На головну

Туристичний ваучер і основні вимоги до його складання

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  7. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.

Невід'ємною складовою професійної компетенції ділового спілкування є володіння навичками і вміннями складання ділової кореспонденції. Ділові листи є особливим типом документів, що регулюють економічні та соціальні відносини між кореспондентами. Різноманітність змісту ділових листів обумовлено тим, що з їх допомогою вирішуються численні питання, що виникають в управлінській діяльності. Даний факт зумовив необхідність класифікації листів щодо аспектів в залежності від вмісту (лист-запит, лист-пропозиція, лист-прохання, лист-рекламація, лист-підтвердження, гарантійний лист і ін.) [6]

Формування навичок і вмінь оволодіння діловим листуванням із засвоєнням наступних складових, що лежать в основі вимог, що пред'являються до складання сучасної ділової кореспонденції: структура листи, текст листа (вимоги до змісту, оформлення тексту з використанням стандартних мовних кліше), етикет ділового листування, особливості використовуваних лінгвістичних прийомів.

структура листа

Структура (або композиція) офіційного листа - це послідовне розташування його складових частин. Їх двох виділених структур (2-х приватна і 3-х приватна) найбільш раціональної визнається структура тексту, що складається з двох частин. У першій частині викладаються факти і події, що послужили підставою для складання документа, у другій частині - висновки, прохання, пропозиції, рішення, розпорядження.

Структурною частиною тексту ділового листа нерідко виступає заголовок, який відображає тематику, зміст і основну ідею послання. При формулюванні заголовка слід звернути увагу на те, щоб він був недвозначним, логічно пов'язаний з текстом.

Пропонуємо ознайомитися з Таблицею 2, в якій відповідно до прийнятої класифікації видів листів і в залежності від їх змісту наводяться мовні конструкції, які використовуються в текстах ділових листів. Пропоновані кліше можуть бути використані в практичній роботі як довідковий матеріал.

Таблиця 2

 вид листи  Цілі і наміри, які реалізує автор  Мовні формули-кліше, які використовуються в листі
 Супровідний лист  Інформування про направлення адресату додаються до листа документів або матеріальних цінностей Направляємо (повертаємо, представляємо) на затвердження (погодження) аправляем (повертаємо, представляємо) на твердження (сьму документів або матеріальних ценнотей наводяться мовні конструкти і
 вид листи  Цілі і наміри, які реалізує автор  Мовні формули-кліше, які використовуються в листі
 Лист-прохання  Виклад прохання від імені підприємств, організацій, установ. Повідомлення про зацікавленість підприємства у виконанні просьби.Побужденіе до якого-небудь дії адресата в формі прохання. - Прошу (просимо) ...; дирекція, адміністрація, кооператив просять (просить) ...
- Звертаємося (до Вас) з проханням ... - Прошу (просимо) Вас ... - Ми просили б (Вас) ... - Не могли б ви... - Ми будемо вдячні, якщо ви зможете ... - Ми хотіли б... - Відповідно до нашої домовленості ... надіслати вислати направити (нам) повідомити отримати просимо
 Інформаційний лист  Повідомлення про будь-які факти або заходах. Повідомлення, повідомлення, інформація про предмет, що представляє взаємний інтересПропаганда різної продукції або діяльності підприємства - Сповіщаємо, повідомляємо, інформуємо, повідомляємо, - Ставимо Вас до відома, доводимо до Вашого відома, - Нам приємно повідомити, - У відповідь на Ваш лист що ... повідомляємо, сповіщаємо, що ...
 Лист підтвердження  Повідомлення відправника про отримання документів, ценностей.Подтвержденіе фактів, дій - Підтверджуємо отримання (Вашого замовлення ...) - Підтверджуємо умови поставки - Зразки товарів Вашого виробництва нами отримані
 Лист-нагадування  Нагадування про необхідність відповіді на запит. Нагадування про необхідність виконання прийнятих рішень, домовленостей і визначити заходи, які будуть прийняті в разі їх невиконання. - Нагадуємо, що Вам необхідно в термін до ... направити надати, виконати
- У разі неодержання Вашої відповіді ми будемо змушені ...
 Лист-подяка  Подяка за що-небудь (за отримані зразки товару, каталог, інформацію, запрошення і т.д.) - Дякуємо Вам - Ми вдячні Вам - Висловлюємо подяку - Заздалегідь дякуємо (Вас) за те, що...
 вид листи  Цілі і наміри, які реалізує автор  Мовні формули-кліше, які використовуються в листі
 Лист-рекламація  Пред'явлення претензій до сторони, яка порушила при-няття на себе за контрактом (договором) зобов'язання, вимоги відшкодування збитку - Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію на ... (щодо ...) - (При цьому) направляємо Вам товар, рекламаційний акт в зв'язку з ... - На наш превеликий жаль повідомляємо Вам, що ... - Прибула партія не відповідає за якістю надісланих раніше зразкам - На жаль, ми повинні поставити Вас до відома, що ... - Акт експертизи показує, що ...
 Лист запрошення  Запрошення на будь-який захід (засідання, нараду, конференцію, семінар і т. Д.) - Запрошуємо Вас ... - Маємо честь запросити Вас на ... (відвідати ... взяти участь в ...) - Просимо взяти участь в ...

Мовний етикет листи (форми звертання)

В офіційній письмовій мові склалися форми звернення, які використовуються при складанні ділових листів. Найбільш поширені звернення з урахуванням ситуацій, в яких дані формули звернення використовуються, наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3

 Формула обращеніяв писемного мовлення  Ситуації, в яких іспользуютсяданние формули звернення
Шановний пане ... (прізвище)! Шановна пані ... (прізвище)! Шановні панове!  Найбільш загальна формула звернення
Шановний Анатолію Івановичу!  У листах-запрошеннях, привітаннях, повідомленнях допускається звернення на ім'я по батькові
Шановні колеги!  При зверненні до осіб одного професійного кола
Шановні друзі!  У листах-привітаннях, звернених до колективу
Шановний пане мер!  При зверненні до посадових осіб вищих і центральних органів державної влади і управління.

Згідно з правилами ділового етикету, якщо лист починається з особистого звернення, то закінчуватися воно повинно формулою ввічливості: «З повагою ...».

Заключна формула ввічливості вибирається на розсуд автора, відповідно до того, наскільки офіційним або неофіційним є послання. «З повагою..." відповідає строго офіційним послання, «З повагою ваш»- Напівофіційному,«Щиро Ваш»- Неофіційного.Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

завдання | Складіть словосполучення з даними синонімами. | лексичні помилки | Помилки, пов'язані з порушенням граматичних норм | завдання | Жанри ділових текстів | зразок | зразок | зразок | зразок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати