Головна

Постійні, змінні та валові витрати

  1. Альтернативні витрати та облік неявних витрат
  2. Альтернативні витрати та економічний вибір
  3. Альтернативні витрати та ефективність економіки
  4. Альтернативні витрати будь-якого блага визначаються тим кількістю інших благ, якими треба пожертвувати, щоб отримати додаткову одиницю даного блага.
  5. Альтернативні витрати виробництва роботів і хліба
  6. Бухгалтерські й економічні витрати. прибуток
  7. У розрахунку на одиницю продукції змінні витрати величина постійна, постійні витрати - величина змінна.

Деякі фактори виробництва використовуються підприємством постійно, незалежно від обсягів виробництва. Прикладом може служити оренда приміщення, оскільки орендну плату треба платити в будь-якому випадку, скільки б продукції підприємство не виробляло. Те ж саме можна сказати і про відшкодування банківського кредиту, про сплату страхових внесків, комунальних послуг, про амортизаційні відрахування. Витрати, розміри яких не залежать від обсягу виробленої продукції, називаються постійними витратами підприємства (FC).

Витрати на виплату заробітної плати основним виробничим робітникам, платежі за сировину, матеріали, паливо, електроенергію і т.д. відносять до змінних витрат підприємства (VC). Якщо виробництво припиниться, то змінні витрати скоротяться майже до нуля, в той час як постійні витрати залишаться на тому ж рівні. З розширенням виробництва змінні витрати будуть зростати, підприємству потрібно більше сировини, матеріалів, працівників і т.д.

Розподіл витрат на постійні та змінні має важливе значення для аналізу діяльності підприємства, зокрема, для прийняття рішення про закриття або про оголошення банкрутства в разі збиткової діяльності підприємства.

У сумі постійні і змінні витрати складають загальні або валові витрати підприємства (TC)

TC = FC + VC.

Якщо постійні витрати незмінні, а змінні зростають у міру збільшення обсягів виробництва, то валові витрати будуть зростати.

Графічно постійні, змінні та валові витрати показані на рис. 10.2.


Мал. 10.2. Криві постійних, змінних і валових витрат

При нульовому обсязі виробництва валові витрати дорівнюють величині постійних витрат. При нарощуванні обсягу виробництва валові витрати збільшуються на величину змінних витрат у відповідній точці. Фактично графік валових витрат виходить за допомогою вертикального підсумовування прямий FC і кривої VC. Таким чином, крива TC повторює конфігурацію кривої VC, Але розташована вище її на величину постійних витрат.

 Попередня   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   Наступна

Підприємництво і його основні ознаки | Підприємництво як економічний ресурс | Загальна характеристика підприємства | Економічна природа підприємства | Цілі і ефективність діяльності підприємства | Серед підприємств | Організаційно-правові форми підприємств | виробництва | Відкриття, банкрутство, санація і закриття підприємства | Т Е С Т И |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати