На головну

Короткі відомості про авторів

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

Мачульская Олена Євгенівна - Професор кафедри трудового права МДУ ім. М. В. Ломоносова, доктор юридичних наук. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Правове регулювання соціального забезпечення в Великобританії», в 2000 р докторську дисертацію по темі «Право соціального забезпечення в умовах ринкової економіки: теорія і практика правового регулювання». З 1991 р викладає на юридичному факультеті МГУ, є одним з провідних вчених у сфері права соціального забезпечення, міжнародно-правового регулювання праці та соціального забезпечення, активно займається науковими дослідженнями, бере участь в розробці законопроектів з соціальних питань. Автор ряду навчальних посібників з правових проблем соціального забезпечення, має понад 60 публікацій.

Добромислов Костянтин Вікторович - кандидат економічних наук. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Соціально-економічна ефективність державної системи обов'язкового пенсійного страхування і проблеми її вдосконалення». Є експертом в області економіки, соціального страхування і демографічних процесів. З 1997 р бере участь в робочих групах з розробки законопроектів у сфері пенсійного страхування, проводив актуарні розрахунки і математичне моделювання розвитку пенсійної системи в довгостроковій перспективі. Активно займається науковими дослідженнями, є автором 19 публікацій з проблем соціального страхування.


Передмова

Справжній практикум включає теоретичні та практичні питання права соціального забезпечення. Методичні вказівки до кожної теми містять формулювання основних теоретичних понять, умови, що визначають право на конкретні види пенсій, допомог, послуг. Практикум підготовлений відповідно до програми навчального курсу по праву соціального забезпечення і адресований бакалаврам та магістрам, які отримують підготовку за фахом і напрямком «Юриспруденція».

При вивченні теоретичних розділів Загальної частини на практичних заняттях проводиться аналіз дискусійних проблем, готуються наукові доповіді та реферати з найбільш важливим і спірним питанням.

Розділи Особливої ??частини мають на меті не тільки вивчення теоретичних положень, а й навчання навичкам застосування правових норм до конкретних життєвих ситуацій. У кожному розділі, крім спеціальної літератури, вказані найважливіші нормативні акти. При вирішенні казусів студенти повинні враховувати останні зміни діючих нормативних актів. Вибір завдань і їх кількість здійснюється викладачем, що веде семінарські (практичні) заняття з урахуванням кількості годин, затвердженого кафедрою для кожної теми.

До кожного розділу практикуму наводяться контрольні запитання, відповіді на які допоможуть засвоїти матеріал.

Список рекомендованої літератури ширше, ніж передбачено навчальною програмою, розбивка літератури на обов'язкову і додаткову не наводиться. Рекомендації з вивчення спеціальної літератури з кожної теми даються викладачем.

У цьому виданні практикуму зазначено перелік основних нормативних правових актів, що діють станом на 1 серпня 2008 р що не виключає використання при вирішенні задач інших нормативних актів. Їх тексти студенти можуть знайти самостійно в офіційних виданнях, а також в комп'ютерній базі даних «Консультант Плюс» та інших комп'ютерних базах по праву. Додаткова інформація може бути отримана в коментарях до законодавства.

При написанні практикуму використовувалася база даних «Консультант Плюс».
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Право соціального забезпечення | Державна система соціального забезпечення | Нормативні акти | Предмет права соціального забезпечення | Метод правового регулювання відносин по соціальному забезпеченню | Система права соціального забезпечення | Нормативні акти | Поняття принципів права соціального забезпечення | Загальність соціального забезпечення | Диференціація умов, що визначають право на соціальне забезпечення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати