На головну

Процедура призначення страхового забезпечення

  1. Авторитетна думка. В області страхового законодавства відсутня струнка і ієрархічна система (В. С. Бєлих).
  2. Алгоритм динамічного призначення адрес
  3. Балки підкранові, їх призначення, типи
  4. ХВОРОБА - ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ
  5. Літерні позначення в абревіатурі силових трансформаторів загального і спеціального призначення
  6. Бурхливий розвиток програмного забезпечення.
  7. Бухгалтерська процедура

Страхове забезпечення призначається з дня подачі до територіального відділення ФСС заяви з усіма необхідними документами. При направленні вимоги по електронній пошті днем ??звернення вважається дата його відправлення.

Застрахований, його довірена особа або особа, яка має право на отримання страхових виплат, має право звернутися до страховика незалежно від терміну давності страхового випадку.

Медичний огляд проводиться територіальним бюро МСЕ на підставі звернення страховика, страхувальника або самого застрахованого або за ухвалою суду при поданні акта про нещасний випадок на виробництві або акта про професійному захворюванні. Висновок установи медико-соціальної експертизи може бути оскаржене до суду.

Ухилення застрахованої особи від переогляду у встановлені терміни тягне за собою втрату права на страхове забезпечення.

Щомісячні страхові виплати призначаються і виплачуються за весь період втрати професійної працездатності, за винятком періоду отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Перерахунок суми страхової виплати проводиться з місяця, наступного за місяцем, в якому настали відповідні обставини.

Вимоги про призначення і виплати страхового забезпечення, пред'явлені після закінчення трьох років з моменту виникнення права на них, задовольняються не більше ніж за три роки, що передували зверненню.

До заяви про призначення страхового забезпечення повинні бути додані такі документи або їх завірені копії:

- Акт про нещасний випадок на виробництві або акт про професійне захворювання;

- Довідка про середньомісячний заробіток застрахованої особи;

- Висновок БМСЕ про ступінь втрати професійної працездатності;

- Висновок БМСЕ про необхідні видах соціальної, медичної та професійної реабілітації;

- Цивільно-правовий договір, що передбачає сплату страхових внесків;

- трудова книжка;

- свідоцтво про смерть;

- Довідка житлово-експлуатаційного органу, а при його відсутності органу місцевого самоврядування про склад сім'ї померлого;

- Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про встановлення заключного діагнозу гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння);

- Висновок центру професійної патології про наявність професійного захворювання;

- Документ, що підтверджує, що один з батьків, чоловік (дружина) або інший член сім'ї померлого годувальника зайнятий доглядом за його дітьми, онуками, братами і сестрами, які не досягли 14 років, не працює;

- Довідка навчального закладу про те, що має право на отримання страхових виплат член сім'ї померлого вчиться за очною формою навчання;

- Документи, що підтверджують витрати на здійснення соціальної, медичної та професійної реабілітації;

- Висновок БМСЕ про зв'язок смерті з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням та інші документи.

Перелік документів, необхідних для призначення страхового забезпечення, визначається страховиком для кожного страхового випадку.

Рішення про призначення або про відмову в призначенні страхових виплат приймається страховиком не пізніше 10 днів (в разі смерті застрахованого - не пізніше 2 днів) з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Факти, що мають юридичне значення для призначення страхового забезпечення, за відсутності документів встановлюються судом.

У разі смерті застрахованої особи одноразова страхова виплата здійснюється рівними частками дружині (чоловікові) померлого (померлої) та іншим особам, які мали на день його смерті право на отримання одноразової страхової виплати.

Виплата страхового забезпечення проводиться страховиком, за винятком допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати санаторно-курортної путівки та проїзду до місця відпочинку і назад, які надаються страхувальником в рахунок нарахованих страхових внесків.

Одноразова страхова виплата проводиться не пізніше одного місяця з дня призначення, а в разі смерті застрахованого - у дводенний строк з дня подання страхувальником всіх необхідних документів. Щомісячні страхові виплати проводяться страховиком не пізніше закінчення місяця, за який вони нараховані.

При затримці виплат за кожен день прострочення нараховується пеня в розмірі 0,5% від невиплаченої суми.

Студенти повинні знати процедуру призначення страхового забезпечення та перелік документів, необхідних для цього.

Контрольні питання

1. Які принципи обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

2. Хто входить в коло застрахованих осіб?

3. Що таке нещасний випадок на виробництві?

4. Яке захворювання вважається професійним?

5. Якими права і обов'язками наділені суб'єкти страхування (страхувальник, страховик, застрахована особа)?

6. Які види страхового забезпечення Ви знаєте?

7. Які розміри різних видів страхового забезпечення?

8. З яких джерел здійснюється фінансування страхового забезпечення?

література

Гусов К. Н. (отв.ред). Право соціального забезпечення Росії. Підручник. М: ТОВ «Видавництво Проспект». 2007. С.491-502.

Дегтярьов Г. П. (ред.). Системи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: російський досвід крізь призму зарубіжного. М: «Просвещение», 2003.

Захаров М. Л., Тучкова Е. р Право соціального забезпечення Росії. Підручник. М: Волтерс Клувер, 2004. С.468-486.

Симоненко Г. С. Коментар до Федерального закону «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань». Му, 2003.

Філіппова М. В. (ред). Право соціального забезпечення. Підручник. М, МАУП, 2006. С.196-214.Попередня   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   Наступна

Обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності | Нормативні акти | Загальна характеристика посібників | одноразову допомогу | Допомога по вагітності та пологах | щомісячна допомога | Додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей (материнський капітал) | Нормативні акти | ГЛАВА 16. СТРАХОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійних захворювань | Права і обов'язки суб'єктів страхування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати