Головна

Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Самостійна робота з інформаційними джерелами
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі
 показники  2010 р  2011 р    Зміни за рік
 1. Реальний власний капітал (стр1300, 1530)  +1042
 2. Необоротні активи (стр.1100) + довго-термінова дебіторська заборгованість (пояснення до стр.1230)  +1012
 3. Наявність власних оборотних коштів (п.1 - п.2)  +30
 4. Довгострокові пасиви (стр.1400) - - -
 5. Наявність довгострокових істочніковформірованія запасів (п.3 + п.4)  +30
 6. Короткострокові кредити і позики (стор. 1510)  +176
 7. Загальна величина основних джерел формування запасів (п.5 + п.6)  +206
 8. Загальна величина запасів (стр.1210 + 1220)  +106
 9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (п.3 - п.8)  - 266  - 342  - 76
 10. Надлишок (+) або недолік (-) довгострокових джерел формування запасів (п.5 - п.8)  - 266  - 342  - 76
 11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (п.7 - п.8)  - 104  - 4  + 100
 12. Номер типу фінансової ситуації відповідно до класифікації х

Дані табл. 11.3.1. показують, що за звітний період реальний власний капітал зріс на тисячі сорок два тис.руб. Майже весь приріст власного капіталу 1012 тис.руб. вкладений у необоротні активи та дебіторську заборгованість, і тільки 11 тис.руб. довелося на збільшення власних обортного засобів. Навіть при зростанні в 176 тис.руб. короткострокових кредитів і позикових коштів на покриття нормованих запасів - загальна величина джерел покриття запасів збільшилася тільки на 206 тис. руб. Фактичні запаси за звітний період збільшилися на 106 тис.руб. при зростанні сосбственних оборотних коштів тільки на 30 тис.руб., тому і на початок і на кінець звітного періоду підприємство мало недолік власних оборотних коштів, який виріс за звітний рік на 76 тис.руб. Аналогічна ситуація на підприємстві склалася і по основних джерел формування запасів. Таким чином, за існуючою класифікацією фінансовий стан підприємства відноситься до четвертого типу - кризовий фінансовий стан.

 Попередня   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Наступна

Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу | Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу. | Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати