На головну

Отже, самовиховання, самоосвіта, відповідальність за свої вчинки - ось основи, на яких людина будує будинок свого характеру і виростає як громадянин.

  1. A) ви питаєте про захоплення та інтереси свого нового друга;
  2. I. Навмисне винахід і божественне створення мови
  3. I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  6. IV. відповідальність
  7. IV. ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ

Якщо в абзаці неможливо виділити пропозицію, що містить основну думку, то воно формулюється реферують на основі загального змісту.

Ще один спосіб скоротити реферованих текст - це скористатися загальнонаукової лексикою з узагальненим значенням. Ці слова дозволяють «згорнути» в одне речення зміст від одного до кількох абзаців. За допомогою цих слів можна: 1) дати загальну характеристику тексту-першоджерела. У цьому випадку вони вживаються в рефераті в складі наступних конструкцій: стаття являє собою оглядіснуючих напрямків ...; у статті узагальнюється досвід...; в роботі пропонується методика роботи...; в роботі намічені підходидо вирішення проблеми ...; в підручнику викладаються основитеорії...; у тексті представлені існуючі в даний час погляди на проблему ...; у тексті знайшли відображення основні положення теорії...та ін.; 2) називати самі частотні елементи структури наукового тексту: автор висуває гіпотезу...; наводить переконливі аргументи (докази, приклади), дає опис (Приладу), розкриває причини(Явища), підтверджує прикладами, робить узагальнення(Висновки), дає оцінку(Результатів), базується на перевірених фактах(Даних) та ін .; 3) оцінювати окремі частини тексту-джерела, не використані автором: в статті показані переваги (недоліки) ..., встановлені відмінностіміж ..., дається критика..., розкриваються позитивні (негативні) сторони ...та ін.

Структура, зміст і мовне оформлення рефератуПопередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

завдання | Загальна характеристика стилів | завдання | Рекламою - по печінці! | Науковий стиль мови | завдання | Сутність і основні функції реклами | Науковий текст - центральна одиниця наукового стилю мовлення | народження відкриття | Магнітні бурі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати