На головну

За _______________________ 20 ___ г.

 Пояснимо-ня  найменування показника  Код рядка  За _____ 2011 р  За _______ 2010 р
   виручка
   Собівартість продажів
   Валовий прибуток (збиток)
   Комерційні витрати
   Управлінські витрати
   Прибуток (збиток) від продажу
   Доходи від участі в інших організаціях
   відсотки до отримання - -
   Відсотки до сплати
   інші доходи
   Інші витрати
   Прибуток (збиток) до оподаткування
   Поточний податок на прибуток
   в т. ч. постійні податкові зобов'язання (активи) - -
   Зміна відкладені податкових зобов'язань - -
   Зміна відкладених податкових активів - -
   інше - -
   чистий прибуток (збиток)
 Пояснимо-ня  найменування показника  Код рядка  За _______ 2011 р  За ________ 2010 р
   СПРАВОЧНОРезультат від переоцінки необоротних активів, які не включається в чистий прибуток (збиток) періоду      
   Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) періоду      
   Сукупний фінансовий результат періоду    
   Базовий прибуток (збиток) на акцію    
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію    

ЛІТЕРАТУРА

1. Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організації: Утв. Наказом ФСФО РФ від 23 січня 2001 № 16.

2. Уточнені форми бухгалтерської звітності. Додатки до наказу Мінфіну РФ

від 02.07. 2010 року № 66- н. - М .: ЕКСМО, 2011

3. Всі положення по бухгалтерському обліку: діючі, прийняті, проекти до реформи. - М .: ЕКСМО, 2011 року.

4. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств: Підручник / За ред. проф. В. Я. Позднякова. - М .: ИНФРА-М 2009

5. Артеменко В. Г., Остапова В. В. Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник. - М .: Видавництво «Омега-Л», 2011.

6. Барнгольц С. Б., Мельник М. В. Методологія економічного аналізу діяльності господарюючого суб'єкта. М .: Фінанси і статистика, 2003.

7. Бердникова Т. Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2002.

8. Бочаров В. В. Фінансовий аналіз. СПб .: Пітер, 2008

9. Дроздов В. В., Дроздова Н. В. Економічний аналіз: Практикум. - СПб .: Питер, 2006

10. Єфімова О. В. Фінансовий аналіз: Підручник - М .: Видавництво «Омега-Л», 2010.

11. Клішевіч Н. Б. Фінанси організацій: менеджмент і аналіз: Навчальний посібник М .:

КНОРУСС 2009

12. Ковальов В. В., Волкова О. М. Аналіз господарської діяльності підприємства:

Підручник - М .: Велбі, 2004.

13. Комплексний економічний аналіз підприємства / За ред. Н. В. Войтоловський,

А. П. Калініної, І. І. Мазуровой. - СПб .: Пітер 2009

14. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник

/ Під ред. д.е.н. проф. М. А. Вахрушина. М .: Вузівський підручник, 2008

15. Лисенко Д. В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності:

Підручник. - М .: ИНФРА-М 2009

16. Мельник М. В., Бердников В. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .:

Економіст, 2006

17. Налетова І. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності: Навчально-

методичний посібник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-му, 2006.

18. Пласкова Н. С. Економічний аналіз: підручник. - М .: ЕКСМО 2009.

19. Румянцева Е.Е. Економічний аналіз: Підручник. - М .: Изд-во РАГС, 2008

20. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. -

М .: ИНФРА-М 2009

21. Станіславчик Є. М. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних

підприємств. - М .: «Ось - 89», 2009.

22. Чечевицина Л. Н., Чуєв І. М. Аналіз фінансово-господарської діяльності:

Підручник. - М .: «Маркетинг», 2002..

23 .. Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу .: Підручник. - М .: Инфра-му, 2008.

24 .. Шеремет А. Д. Комплексний аналіз господарської діяльності. М .: Инфра-М,

2008.

25. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика фінансового аналізу діяльності

комерційних організацій. - М .: ИНФРА-М, 2010 року.

26. Економічний аналіз: Підручник / За ред. Н. В. Войтоловський, А. П. Калініної,

І. І. Мазуровой. - М .: Вища освіта, 2006

27. Економічний аналіз: Навчальний посібник / В. Г. Артеменко, Н. В. Анісімова.-

М .: КНОРУСС, 2011

28. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л. Т. Гіляровський. - М .:

ЮНИТИ-ДАНА, 2004

29. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Н. П. Любушина. М .:

ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

30. Економічний аналіз та основи управління фінансами: Навчальний посібник /

Л. П. Кураков. Е. Н. Рябініна, М. П. Владимирова. М .: Вуз і школа, 2002..

31. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних

рішень, фінансове прогнозування: Навчальний посібник / За ред.

М. І. Баканова, А. Д. Шеремета. М .: Фінанси і статистика, 2000..

32. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності: Підручник / Під

заг. ред. М. В. Мельник. М .: Економіст, 2004.

33. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту / Под ред. А. А. Лобанова і

А. В. Чугуєва. Му, 2003

34. Ярцева А. Н. Управлінський облік: досвід економічно розвинених країн. М .:

Фінанси і статистика, 1991.

 Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80

Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації | Аналіз руху грошових коштів непрямим методом | Розрахунок і оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості. | Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності. | Оцінка ймовірності банкрутства | Аналіз кредитоспроможності організації | Глава 12. Методи комплексної оцінки ефективності господарської діяльності | Сутність і етапи рейтингової оцінки фінансового стану організацій. | Методика порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану організацій. | ГЛОСАРІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати