Головна

Аналіз руху грошових коштів непрямим методом

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  7. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
 показники  (+) - Збільшення грошових коштів; (-) - зниження грошових коштів  Джерело інформації
 1. Рух грошових коштів від поточної діяльності    
 1.1. Чистий прибуток +  Форма № 2
 1.2. Нарахований знос за основними засобами та нематеріальними активами +  Головна книга
 1.3. Збільшення залишку запасів -  Форма № 1
 1.4. Збільшення ПДВ по придбаних цінностей -  Форма № 1
 1.5. Зниження надходжень від дебіторів -  Форма № 1
 1.6. Зростання залишку за статтею "Інші оборотні активи» -  Форма № 1
 1.7. Збільшення кредиторської заборгованості +  Форма № 1
 1.8. Збільшення доходів майбутніх періодів +  форма 1
 1.9. Зростання резерву майбутніх витрат +  Форма № 1
 1.10. Зростання інших краткосрочнихобязательств +  Форма № 1
 1.11. Разом грошовий потік по поточної діяльності    розрахунок
 2. Інвестиційна діяльність    
 2.1. Збільшення нематеріальних активів _  Форма № 1
 2.2. Придбання основних засобів _  Форма № 1
 2.3. Збільшення дохідних вкладень в матеріальні цінності _  Форма № 1
 2.4. Зростання інших необоротних активів _  Форма № 1
 2.5. Разом грошовий потік по інвестиційній діяльності    розрахунок
 3. Фінансова діяльність    
 3.1. Зростання фінансових вкладень _  Форма № 1
 3.2. Зростання довгострокових позикових зобов'язань (кредитів і позик) +  Форма № 1
 3.3. Збільшення короткострокових кредитів і позик +  Форма № 1
 3.4. Зростання заборгованості за короткостроковими кредитами банків +  Форма № 1
 3.5. Разом грошовий потік по фінансовій діяльності    розрахунок
 4. Всього зміна грошових коштів від усіх видів діяльності (п.1.11 + п. 2.5. + П. 3.5.)    розрахунок
 5. Залишок коштів на початок звітного періоду    Форма № 1
 6. Залишок коштів на кінець звітного періоду    Рсчет

Більш ефективне управління грошовими коштами виявляється в:

- Поліпшення оперативного управління грошовим обігом з точки зору збалансованості надходження і витрачання грошових коштів;

- Оптимізації витрат і розрахунку обсягу продажів за рахунок великих можливостей маневрування грошовими коштами;

- Поліпшення маневрування позиковими засобами;

- Зниженні витрат на процентні платежі за борговими зобов'язаннями;

- Підвищенні ліквідності балансу організації;

- Вивільненні коштів для інвестування в більш прибуткові об'єкти при відносно невисоких витратах на обслуговування боргу;

- Отриманні кредитів для інвестицій від потенційних зарубіжних партнерів.

 Попередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. | Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації | Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб. | Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати