На головну

Т Е С Т И

1. Під поняттям «ринок» розуміється:

1) ціновий механізм;

2) стихійний спосіб координації економічної діяльності, при якому економічні суб'єкти, керуються тільки своїми інтересами;

3) спосіб господарської взаємодії, що здійснюється за допомогою цін;

4) все перераховане вірно.

2. Для створення ринку необхідною умовою не є:

1) суспільний поділ праці;

2) відособленість господарюючих суб'єктів;

3) додатковий продукт;

4) свобода підприємництва і обміну ресурсами.

3. Для функціонування ринку не обов'язково:

1) різноманітність форм власності;

2) державне втручання;

3) наявність ринкової інфраструктури;

4) формування резерву факторів виробництва.

4. Який з нижчеперелічених інститутів не відноситься до інфраструктури ринку:

1) фондова біржа;

2) аукціон;

3) науково-дослідний інститут;

4) страхова компанія.

5. Ринок не виконує:

1) регулюючу функцію;

2) виробничу функцію;

3) інформаційну функцію;

4) ціноутворюючу функцію.

6. До суб'єктів ринку не відноситься:

1) покупці;

2) капітал у речовій формі;

3) продавці;

4) держава.

7. Яка з нижчеперелічених функцій не є функцією ринку:

1) регулююча;

2) контрольна;

3) стимулююча;

4) посередницька.

8. Ринок не забезпечує:

1) узгодження виробництва і споживання за структурою;

2) встановлення вартісних еквівалентів для обміну;

3) стимулювання ефективності виробництва;

4) задоволення потреб всіх членів суспільства.

9. Виділіть ринок по класифікаційної ознаки «суб'єкт»:

1) ринок інформації;

2) ринок капіталу;

3) ринок покупців;

4) ринок робочої сили.

10. Ринок продавців характеризується тим, що на ньому:

1) попит перевищує пропозицію;

2) пропозиція перевищує попит;

3) пропозиція відсутня;

4) попит відсутній.

11. Ринковою суб'єктом не є:

1) держава;

2) підприємство;

3) грошовий капітал;

4) домогосподарство.

12. До функції ринку не відноситься:

1) посередницька;

2) соціальна;

3) ценообразующая;

4) стимулююча.

13. До елементів інфраструктури ринку не належать:

1) біржі;

2) податкові органи;

3) домогосподарства;

4) профспілки.

14. Які два типи ринків включені в модель економічного кругообігу:

1) ринок грошей і ринок ресурсів;

2) ринок товарів і ринок ресурсів;

3) реальний і грошовий ринки;

4) легальний і тіньовий ринки.

15. Який з ринків визначається за критерієм насиченості ринку товарами:

1) тіньовий ринок;

2) споживчий ринок;

3) дефіцитний ринок;

4) продовольчий.

16. У моделі кругообігу благ і доходів домогосподарства виступають:

1) продавцями і покупцями на ринку ресурсів;

2) продавцями на ринку товарів і послуг;

3) продавцями на ринку ресурсів;

4) покупцями на ринку ресурсів.

17. З перерахованих показників до потоку не відноситься:

1) валовий внутрішній продукт;

2) особисте багатство;

3) витрати на споживання;

4) наявний дохід.

18. Основним мотивом поведінки домашніх господарств як суб'єктів ринку є:

1) задоволення споживчого попиту;

2) задоволення особистих потреб;

3) отримання максимального доходу;

4) отримання податкових пільг.

 Попередня   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Закон грошового обігу | Т Е С Т И | РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА | економічні агенти | Функції та структура ринку | інфраструктура ринку | Економічний кругообіг. Потоки і запаси | Основні елементи ринку | Механізм функціонування ринку | Типи ринкових структур |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати