Головна

Оцінка ймовірності банкрутства

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  3. III. ФОРМУЛИ ПОВНОГО ІМОВІРНОСТІ І Байєса.
  4. IV. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА
  5. А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника.
  6. Адекватність, еквівалентному і оцінка перекладу
  7. Аксіоми теорії ймовірностей. Дискретні простору елементарних фіналів. Класичне визначення ймовірності

Для оцінки ймовірності банкрутства комерційних організацій найчастіше застосовуються моделі, розроблені американським економістом Е. Альтманом.

Двухфакторная модель оцінки ймовірності банкрутства Альтмана.Вона включає два показники: коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт фінансової залежності, який характеризує фінансову стійкість організації [5]

Z = - 0,3877 - 1,0736 х К тл - 0,0579 х К ЗС

де Ктл - Коефіцієнт поточної ліквідності;

КЗС - Коефіцієнт фінансової залежності т.е.доля позикових коштів у валюті балансу.

Для організацій, у яких Z = 0, імовірність банкрутства дорівнює 50%. Якщо Z <0, то ймовірність банкрутства менше 50% і далі знижується в міру зменшення значення Z. Якщо Z> 0, то ймовірність настання банкрутства більше 50% і зростає з ростом значення Z.

П'ятифакторна модель веростності банкрутства Альтмана. Дана модель включає показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ринкової активності.

Z = 1,2 До1 + 1,4 До2 + 3,3к3 + 0,6К4 + К5,

де К1 - Частка оборотних коштів в активах підприємства;

К2 - Рентабельність активів, як відношення чистого прибутку до активів;

К3 рентабельність активів, як отношеніепрібилі до оподаткування до активів підприємства;

К4- Відношення ринкової вартості акцій до короткострокових зобов'язань;

К5 - Оборотність активів, як відношення виручки до активів.

Залежно від величини Z прогнозується ймовірність настання банкрутства підприємства:

* <1,8 - дуже висока;

* 1,81 - 2,7 - висока;

* 2,8 - 2,9 - можлива;

*> 3,0 - дуже низька.

Точність розрахунку за цією моделлю в межах одного року становить 95%, на два роки - до 83%, що говорить про гідність цієї моделі

коефіцієнт Бівера розраховується наступним чином:

Коефіцієнт Бівера = (Чистий прибуток + Амортизація) / Позиковий капітал. Рекомендоване значення коефіцієнта Бівера знаходиться в інтервалі 0,4 - 0,45. Якщо коефіцієнт Бівера менше 0,4, то підприємство відноситься до високої групи ризику втрати неплатоспроможності; якщо цей коефффіціент більше 0,45, то рівень платоспроможності підприємства високий.

Необхідно відзначити, що жодна з розглянутих моделей не є універсальною і практично не враховує специфіки російських ринкових відносин.

 Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. | Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. | Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу | Вертикальний аналіз надходжень і витрачання грошових коштів організації | Аналіз руху грошових коштів непрямим методом | Розрахунок і оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати