Головна

Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 102

  1. English 2: Workbook / Англійська мова. 2 клас. Робочий зошит
  2. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  3. II.1. основи державності
  4. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  5. nglish 2: Activity Book / Англійська мова. 2 клас. Робочий зошит
  6. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  7. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру

 ical parts, their data access time being longer than is that of electronic memories. 8. For this reason most computer systems use electronic memory for primary storage, electromechanical memory being used for secondary storage. 9. Large capacity tape devices are used with large data processing systems, cassettes and cartridges being applied with small systems. 10. The CPU controls the operation of the entire system, commands being issued to other parts of the system.

7. Ознайомтеся з термінами тексту2.

to manage [ 'таешёз] - управляти; організовувати;

справлятися to obtain [ab'tein] - отримувати; досягати; домагатися

to cause - змушувати; змушувати; викликати; бути причиною; причина, підстава

flow [ 'flou] - потік; хід (виконання програми); послідовність

counter [ 'kauntaj - лічильник

register [rred3isto] - регістр; пристрій реєстрації; лічильник; датчик

instruction register - регістр команд

storage register - регістр пам'яті; запам'ятовує регістр

address register - адресний регістр

temporarily [ЧетрегепЬ] - тимчасово

decoder [di'kouda] - дешифратор

operand address [ops'raind a'dres] - адреса (зберігання) операнда

mark [ 'mak] - відмітка; маркер; знак; позначати; позначати; виділяти

timing mark - відмітка часу

accumulate [s'kjimyuleit] - накопичувати (ся); підсумовувати; збирати (ся)

accumulator - акумулятор; накопичує регістр; пристрій підсумовування

compare [кет'рсе] - порівнювати; співвідноситися
Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

Types of computers | Переведіть пропозиції, що містять Participle I і Participle II, в функції обставини. | Згадайте значення нових слів і спробуйте пере вести словосполучення, що вживаються з цими словами. | STEPS IN THE DEVELOPING OF COMPUTERS | Узгодьте слова в лівій колонці з їх інтерпретацією, запропонованої справа. | Unit 5. Computer Systems: An Overview | Прочитайте текст 2 і скажіть, яку додаткову інформацію ви дізналися про дію основних пристроїв комп'ютера. | Згадайте значення нових слів і спробуйте переве сти словосполучення, що вживаються з цими словами. | Ознайомтеся з термінами тексту 2. | DIGITAL COMPUTER OPERATION |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати