На головну

Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу.

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  5. III. 12.1. Загальна характеристика мислення
  6. Quot; Аналітична професіограма "та загальна схема профвідбору
  7. V. 16.1. Загальна характеристика темпераменту

Фінансовий стан характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) та джерелами їх формування (пасивів). Ці відомості містяться в бухгалтерському балансі (ф.№1)

Безпосередньо з балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації:

· Загальна вартість майна організації, дорівнює валюті (підсумку) балансу;

· Вартість необоротних активів, дорівнює підсумку розділу I активу балансу;

· Вартість оборотних активів, дорівнює підсумку розділу II активу балансу;

· Вартість матеріальних оборотних коштів, дорівнює сумі стр.1210 і 1220 активу балансу;

* Величина дебіторської заборгованості в широкому сенсі (включаючи інші оборотні активи), що дорівнює стр. 1230 і 1260 розділу II активу балансу;

· Величина фінансових вкладень, що дорівнює сумі стр.1150 і 1240 балансу;

· Величина банківського активу, тобто сума вільних грошових коштів, включаючи цінні папери і короткострокові фінансові вкладення, дорівнює сумі стр.1240 і 1250 розділу II активу балансу;

· Величина власного оборотного капіталу, дорівнює сумі підсумків розділів III і IV мінус підсумок розділу I балансу;

· Величина нерозподіленого прибутку або збитків, показана по стр.1370 розділу III пасссіва балансу;

· Вартість власного капіталу, дорівнює підсумку розділу III пасиву балансу (для визначення уточненого обсягу власного капіталу потрібно додати стр.1530 розділу V пасиву балансу або розрахувати величину чистих активів);

· Величина позикового капіталу, дорівнює сумі підсумків розділів IV і V балансу;

· Величина позикового капіталу, розрахована за уточненим варіантом, що дорівнює сумі підсумків розділів IV і V мінус стр.1530 балансу;

· Величина власного капіталу (уточнена) та інших довгострокових джерел фінансування, що дорівнює сумі стр.1300,1400,1530 балансу;

· Величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування основних засобів та інших необоротних активів, дорівнює розділу IV пасиву балансу;

· Величина власного капіталу та інших довгострокових джерел фінансування, що дорівнює сумі підсумків III і IV балансу;

· Величина короткострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування оборотних активів, що дорівнює стр. 1510 балансу;

· Величина кредиторської заборгованості в широкому сенсі рівна сумі стр.1520 і 1550 розділу V пасиву балансу;

· Величина короткострокових зобов'язань, прийнятих для розрахунку коефіцієнтів ліквідності, що дорівнює сумі стор. 1510,1520,1530,1540,1550 балансу.

У процесі горизонтального аналізу вивчається динаміка цих показників, що дозволяє встановити їх абсолютні зміни і темпи зростання, що важливо для характеристики фінансового стану організації. Велике значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний аналіз активу і пасиву балансу, в ході якого визначається співвідношення окремих статей в розділі балансу або в його результаті. Так, співвідношення власного і позикового капіталу дозволяє судити про фінансову незалежність організації.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану організації слід згрупувати статті балансу в окремі групи за ступенем ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна організації, який в більш впорядкованому вигляді зручно проводити за такою формою [24]:

 Попередня   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Наступна

Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів | Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. | Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати