На головну

Факторний аналіз витрат на 1 руб продукції

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

Зниження собівартості є найважливішим чинником розвитку економіки господарюючого суб'єкта, основою порівняння доходів і витрат. В умовах ринку практично всі господарюючі суб'єкти поряд з порівняльною товарною продукцією виробляють неповторну (різнорідну) товарну продукцію, так як оновлення товарного асортименту є одним з основних конкурентних переваг, за умови попиту на продукцію (роботи, послуги).

Показником яку можна товарної продукції є собівартість одиниці продукції, а непорівнянної (різнорідної) товарної продукції - витрати на 1 руб. товарної продукції.

Аналіз показника витрат на 1 руб. продукції спрямований на те, щоб розкрити витрати на виробництво і реалізацію різнорідної продукції. Цей показник визначається наступним співвідношенням:

З 1р тп = S / N = ? qc / ? qz,

де З 1р тп - Витрати на 1 руб. товарної продукції; q - кількість, обсяг випуску в натуральному вираженні, з - собівартість одиниці;

Z-ціна одиниці.

Показник витрат на 1 руб. продукціїзастосовується для контролю за динамікою собівартості. Використовуючи даний узагальнюючий показник можна провести міжгосподарські порівняння.

Об'єктом аналізу є різниця між фактичними і плановими витратами на 1 руб. товарної продукції. Витрати на 1 руб. товарної продукції безпосередньо залежать від зміни загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції та від зміни вартості виробленої продукції. Загальна сума витрат у свою чергу залежить від обсягу виробництва, її структури, величини постійних і змінних витрат. Постійні і змінні витрати в свою чергу залежать від ефективності використання ресурсів і цін на спожиті ресурси. Вартість товарної продукції залежить від обсягу і структури випуску і цін на продукцію. В цілому на відхилення фактичних витрат від планових впливають такі чинники:

* Зміна обсягу і структури продукції;

* Зміни собівартості продукції;

* Зміни цін на продукцію.

При зміні обсягу і структури продукції в ній відбувається збільшення частки одних і зменшення частки інших видів продукції. Так як витрати по видам виробів розрізняються, то при зростанні питомої ваги тих виробів, витрати на карбованець яких нижче, ніж по всій товарній продукції, величина витрат на 1 руб. товарної продукції проти плану знизиться, і навпаки. Зміна собівартості товарної продукції призводить до прямо пропорційної зміни витрат на 1 руб. товарної продукції. Чим менше повна собівартість всієї товарної продукції, тим менше показник витрат на 1 руб. товарної продукції, і навпаки. Зміна оптових цін робить зворотний вплив на величину витрат на 1 руб. товарної продукції. Якщо оптові ціни знижуються, то витрати на 1 руб. товарної продукції зростають, і навпаки.

Аналіз показує, як і на яку суму змінилася величина витрат під впливом кожного фактора. Аналіз проводиться способом ланцюгових підстановок. Для того щоб проаналізувати зміну витрат на 1 руб. товарної продукції, необхідно [22]:

1. Розрахувати витрати на 1 руб товарної продукції при всіх планових показниках:

З 1р тп пл. = (? q пл. Х з пл.) / (?q пл. Х z пл.)

2. Розрахувати витрати на1 руб. товарної продукції, перелічені на фактичний випуск і асортимент:

З 1р тп qф = (? qф х з пл ) / (? qф х z пл.).

3. Розрахувати витрати на 1 руб. товарної продукції, перелічені на фактичну собівартість, тобто фактичний випуск в цінах, прийнятих у плані:

З 1р тп сф = (?qф х зф) / (? qф х z пл.).

4. Визначити фактичні витрати в цінах, що діяли в звітному році:

З 1р тп zф = (? qф х зф) / (? qф х zф)

Зведення факторних впливів виглядає наступним чином:

- Об'єкт аналізу = п.4 - п.1

- Зміна обсягу і структури продукції = п.2 - п.1

- Зміна собівартості продукції = п.3 - п.2

- Зміна оптових цін на продукцію = п.4 - п.3

Вироби, вироблені господарюючим суб'єктом, мають різну прибуток і рентабельність. Чим більше випуск продукції з високим рівнем рентабельності, тим нижче рівень витрат.

Зміна рівня собівартості окремих виробів залежить від:

* Зміни цін на сировину, матеріали, паливо і т.д., тарифів на енергію, вантажні перевезення;

* Зміни витрат по окремих статтях собівартості.

Зниження оптових цін за інших рівних умов збільшує витрати на 1 руб. товарної продукції, і навпаки.

Для того щоб визначити фактичну економію (перевитрата) на весь випуск, необхідно економію (перевитрата) на 1 руб. товарної продукції помножити на фактичний випуск товарної продукції. Для того щоб визначити вплив факторів на зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости (зниження) витрат на 1 руб. товарної продукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг продажів, виражений в планових цінах.

 Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції. | Аналіз асортименту і структури продукції. | Аналіз якості продукції | Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва | Аналіз технічного рівня виробництва | Аналіз рівня організації виробництва | Аналіз рівня управління | Життєвий цикл вироби, техніки і технології і облік його впливу на аналіз техніко - організаційно рівня виробництва | Глава 5. АНАЛІЗ і УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І собівартості продукції | Аналіз динаміки і структури витрат організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати