На головну

Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Важливий етап оцінки ефективності діяльності організації - виявлення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на динаміку показників рентабельності. З цією метою використовуються різні методи факторного аналізу, а також прийоми моделювання детермінованих факторних систем.

Показники рентабельності активів залежать від двох основних чинників:

Р / К = (Р / N) х (N / К),

де Р - прибуток (або бухгалтерська або чистий);

К - авансований капітал (активи);

N - виручка;

Р / N - коефіцієнт рентабельності продажів;

N / К - коефіцієнт оборотності активів.

Методи факторного аналізу рентабельності активів можна звести до наступних моделям:

* Двухфакторная мультипликативная модель: Р / К = (Р / N) х (N / К),

· Трехфакторную модель рентабельності активів по бухгалтерської (або чистої) прибутку (розроблена А. Д. Шереметом) [24]:

Р / К = Р / (F + E) = (Р / N) / [(F / N) + (E / N)],

де F - необоротні активи (основний капітал);

Е - оборотні активи (оборотний капітал), тобто Р / N - перший фактор (прибутковість продукції);

F / N - другий фактор (фондомісткість продукції по основному капіталу);

E / N - третій фактор (оборотність оборотного капіталу - коефіцієнт закріплення оборотного капіталу на 1 руб. Продукції

· Пятифакторная модель рентабельності активів по прибутку від продажів (розроблена А. Д. Шереметом [24]):

Р / К = [1 - (S / N)] / (F / N + E / N) = [1 - (U / N) + (M / N) + (A / N)] / [(F / N) + (E / N)],

де U - оплата праці з нарахуваннями;

М - матеріальні витрати;

А - амортизація;

U / N - оплатоемкость продукції;

M / N - матеріаломісткість продукції;

A / N - амортізаціеемкость продукції.

На зміну показника рентабельності активів впливають:

* Фактори першого порядку - рентабельність продажів і оборотність активів;

* Фактори другого порядку - фактори, що впливають на чинники першого порядку (чиста або бухгалтерський прибуток, обсяг продажів) і т.д.

Основні фактори зміни рентабельності активів слідують з двухфакторной мультипликативной моделі, тобто існує взаємозв'язок між показниками рентабельності активів, оборотності активів і рентабельності продажів. З цієї моделі видно наступні шляхи підвищення рентабельності актівов6

- При низькій прибутковості продажів необхідно прагнути до прискорення обороту капіталу та його елементів;

- Якщо ділова активність підприємства низька, то вона може бути компенсована зниженням витрат на виробництво продукції або зростанням цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продажів.

Регулювання економічної діяльності зводиться до впливу на її складові.

Абсолютна зміна показників прибутку, можливо, завдяки [11]:

- Збільшення обсягу виручки і зростання цін, причому темпи зростання виручки від продажу продукції повинні перевищувати темпи зростання витрат;

- Зниження собівартості проданих товарів, комерційних і управлінських витрат організації;

- Зростання позитивного сальдо інших доходів і витрат

Відносне зміна показників прибутку і активів можливо, якщо темп зростання прибутку буде випереджати темп зростання активів.

Рентабельність активів відображає рівень:

* Управління дебіторською заборгованістю, що кількісно вимірюється середнім періодом інкасації;

* Управління запасами через коефіцієнт оборотності запасів;

* Управління основними засобами, що характеризує нормальну виробничу потужність

Методику факторного аналізу двухфакторной мультипликативной моделі розглянемо інтегральним методом. Введемо позначення:

z - коефіцієнт рентабельності активів (Р / К);

m - коефіцієнт рентабельності продажів (Р / N);

n - коефіцієнт ділової активності (N / К).

Факторна модель має наступний вигляд: z = m * n.

Коефіцієнт рентабельності активів 1-го року: z o = m о * n о

Коефіцієнт рентабельності активів 2-го року: z1 = m1 * n 1

Далі визначимо вплив факторів:

а) коефіцієнта рентабельності продажів: ?? z m = ? m * n о + (? m * ? n) / 2

б) коефіцієнта ділової активності: ? z n = ? n * m о + (? m * ? n) / 2

Аналіз факторів зміни рентабельності власного капіталу організації можна провести за методикою, аналогічною методикою аналізу рентабельності активів.

Двухфакторная мультипликативная модель рентабельності власного капіталу має наступний вигляд:

Р / Кс = (N / Кс ) Х (Р / N)

де Р - прибуток;

Кс - власний капітал;

Р / Кс - Рентабельність власного капіталу

P / N - рентабельність продажів;

N / Кс - Коефіцієнт віддачі власного капіталу.

Для проведення факторного аналізу використовуємо інтегральний метод.

Введемо позначення:

h - рентабельність власного капіталу Р / Кс ;

b - віддача власного капіталу N / Кс;

m - рентабельність продажів P /.

Факторна модель має наступний вигляд:

h = b * m

Далі визначимо вплив факторів:

А) коефіцієнта віддачі власного капіталу: ? h b = ? b * m 0 + (? b * ? m) / 2

б) коефіцієнта рентабельності продажів: ? h m = ? h m * b 0 + (? b * ?m) / 2

З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу залежить від двох чинників: віддачі власного капіталу і рентабельності продажів.

Методика передбачає можливості поглиблення аналізу. Вплив першого основного фактора, тобто коефіцієнта віддачі власного капіталу, можна деталізувати за складовими власного капіталу (статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток і т.д.) Вплив другого основного фактора, тобто рентабельності продажів, можна деталізувати за такими чинниками зміни чистого прибутку.

Контрольні питання :

1. Як розрахувати рентабельність активів?

2. Як розрахувати рентабельність власного капіталу?

3. Про що свідчить зростання чистих активів?

4. Як розрахувати величину чистих активів?

5. У чому сенс різних факторних моделей рентабельності активів?

6. У чому сутність методики аналізу на базі двухфакторной мультипликативной моделі рентабельності активів?

 Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Аналіз і оцінка показників ефективності використання основних засобів | Поняття інвестиційної діяльності та джерела фінансування. | Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів | Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Система показників рентабельності і методи їх визначення. | Розрахунок чистих активів і їх роль в оцінці використання власного капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати