Головна

Система показників рентабельності і методи їх визначення.

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.

Прибуток - абсолютний показник ефективності господарської діяльності. Рентабельність характеризує відношення прибутку до авансованого капіталу або його елементів: джерел коштів або їх елементів; загальній величині поточних витрат або їх елементів. Показник рентабельності відображає, яка сума прибутку отримана організацією на кожен рубль капіталу, активів, доходів, витрат [11].

Показники рентабельності продажів були розглянуті в главі № 6.

Рентабельність активів (авансованого капіталу) - узагальнюючий показник ефективності використання коштів організації, що характеризується відношенням прибутку до капіталу, інвестованого для одержання цього прибутку.

Розрахунок показників рентабельності активів і власного капіталу проводиться за даними форм №1 і № 2 бухгалтерської звітності.

- Загальна рентабельність активів (авансованого капіталу) по бухгалтерського прибутку:

Р б / К, тобто стр. 2300 ф.№2 / стр. 1600 ф.№1,

де Р б - Прибуток до оподаткування;

К - підсумок бухгалтерського балансу.

- Рентабельність активів за чистим прибутком:

Р ч / К, тобто стр.2400 ф.№2 / стр. 1600 ф. №1

де Р ч - чистий прибуток.

Рентабельність активів називають економічною рентабельністю і використовують для оцінки економічної ефективності інвестицій і в цілому господарської діяльності [24].

- Рентабельність виробничих активів (майна) по бухгалтерській (або чистої) прибутку:

Рб / К П.А.,

де К п.а. - Вартість виробничих активів (майна), включаючи основні виробничі засоби, нематеріальні активи та запаси.

- Рентабельність власного капіталу за прибутком до оподаткування (або за чистим прибутком):

Рб / Кс, Тобто стр.2300 ф.№ 2/1300 ф. № 1

де Кс - Величина власного капіталу як підсумку розділу III балансу «Капітал і резерви», або уточненого реального власного капіталу (чистих активів).

Цей показник називають фінансовою рентабельністю, оскільки він визначається ефективністю не тільки використання активів, а й управління структурою капіталу (власного і позикового).

 Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

Аналіз складу і структури основних фондів. | Аналіз показників стану і руху основних засобів | Аналіз показників використання основних засобів | Аналіз і оцінка показників ефективності використання основних засобів | Поняття інвестиційної діяльності та джерела фінансування. | Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів | Аналіз динаміки і структури оборотних активів | Аналіз джерел формування оборотних активів | Аналіз власних оборотних коштів і оцінка забезпеченості ними підприємства | Аналіз оборотності оборотних коштів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати