Головна

Глава 11. Фінансовий стан комерційної організації і методи його аналізу

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Методи перехоплення.
  4. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.

11.1. Управління фінансовим станом комерційної організації: цілі і зміст.

11.2. Загальна оцінка структури і динаміки статей бухгалтерського балансу

11.3. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації.

11.4. Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського

балансу.

11. 5. Аналіз руху грошових коштів

11. 6. Методика аналізу фінансового стану з використанням фінансових коефіцієнтів.

11.7. Оцінка ймовірності банкрутства.

11.8. Аналіз кредитоспроможності організації.

11.9. Особливості методики аналізу фінансового стану неплатоспроможних організацій.

11.1. Управління фінансовим станом комерційної організації: цілі і зміст.

Фінансовий стан організації це ступінь її забезпеченості фінансовими ресурсами для здійснення поточної господарської діяльності, а також подальшого виробничого і соціального розвитку. Таким чином, фінансовий стан як економічна категорія виражається:

* Оптимальної або задовільною структурою балансу, тобто структурою власного і позикового капіталу, структурою його розміщення між різними видами активів;

* Відповідністю або невідповідністю основних показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості нормативам;

* Раціональністю та ефективністю використання коштів в господарському обороті.

Сутність фінансового стану полягає в сбаласірованності грошового обороту, в здатності своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, в позитивних фінансових результатах [11].

Аналіз фінансового стану може проводитися за програмою експрес-аналізу і за програмою комплексного аналізу фінансового стану.

експрес-аналіз - Це відбір найбільш істотних показників фінансового стану. Експрес-аналіз починається з виявлення «хворих» статей - це збитки (форма № 1, форма № 2), прострочені кредиторська і дебіторська заборгованості, прострочені векселі, позики і позики, не погашені в строк. Наявність ненульових величин за цими статтями свідчить про неплатоспроможність організації.

Комплексний аналіз фінансового стану організації вимагає розгляду наступних питань: аналіз майнового стану, аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз кредитоспроможності, аналіз ймовірності банкрутства.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- Об'єктивна оцінка поточного фінансового стану організації;

- Виявлення внутрішньогосподарських резервів підвищення фінансової стійкості організації;

- Стратегічний прогноз потреби у фінансових ресурсах;

- Виявлення можливих джерел фінансових ресурсів і здатність їх мобілізації.

Достовірна і об'єктивна оцінка фінансового стану необхідна як власникам і керівництву організації, так і зовнішнім користувачам (банкам, інвесторам, постачальникам, податковим органам і т.п.). Фінансовий стан безпосередньо впливає на виробничу і комерційну діяльність, забезпеченість організації матеріальними і фінансовими ресурсами. Незадовільний фінансовий стан призводить до несвоєчасних розрахунків з працівниками організації, бюджетом та позабюджетними фондами, постачальниками, банками та іншими позикодавця, що в підсумку може призвести до банкрутства організації. Від фінансового стану залежить інвестиційна діяльність організації [26]. Брак фінансових ресурсів не дозволяє оновлювати основні виробничі фонди, здійснювати витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, застосовувати нові технології, що може негативно позначитися на конкурентоспроможності продукції, що випускається. У свою чергу фінансовий стан залежить від результатів виробничої та комерційної діяльності. Так, при збоях у виробництві і продажах скорочується приплив грошових коштів і, як наслідок, знижується фінансова стійкість організації.

 Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Поняття інвестиційної діяльності та джерела фінансування. | Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів | Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу | Розрахунок оцінки вартості чистих активів, тис. Руб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати