На головну

GRAMMAR: PASSIVE VOICE

  1. C) the Perfect Participle (active or passive voice).
  2. C. Rewrite the sentences in passive voice.
  3. D. Rewrite these sentences in the passive voice.
  4. Exercise 12. Write out verb forms except the verb to be and define their tense and voice forms, give the Infinitive.
  5. Exercise 19. Put verbs in brackets into the Passive Voice.
  6. Invoice.

В англійській мові існує два застави - активний і пасивний.

Активний (дійсний) заставу (ActiveVoice)показує, що особа або предмет, виражений підметом пропозиції, є виконавцем дії, яке виражене присудком.

EXAMPLE:She is listening to her favorite song. -Онаслушаетсвоюлюбімуюпесню.

Myparentstravelalot. -Мої батьки багато подорожують.

Пасивний (пасивний) заставу (PassiveVoice)широко вживається в сучасній англійській мові. Як правило, пасивні конструкції використовуються, якщо немає необхідності називати виконавця дії, який мається на увазі з контексту або ж ясний з тієї чи іншої ситуації.

EXAMPLE:Her two brothers were killedin the war.

Двох її братів вбило під час війни.

The letter has been sentthis morning.

Лист був відправлений цього ранку.

Форма пасивного стану в англійській мові утворюється за допомогою допоміжного дієслова beв потрібній формі і дієприкметники минулого часу смислового дієслова (ParticipleII):

· The Present Simple - is / am / are + Participle II

· The Past Simple - was / were + Participle II

· The Future Simple - will be +Participle II

· The Present Perfect - have / has been + Participle II

· The Past Perfect - had been + Participle II

· The Future Perfect -will have been + Participle II

Обличчя, Яке виробляє дію, виражене дієсловом у пасивному стані, передається іменником в загальному відмінку або особовим займенником в об'єктному відмінку з приводом by:

EXAMPLE: Active Voice -We read a book.

Passive Voice -A book is read byus.

предмет, виробляє дію, виражене дієсловом у пасивному стані, передається іменником в загальному відмінку з приводом with:

EXAMPLE: Active Voice -Our sharp knife cuts bread well.

Passive Voice -Bread is cut withour sharp knife well.

В питальних пропозиціях перший допоміжне дієслово ставиться перед підметом.EX.Isthehomeworkdone?

В негативних пропозиціях негативна частка notварто після першого допоміжного дієслова.EX.Thehomeworkwasnotdoneyesterday.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

English handbook for the third year students of the specialty «Land use planning and Cadastres» of the secondary specialized educational establishments | Астрахань 2013 | Main Directions in Land Use Planning | GRAMMAR: PAST AND FUTURE PERFECT | Exercise1.Make up your own sentences with Past Perfect Tenseand Future Perfect Tense | Concepts and theory of land planning | Exercise 1. Make up your own examples with each function of the Infinitive. | Unit III | Exercise 8. Read and translate the text. | Exercise 9.Make up the nouns from the following verbs. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати