Головна

VIII. Спираючись на інформацію тексту, напишіть англійською мовою

  1. I. Визначте, яке з цих висловлювань несе психологічну інформацію.
  2. II. Заповніть пропуски словами з тексту, наведеними нижче;
  3. II. Обчислювальні іменники в англійській мові мають форму єдиного (Singular) і множинного (Plural) числа.
  4. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  5. Text VIII.
  6. Text VIII. HIV
  7. Text VIII. Influenza

Про трьох ієрархічних рівнях керівництва в управлінській

Діяльності (7 - 9 пропозицій).

IX. Озаглавьте кожен параграф тексту. Із запропонованих 7 варіантів

(A - g) виберіть той заголовок, який, на вашу думку, найбільш

точно передає основний зміст параграфа; Один з варіантів -

Зайвий.

Параграф 1 ___

Параграф 2 ___

Параграф 3 ___

Параграф 4 ___

Параграф 5 ___

Параграф 6 ___

a) Levels of Management

b) Definition of Management

c) The Four Meanings of Management

D) The Four Basic Functions of Management

e) Areas of Management

f) The Vice- President Roles

g) Decision - Making as a Management Function

X. Переведіть текст контрольної роботи № 5 на російську мову.

XI. Задайте до тексту 5-6 питань різного типу, що відображають його

Основний зміст.

Text B

ЗАВДАННЯ ДО ТЕКСТУ

I. Прочитайте текст. Спираючись на інформацію тексту, знайдіть

відповіді на наступні питання:

1. Why did the Federal Government of America rescue the Continental

Illinois Bank?

___

2. What are the two reasons that make people oppose to Government

support of private enterprises?

___

3. What are the two reasons that make people favour government support

of private firms.?

a .___

b.___

II. Письмово своїми словами викласти основний зміст тексту

Російською мовою.

III. Задайте до тексту 6 - 7 питань різного типу.

THE ROLE OF GOVERNMENTПопередня   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   Наступна

Office of Management | Text A CAREERS IN CIVIL SERVICE | Тверджень відповідає змісту тексту T (true), а яке | X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його | Російською мовою. | Text A FUNCTIONS OF CIVIL SERVANTS | Тверджень відповідає змісту тексту T (true), а яке | X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його | PUBLIC RELATIONS AS A MANAGEMENT FUNCTION | WHAT MANAGEMENT IS |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати