На головну

дейтаграмному передача

  1. Безкоштовна передача інформації
  2. БЕЗПРОВІДНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
  3. друга передача
  4. Геометричні параметри, кінематичні і силові співвідношення у фрикційних передачах
  5. ГЛАВА 10. Бездротова передача даних
  6. Глава 10. Ланцюгова передача
  7. ГЛАВА 12. ПОСТУПКА І ПЕРЕДАЧА МАЙНОВИХ ПРАВ

Дейтаграммний спосіб передачі даних заснований на тому, що всі передані пакети просуваються (передаються від одного вузла мережі іншому) незалежно один від одного на підставі одних і тих же правил.

Процедура обробки пакета визначається тільки значеннями параметрів, які він несе в собі, і поточним станом мережі (наприклад, в залежності від її навантаження пакет може стояти в черзі на обслуговування більший чи менший час). Однак ніяка інформація про вже переданих пакетах мережею не зберігати і в ході обробки чергового пакета до уваги не береться. Тобто кожен окремий пакет розглядається мережею як абсолютно незалежна одиниця передачі - дейтаграмма.

Рішення про просування пакета приймається на основі таблиці комутації [17], що ставить у відповідність адресами призначення пакетів інформацію, однозначно визначає наступний за маршрутом транзитний (або кінцевий) вузол. В якості такої інформації можуть виступати ідентифікатори інтерфейсів даного комутатора або адреси вхідних інтерфейсів комутаторів, наступних за маршрутом.

На рис. 3.9 показана мережа, в якій шість кінцевих вузлів (М-М5) пов'язані сім'ю комутаторами (51-57). Показані також кілька переміщаються по різних маршрутах пакетів з різними адресами призначення (М-М5), на шляху яких лежить комутатор 51.

При надходженні кожного з цих пакетів в комутатор 51 прокрутити відповідної таблиці комутації і вибір подальшого шляху переміщення. Так пакет з адресою N5 буде переданий комутатором 51 на інтерфейс, що веде до комутатора 56, де в результаті подібної процедури цей пакет будуть спрямований кінцевому вузлу одержувачу N5.

Мал. 3.9. Ілюстрація дейтаграммного принципу передачі пакетів

У таблиці комутації для одного і того ж адреси призначення може мати декілька записів, що вказують відповідно на різні адреси наступного комутатора. Такий підхід називається балансом навантаження і використовується для підвищення продуктивності і надійності мережі. У прикладі, показаному на рис. 3.9, пакети, що надходять в комутатор 51 для вузла призначення з адресою N2, з метою балансу навантаження розподіляються між двома наступними комутаторами - 52 і 53, що знижує навантаження на кожен з них, а значить, скорочує черги і прискорює доставку. Деяка «розмитість» шляхів проходження пакетів з одним і тим же адресою призначення через мережу є прямим наслідком принципу незалежної обробки кожного пакету, властивого дейтаграмному методу. Пакети, що прямують по одному і тому ж адресою призначення, можуть добиратися до нього різними шляхами також внаслідок зміни стану мережі, наприклад відмови проміжних комутаторів.

Дейтаграммний метод працює швидко, так як ніяких попередніх дій перед відправкою даних проводити не потрібно. Однак при такому методі важко перевірити факт доставки пакета вузлу призначення. Цей метод не гарантує доставку пакета, він робить це в міру можливості - для опису такого властивості використовується термін доставка з максимальними зусиллями (Best effort).Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

просування даних | Мультиплексування і демультиплексування | Поділюване середовище передачі даних | типи комутації | ГЛАВА 3. Комутація каналів і пакетів | комутація каналів | елементарний канал | складовою канал | Неефективність при передачі пульсуючого трафіку | комутація пакетів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати