Головна

Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6. III. «Наприклад» в аналізі
  7. III. Аналіз продукту (вироби) на якість
 Актівбаланса  на 31.12.2010  на 31.12.2011  Абсолютноеотклоненіе, тис. Руб.  Темп зростання %
 тис. руб.  % Від виробленого  тис. руб.  % кітогу
 1.Майно - всього (стр.1600)  + 1298  128,7
 1.1.ВнеоборотниеАктіви (стр.1100)  64,7  67,7  +1012  134,5
 1.2.Оборотние активи (стр.1200)  35,3  32,3  + 286  117,9
 1.2.1.Запаси (стр.1210 і 1220)  26,5  22,4  + 106  108,8
 1.2.2.Дебіторска заборгованість (стр.1230, 1260)  3,7  3,2  + 18  108,2
 1.2.3.Денежние кошти (стр.1250,1240)  5,1  6,7  + 162  170,4

Горизонтальний аналіз показників говорить про загальному зростанні майна організації за аналізований період на 28,7%, в тому числі приріст необоротних активів за період склав 34,5%, що може свідчити про інноваційний шлях розвитку організації.

Вкладення в товарно-матеріальні цінності, незавершене виробництво та готову продукцію склали лише 17,9%, що говорить про контроль за мінімально необхідними запасами. Більш низький відсоток приросту за період дебіторської заборгованості свідчить про хорошу організацію оперативної фінансової роботи, що не дозволяє відволікати фінансові ресурси в прострочену дебіторську заборгованість. Істотний приріст грошових коштів 70,4% - свідчить про достатній рівень контролю продажів і контролю розрахунків з покупцями.

Структурний аналіз підтверджує позитивні тенденції в стані майна фірми.

Аналіз структури і динаміки пасивів підприємства.

Пасиви організації, тобто джерела формування коштів, для цілей аналізу групуються за ступенем терміновості зобов'язань.

Таблиця 11.2.2.Попередня   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   Наступна

Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу | Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати