На головну

максимізує корисність

  1. Блага, їх корисність і види
  2. Закон спадної граничної корисності. Максимальна корисність
  3. Максимізація корисності зводиться до такого набору благ, який дозволив би отримати найбільшу користь від споживання цього набору в рамках наявного бюджету.
  4. Загальна і гранична корисність блага
  5. Загальна і гранична корисність товару
  6. Загальна корисність
 Найменування продукту  Кількість, кг
С D E M N
 товар А  8,0  5,0  3,0  2,0  1,0
 товар В  1,0  2,0  3,0  5,0  8,0

Кожна з цих комбінацій (C, D, E, M, N) Приносить споживачеві однакову корисність. На підставі даних таблиці побудуємо криву байдужості (рис. 8.3)

 
 


Мал. 8.3. крива байдужості

 Крім кривої байдужості можна побудувати карту кривих байдужості. Карта кривих байдужості являє собою сукупність кривих байдужості (рис. 8.4).

Мал. 8.4. Карта кривих байдужості

Будь-яка точка кривої байдужості, яка знаходиться вище і правіше, приносить споживачу більшу корисність. Отже, кожному рівню споживання відповідає свій рівень переваг щодо корисності наборів благ (товарів). І кожному з цих рівнів відповідає своя крива байдужості.

Аналізуючи криву байдужості, слід зазначити наступне:

1. Так само, як і крива граничної корисності, крива байдужості нагадує криву попиту. Це пояснюється тим, що з індивідуальних кривих байдужості формується загальна крива попиту покупців на товари;

2. Збільшуючи споживання товару В, Споживач готовий відмовитися від все меншої та меншої кількості товару А: При переході від точки С до точки D - Від 3 кг товару А заради додаткового 1 кг товару В; від точки D до точки Е - Тільки від 2 кг товару А і т.д.

У загальному вигляді кількість товару Х, Від якого споживач готовий відмовитися заради збільшення споживання товару Y на одиницю, називається граничною нормою заміщення товару Х товаром Y, Яка розраховується за формулою:

 , де

MRSxy - Гранична норма заміщення товару X товаром Y.

Для безперервного випадку ця формула виглядає так:

.

У нашому прикладі гранична норма заміщення становитиме при переході від точки C к D - 3 (-3/1) і далі -2; -0,5; -0,33.

Граничну норму заміщення можна представити і як відношення граничних корисностей благ:

.

Виходячи з норм заміщення, можна визначити, наскільки значущим є один товар щодо іншого для споживача і від якої кількості одного товару він готовий відмовитися заради збільшення споживання іншого.

Теорія споживчого вибору широко використовується підприємствами при розробці нових видів продукції, а також при вдосконаленні вже вироблених. Для прийняття рішення про поліпшення виробів треба враховувати не тільки необхідні для цього додаткові витрати, але і споживчі переваги. Яке з властивостей товару є більш значущим для потенційних покупців? На що слід звернути особливу увагу?

Наприклад, для підприємства, що випускає одяг, треба знати, що є для споживачів більш важливим в нових моделях: практичність, зручність, фасон, колір? Як правило, підприємство проводить опитування серед можливих покупців. Криві байдужості за всіма зазначеними параметрами одягу, розраховані для кожного опитуваного, дозволяють виявити переваги більшості з них і визначити, у що слід вкладати кошти в першу чергу. Може бути, інвестицій в розробку більш зручних моделей буде потрібно менше, ніж в дизайн. Однак, якщо споживачі віддають явну перевагу дизайну, кошти слід вкладати в першу чергу туди ж.

 Попередня   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   Наступна

Теорія еластичності попиту і пропозиції | нерівноважних цін | Вплив податків на ринкову рівновагу | Надлишки споживача та виробника | Т Е С Т И | Завдання 12. | Завдання 15. | Завдання 19. | Теорія граничної корисності | Загальна і гранична корисність блага |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати