загрузка...
загрузка...
На головну

Згадайте значення нових слів і здогадайтеся про зна чення їх похідних.

  1. Any і його похідні мають інше значення в позитивному реченні.
  2. II. Поняття права, його соціальне призначення.
  3. II. Об'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Особливості загального огляду. Місцевий огляд живота. Діагностичне значення результатів огляду.
  4. III. Наступна зміна цільових орієнтирів у навчанні іноземної мови припала на 70-ті роки XX століття.
  5. III.1. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В МОВИ
  6. IV. Лабораторні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Діагностичне значення.
  7. А. І. ГЕРЦЕН Про вихованні ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ

Те eliminate: elimination; eliminable; eliminator; unlimited.

To respond: respondent; response; responsible; irresponsible; responsibility.

Accuracy: inaccuracy; accurate; inaccurate; accurately.

Correctly: correct; incorrect; to correct; correction; correctional; corrective; corrector.

Vulnerable: invulnerable; vulnerability; invulnerability.

Invalid: valid; invalidity; validity;

Access: accessible; inaccessible; accessibility; inaccessibility.


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 52

 13. Перетворіть пропозиції, що містять модальні
 дієслова, в а) минулий час; б) майбутнє час.

1. Computers can replace people in dull routine work. 2. The program is a set of instructions that may also include data to be processed. 3. Computer-controled robots must increase the productivity of industry. 4. They can help in making different decisions. 5. The pupils may work with computers at the lessons. 6. Electric pulses can move at the speed of light. 7. Storage devices must have capacities for the input, output data and programs and for intermediate results. 8. Business minicomputers can perform to 100 million operations per second. 9. In order to solve scientific problems researchers must deal with the language of science - mathematics. 10. Programmers must write application programs in a way that computers can understand.

14. Складіть російською мовою анотації до текстів,
 запропонованим нижче. Зверніть увагу на те, що
 стиль анотацій, як правило, має безособистісний
 характер. Виберіть і використовуйте при роботі дотримуюся
 щие кліше:Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Text 2. WHAT IS A COMPUTER? | Вставте необхідні слова замість пропусків. | Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визначення, представлені справа. | Ознайомтеся з термінами тексту 1 | Text У. THE FIRST CALCULATING DEVICES | Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. | Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». | Basic data processing operations | Data storage hierarchy |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати