Прибуток: бухгалтерська, економічна і нормальна

Аналіз витрат дає можливість визначити, що розуміється під прибутком. У загальному вигляді прибуток- Це різниця між загальним виторгом від реалізації продукції і сумарними витратами.

Різниця між виручкою і бухгалтерськими (явними) витратами утворює бухгалтерський прибуток.

Різниця між виручкою і економічними (явними і неявними) витратами є економічний прибуток.

Оскільки явні витрати збігаються з бухгалтерськими, правомірно вважати, що бухгалтерський прибуток перевищує економічну на величину неявних витрат. Критерієм успіху підприємства є не бухгалтерська, а економічний прибуток. Якщо бухгалтерські (явні) витрати перевищують дохід, то негативний прибуток називають збиткамипідприємства.

Економічна теорія виділяє також нормальний прибуток. Нормальна прибуток(Нульова економічна прибуток) з'являється в тому випадку, коли загальна виручка дорівнює загальним (явним і неявним) витратам. Дана прибуток є мінімальна плата за утримання підприємця від альтернативного використання ресурсів. Коли економічна прибуток дорівнює нулю, така ситуація є цілком задовільною для підприємства, оскільки всі ресурси приносять дохід, причому не менший, ніж вони приносили б, якби їх використовували альтернативним способом.

Буває так, що підприємство має бухгалтерський прибуток і йому не загрожує банкрутство. Воно виплачує власникам дивіденди, платить податки і т.п. Але економічна прибуток відсутній. Це означає, що ресурси були вкладені не кращим чином. Зайнявся іншим видом діяльності, підприємство може отримати більший прибуток.

Таким чином, наявність позитивної бухгалтерської прибутку свідчить про благополуччя підприємства. Існування нормального прибутку говорить про те, що бізнес йде не гірше, ніж в середньому по економіці. Наявність позитивної економічної прибутку означає, що дане підприємство краще розпоряджається ресурсами. Отже, саме позитивна економічна прибуток є найбільш точним індикатором ефективності підприємства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Чим відрізняються явні витрати від неявних, бухгалтерські витрати від економічних?

2. Чому необхідно поділяти загальні витрати на постійні та змінні?

3. Як розраховуються середні витрати?

4. Яка роль середніх витрат в економічному аналізі?

5. Що таке граничні витрати?

6. Чому крива граничних витрат перетинає криву середніх змінних витрат і середніх валових витрат в точках їх мінімальних значень?

7. Охарактеризуйте криву середніх валових витрат в довгостроковому періоді?

8. Що таке ефект масштабу і які фактори його обумовлюють?

9. Який зміст закону спадної віддачі?

10. Що є підсумком господарської діяльності підприємства?

11. Які різновиди доходу підприємства Ви знаєте?

12. Чим відрізняється економічна прибуток від бухгалтерської?

13. Що таке нормальний прибуток?

14. Навіщо в економічній науці виділяють нормальну прибуток?

15. Як співвідноситься нормальний прибуток з бухгалтерської і економічної прибутком?

 Попередня   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   Наступна

Серед підприємств | Організаційно-правові форми підприємств | виробництва | Відкриття, банкрутство, санація і закриття підприємства | Т Е С Т И | ВИТРАТИ І ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА | Постійні, змінні та валові витрати | Середні і граничні витрати | Витрати підприємства в довгостроковому періоді | Ефект масштабу виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати