На головну

Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D. Наступні дії і оцінка
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

Одним з основних факторів, що впливають на зміну прибутку від продажів є рівень собівартості одиниці продукції по кожній позиції номенклатури (асортименту). В сучасних умовах собівартість протягом звітного періоду змінюється в зв'язку з інфляцією, тому при плануванні та аналізі в розрахунок приймаються середні показники собівартості одиниці продукції.

В економічній літературі розглядаються численні варіанти методик факторного аналізу прибутку від продажів (В. В. Ковальов, Е. В. Негашев, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет та ін.). Їх вивчення дозволило виділити два основні підходи до факторному аналізу прибутку від продажів [26]:

1) аналіз передбачає прямі розрахунки впливу факторів - обсягу продажів, собівартості і ціни одиниці продукції - по окремих позиціях номенклатури (асортименту);

2) аналіз грунтується на інформації, що міститься у формі № 2, так званий «експрес-аналіз»

Для оперативного управління організацією кращий перший підхід, оскільки він дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо обсягів продажів, собівартості і ціни виробів по окремих позиціях номенклатури (асортименту). Разом з тим необхідний і експрес - аналіз, коли в розпорядженні менеджера є бухгалтерська звітність своєї організації і організацій-конкурентів.

Розглянемо на прикладі перший варіант аналізу (табл.5.7.1)

Таблиця 5.7.1.

 № п / п  показники  Умовні позначення  базовий рік  Звітній рік
 1.  Продано виробів, од. q
 2.  Повна собівартість одного виробу, руб. s
 3.  Ціна реалізації одного виробу, руб. р

Визначити вплив факторів на зміну прибутку від продажів

Зміна прибутку від продажів: Р = Р1 - Р0

Прибуток від продажів (Р) дорівнює різниці між виручкою від продажу (N) і повною собівартістю продажів (S), тому перш за все необхідно визначити виручку від продажів базового і звітного року, собівартість продажів базового і звітного року і прибуток від продажів.

N0 = q0 p0 = 1150 х 1150 = 1322,5 т.р. S0 = q0s0 = 1150 х 900 = тисячі тридцять п'ять т.р.

P0 = N0 - S0 = 1322,5 - 1035 = 287,5 т.р.

N1 = q1p1 = 1240 х 1400 = 1736 т.р. S1 = q1s1 = 1240 х 975 = 1209 т.р.

P1 = N1 - S1 = 1736 - 1209 = 527 т.р.

? Р = 527 - 287,5 = 239,5 т.р.

Визначимо вплив факторів на зміну прибутку від продажів, використовуючи метод ланцюгових підстановок.

1. Вплив на прибуток зміни кількості реалізованої продукції

Вплив кількісного фактора розраховується при базових значеннях двох якісних факторів (ціни і собівартості):

Pq = (Q1 - q0) Х (p0 - s0) = (1240 - 1150) х (1150 - 900) = 22,5 т.р.

2. Вплив на прибуток зміни повної собівартості одиниці продукції.

Це якісний фактор, його вплив за методом ланцюгових посдстановок розраховується при звітному значенні кількісного фактора, результат приймається з протилежним знаком:

Ps = (S1 - s0) Х q1 = (975 - 900) х 1240 = - 93 т.р.

3. Вплив на прибуток зміни ціни одиниці продукції.

Це якісний фактор, його вплив підраховується за методом ланцюгових підстановок при звітному значенні кількісного фактора:

Pp = (P1 - p0 ) Х q1 = (1400 - 1150) х 1240 = 310 т.р.

Сума факторних впливів повинна дорівнювати зміні аналізованого показника:

? Р = 22,5 - 93 + 310 = 239,5 т.р.

Контрольні питання:

1. Що розуміється під собівартістю продукції?

2. Яка система показників собівартості продукції, робіт, послуг, яка використовується на підприємствах?

3. Які основні завдання аналізу витрат підприємства?

4. Що можна визначити при розрахунку відносного відхилення за основними елементами витрат і в цілому по собівартості ?.

5. З якою метою проводиться аналіз показника витрат на 1 руб. продукції?

6. Які статті утворюють виробничу собівартість?

7. З якою метою використовується класифікація витрат на прямі і непрямі?

8. Яка класифікація витрат використовується при обгрунтуванні беззбитковості продажів?

9. Як визначається критична точка обсягу продажів?

10. З якою метою визначається операційний важіль?

11. Як визначити вплив на прибуток зміни повної собівартості одиниці продукції?Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Глава 5. АНАЛІЗ і УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І собівартості продукції | Аналіз динаміки і структури витрат організації | Аналіз собівартості за елементами витрат. | Факторний аналіз витрат на 1 руб продукції | Факторний аналіз собівартості за статтями витрат | Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку | міцності підприємства | Визначення критичної точки продажів продукції і заданого обсягу виробництва. | Маржинальний прибуток по виробах | Виробництво або придбання комплектуючих виробів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати