На головну

Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визна чення, представлені справа.

  1. А які ваші думки про роль жінки в сім'ї та суспільстві? Підберіть прислів'я, приказки, вислови про жінку, які допоможуть вам відстоювати свою точку зору.
  2. Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу
  3. Побут древніх слов'ян з філологічних даними
  4. Загалом, за даними ВООЗ, протягом останніх 20 років знизилася смертність чоловіків від раку органів травлення, жінок - від раку шийки матки, підвищилася від раку органів дихання.
  5. Роль медичної сестри з відданими
  6. Роль медичної сестри з відданими.
  7. ВЕРТЕБРОГЕННІ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

1.Computer 'a) the set of instructions that direct

the operations of computers;

2. Computer literacy - b) a part of a computer, entering

data into the device;

3. A program c) facts unorganized but able to be

organized;

4. Data d) the output of a data processing

system;

5. Data processing. e) possessing sufficient knowledge

of how computers work and what they can do to use them as problem-solving tools;

6. Data processing - f) a series of operations that results

in the conversion of data system into useful information;


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 48

 7. Input .g) an electronic device performing

calculations on numerical data;

8. Output h) an electronic device accepting

the data processing results from the computer and displaying them;

9. Useful information i) a set of related files;

10. Data bank j) the resources required to accom-

plish the processing of data. These resources are personnel, material, facilities and equipment.

7. Проаналізуйте неособисті форми дієслова і правильно переведіть пропозиції.

1. Data are processed to become useful information. 2. We use the term data processing to include the resources applied for processing of information. 3. Resources required for accomplishing the processing of data are called data processing system. 4. Processing is a series of operations converting inputs into outputs. 5. Facilities are required to house the computer equipment. 6. Egyptians used the information to predict crop yields.

7. Information to be put into the computer for processing should
 be coded into ones and zeroes. 8. Processing is operations on data
 to convert them into useful information. 9. The first machines
 designed to manipulate punched card data were widely used for
 business data processing. 10. Hollerith built one machine to
 punch the holes and the other to tabulate the collected data.

8. Ознайомтеся з термінами тексту 2.

manual [ 'maenjusl] - ручний, що виконується вручну to take advantage of smth - скористатися ч.-л.

capability [, keip9'bihti] - здатність; можливість; характеристика

accuracy [ 'sekjurasr] - точність; правильність; чіткість (зображення)

correctly [ks'rektli] - правильно; вірно

to eliminate [e'hmmeit] - усувати; видаляти; скасовувати; ліквідувати


49 Unit 4. Data Processing Concepts

 to make errors [ 'ersz] - допускати помилки (похибки)

error-prone - схильний до помилок

to remain vulnerable [n'mein 'vAlnorabl] - залишатися вразливим, чутливим

invalid data [m'vashd] - невірні, неправильні, неприпустимі дані

communications networks - мережі передачі даних; мережі звязку

travel [ 'traevsl] - переміщення; проходження; шлях; хід

instant response [ 'instant n'spons] - миттєвий відповідь (реакція)

to respond [n'spond] - відповідати; реагувати

access [ 'aeksas] -доступ; звернення; звертатися, мати доступ

capacity of storage [ks'paesiti ev 'stond3] - обсяг (ємність) пам'яті

to retrieve [n'trkv] - витягувати, вибирати (дані); відновлювати (файл)

value [ 'vaslju] - значення; величина; значимість; цінність; оцінка; оцінювати

objective [sb'd3ektiv] - мета; вимога; цільова функція

cost-effective [ 'kost I'fektiv] - економічний; економічно виправданий

challenge [ 'tfaelmd3] - труднощі; перешкода; представляти труднощі

9. Прочитайте текст і скажіть, які основні переваги комп'ютерів. Переведіть текст.

Text 2. ADVANTAGES OF COMPUTER DATA PROCESSING

Computer-oriented data processing systems or just computer data processing systems are not designed to imitate manual systems. They should combine the capabilities of both humans and


Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 50

 computers. Computer data processing systems can be designed to take advantage of four capabilities of. computers.

1. Accuracy. Once data have been entered correctly into the
 computer component of a data processing system, the need for
 further manipulation by humans is eliminated, and the possi
 bility of error is reduced. Computers, when properly pro
 grammed, are also unlikely to make computational errors. Of
 course, computer systems remain vulnerable to the entry by
 humans of invalid data.

2. Ease of communications. Data, once entered, can be trans
 mitted wherever needed by communications networks. These
 may be either earth or satellite-based systems. A travel reserva
 tions system is an example of a data communications network.
 Reservation clerks throughout the world may make an enquiry
 about transportation or lodgings and receive an almost instant
 response. Another example is an office communications system
 that provides executives with access to a reservoir of date, called
 a corporate data base, from their personal microcomputer work
 stations.

3. Capacity of storage. Computers are able to store vast
 amounts of information, to organize it, and to retrieve it in ways
 that are far beyond the capabilities of humans. The amount of
 data that can be stored on devices such as magnetic discs is con
 stantly increasing. All the while, the cost per character of data
 stored is decreasing.

4. Speed. The speed, at which computer data processing sys
 tems can respond, adds to their value. For example, the travel
 reservations system mentioned above would not be useful if cli
 ents had to wait more than a few seconds for a response. The
 response required might be a fraction of a second.

Thus, an important objective in the design of computer data processing systems is to allow computers to do what they do best and to free humans from routine, error-prone tasks. The most cost-effective computer data processing system is the one that does the job effectively and at the least cost. By using computers in a cost-effective manner, we will be better able to respond to the challenges and opportunities of our post-industrial, information-dependent society.


51 Unit 4. Data Processing Concepts

10. Дайте відповідь на питання, використовуючи інформацію тексту.

1. What capabilities should data-processing systems combine when designed? 2. What are the main advantages of computers? 3. What do you know of computers accuracy? 4. What is the function of communication networks? 5. Give examples of a data communication network. 6. What do you understand by capacity storage? 7. What other values ??of computer data processing systems do you know? 8. What is an important objective in the design of computer data processing systems? 9. What is the most effective computer data processing system? 10. What is the best way of responding to the challenges and opportunities of our post-industrial society?

11. Знайдіть у тексті англійські еквіваленти наступних
 словосполучень:

Система обробки інформації комп'ютером; система орієнтування на обробку даних комп'ютером; поєднувати можливості людини і машини; обмежувати управління; навряд чи допустять помилку; залишатися вразливим; неприпустимі дані; легкість здійснення зв'язку; мережу передачі інформації; системи, засновані на використанні супутників; службовці з резервування житла; отримати миттєвий відповідь; наводити довідки; сховище даних; корпоративна база даних; обсяг пам'яті; запам'ятовувати величезну кількість інформації; витягувати інформацію; додати значущості; згаданий вище; доля секунди; схильний до помилок; економічно виправданий,Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Ознайомтеся з термінами тексту 2 | Text 2. WHAT IS A COMPUTER? | Вставте необхідні слова замість пропусків. | Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визначення, представлені справа. | Ознайомтеся з термінами тексту 1 | Text У. THE FIRST CALCULATING DEVICES | Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. | Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». | Basic data processing operations |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати