Головна

Загальна характеристика підприємства

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  6. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  7. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей

У мікроекономічному аналізі під підприємствомслід розуміти первинне господарське ланка в системі і структурі економічних відносин, для якого першорядне значення має проблема раціонального використання виробничих ресурсів, скорочення витрат, вдосконалення організації праці та управління виробництвом. Підприємство являє собою певний виробничо-технічний комплекс, призначений для виробництва товарів або надання послуг в будь-якій галузі економіки. Воно володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, науково-виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство - це господарюючий суб'єкт, Що має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном. Воно самостійно вирішує питання: що, як і для кого виробляти; де, кому і за якою ціною продавати. Більш точне визначення підприємства враховує його координуючу роль як механізму поєднання виробничих факторів з метою створення матеріальних благ і надання послуг, поєднання особистих і колективних інтересів. На противагу ринку воно являє собою планову або ієрархічну систему.

Основні функції підприємства зводяться до задоволення попиту споживачів в певних видах продукції та послуг і максимізації прибутку. Максимізація прибутку є метою господарської діяльності підприємства.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, господарювання домовляється зовнішньоекономічну діяльність. Організаційні форми управління також визначаються самим підприємством.

найбільш типовими ознаками підприємства, Що характеризують його як первинну ланку у виробничій структурі народногосподарського комплексу, є його економічна відособленість і господарська самостійність. економічна відособленість обумовлена ??його природою як товаровиробника, який здійснює своє індивідуальне відтворення. Воно проявляється у відокремленні ресурсів підприємства у вигляді замкнутого господарського обороту, здійснення відтворення за рахунок результатів своєї господарської діяльності, наявності специфічних економічних інтересів.

господарська самостійність є форма прояву економічної відособленості підприємства. Вона висловлює майново-правові відносини підприємства як юридичної особи і тому є однією зі сторін господарського механізму економічної системи.

Самостійно господарюючий суб'єкт називається підприємством в тому випадку, якщо він створений в порядку, встановленому чинним законодавством, і здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Це первинні, істотні ознаки та властивості підприємства. Але настільки ж важливо відзначити, що підприємство вважається юридичною особою, що має назву, печатку та розрахунковий рахунок в банку.Попередня   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   Наступна

Загальна і гранична корисність блага | Споживчий вибір. рівновага споживача | максимізує корисність | бюджетна лінія | Ефект доходу і ефект заміщення | Кожній точці бюджетної лінії відповідає набір товарів А і | Завдання 7. | Завдання 9. | структура бізнесу | Підприємництво і його основні ознаки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати