На головну

Аналіз обсягу виробництва і продажів

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. e-mail: sales@dashkov.ru - відділ продажів; http: // www. dashkov. Ru
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

Аналіз виконання плану за обсягом продукції починається з вивчення динаміки випуску продукції. Аналіз динаміки дозволяє дати оцінку швидкості зміни обсягу виробництва за аналізований період (абсолютний приріст), виміряти інтенсивність і напрямок зміни продукції по роках (темп зростання і приросту) [22].

Таблиця 3.3.1.

Оцінка виконання плану за обсягом продукції

 показники  Предидущійгод  Звітній рік  Відхилення отпрошлого року  відхилення отплана
 план  факт  сума  %%  сума  %%
 1. Обсяг продукції в діючих оптових цінах підприємства, тис. Руб.          29,1    28,2
 2. Обсяг продукції в порівнянних оптових цінах підприємства, тис. Руб.          1,0    0,6

Як порівнянних цін прийняті ціни звітного року.

Дані таблиця 3.3.1. свідчать про те, що обсяг продукції збільшився проти попереднього року на 1894 тис. руб. або 29,1%, а проти плану - на 1850 тис. руб. або 28,2%, що є в основному результатом зростання цін, а не зростання обсягу продукції. Реально фізичний обсяг продукції в звітному році збільшився проти попереднього року на 80 тис. Руб. або 1,0%, а проти плану - на 50 тис. руб. або 0,6%. За рахунок підвищення цін обсяг продукції у вартісному вимірі збільшився проти попереднього року на 1814 тис. Руб. (8320 - 6506), а проти плану - на 1800 тис. Руб. (8350 - 6550).

Від обсягу продажів залежать фінансові результати діяльності організації, її фінансове становище, платоспроможність. У процесі аналізу обсягу продажів необхідно визначити рівень виконання плану по реалізації, виявити фактори, що впливають на її зміну, дати оцінку виконання договірних зобов'язань. Аналіз виконання плану і динаміки обсягу продажів продукції здійснюється методом порівняння, він полягає в порівнянні фактичних даних з плановими показниками попередніх періодів. При цьому розраховуються абсолютні відхилення, темпи зростання, відсотки виконання плану.

Для практики пошуку резервів зростання виробництва, особливе значення, має класифікація їх за такими чинниками і умовами інтенсифікації та підвищення ефективності господарської діяльності [26]. Відповідно до цього підприємства планують шляхи пошуку і мобілізації резервів, тобто складають плани організаційно-технічних заходів по виявленню і використанню ресурсів. Класифікують резерви за кінцевими результатами, на які вони впливають. Розрізняють такі резерви: підвищення обсягу продукції; вдосконалення структури та асортименту виробів; поліпшення якості; зниження собівартості продукції або за елементами витрат, або за статтями витрат, або за центрами відповідальності; підвищення прибутковості продукції; поліпшення фінансового стану організації; збільшення рівня рентабельності. При зведеному підрахунку резервів важливо виключити дублювання і подвійний рахунок, для чого слід строго дотримуватись певних принципів їх класифікації. Наприклад, резерви збільшення обсягу та підвищення якості продукції, а також резерви зниження собівартості продукції одночасно є резервами підвищення прибутку і рівня рентабельності.

До факторів і резервів зростання обсягу продажів у сфері обігу готової продукції відносяться:

* Ліквідація наднормативних, зайвих і непотрібних запасів готової продукції на складі; виявлення позицій асортименту продукції, що не знайшли реалізації внаслідок поганої якості і не користуються попитом;

* Прискорення темпів відвантаження і доставки продукції до одержувача, скорочення термінів проходження платіжно-розрахункових документів.

Резерви збільшення обсягу продажів розраховуються за напрямками:

* Можливого збільшення виробництва готової продукції;

* Можливого підвищення вартості продукції за рахунок ліквідації шлюбу і поліпшення її якості;

* Змін в структурі виробництва і реалізації продукції;

* Зменшення залишків нереалізованої продукції;

* Вдосконалення стратегії ціноутворення;

* Вдосконалення маркетингу.

 Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Традиційні прийоми економічного аналізу. | Економіко-математичне моделювання | Метод ланцюгових підстановок. | діяльності підприємства | ГЛАВА 2. АНАЛІЗ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ | Методи маркетингового аналізу | внутрішні чинники | Кошторис продажів, руб. | Кошторис виробництва, руб. | Завдання аналізу та джерела інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати