загрузка...
загрузка...
На головну

Ознайомтеся з термінами тексту 1

  1. II. Заповніть пропуски словами з тексту, наведеними нижче;
  2. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  3. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  4. Quot; стислість ТЕКСТА'ЗАКОНА
  5. VIII. Спираючись на інформацію тексту, напишіть англійською мовою
  6. YI. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  7. Автоматична перевірка орфографії і пунктуації під час набору тексту.

calculating device [ksllcjiK'leitin di'vais] - обчислювальний

пристрій

multiple [ 'nultiplj - кратний

abacus [ 'aebakss] - рахунки

slide rule [ 'slaid' nil] - логарифмічна лінійка

logarithm table [ 'Ьдепбт' teibl] - логарифмічна таблиця

calculus pkaelkjidas] - обчислення; математичний аналіз

general-purpose [ '4зепеге1' p3: pas] - загального призначення, універсальний

to cut out the human being altogether - повністю виключити людини

to manipulate [ms'nipjuleit] - обробляти, перетворювати; керувати

data processing [ 'deits pre'sesin] - обробка даних (інформації)

tabulate the census - занести дані по перепису (населення) в таблицю

means of coding [ 'mi: nz sv' koudin] - кошти кодування (шифрування)

to punch the holes [ 'pAntf 5Е' houlz] - пробивати отвори

punched card [ 'рлШ (1' kaid] - перфокарта

to perform [реТе: т] - виконувати, виробляти (дія); здійснювати;

unit of data [ 'jitnit sv' deita] - одиниця інформації keyboard terminals - термінал (висновок) з клавішним керуванням


31 Unit 3. History of Computers

 proliferation [pr3, hf3'reijh] - розмноження, швидке збільшенняПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ознайомтеся з термінами тексту 1. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «інформаційне суспільство» і «комп'ютерна грамотність». | Ознайомтеся з термінами тексту 2 | Text 2. WHAT IS A COMPUTER? | Вставте необхідні слова замість пропусків. | Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. | Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». | Basic data processing operations | Data storage hierarchy |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати