загрузка...
загрузка...
На головну

Вставте необхідні слова замість пропусків.

  1. B. Знайдіть до слів в колонці А антоніми з колонки В.
  2. D. Вставте антоніми виділених слів.
  3. Fill in the missing numerals in the following sentences as in the example given for the first sentence. (Вставте пропущене ім'я числівник як в прикладі.)
  4. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  5. II. Заповніть пропуски словами з тексту, наведеними нижче;
  6. II. Прочитайте слова і визначте частини мови (дієслова, іменники,
  7. II. СЛОВАРИ І МОВНА КУЛЬТУРА

1. Information is given into the computer in the form of

 a) ideas; b) characters; c) rules

2. The basic function of a computer is____ information.

a) to switch; b) to keep; c) to process

3. The data needed for solving problems are kept in the

 a) memory; b) input device; c) output device

4. Inputting information into the computer is realized by
 means of_____.

a) a printer; b) letters; c) diskettes

5. A computer can carry out arithmetic-logical operations

 a) quickly; b) instantaneously; c) during some minutes

6. Computers have become___ in homes, offices, research

institutes.

a) commonwealth; b) commonplace; c) common room

7. Space_____ uses computers widely.

a) information; b) production; c) exploration

8. Computers are used for image____.

a) processing; b) operating; c) producing

9. Computers help in_____ of economy.

a) invironment; b) management; c) government.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ознайомтеся з термінами тексту 1. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «інформаційне суспільство» і «комп'ютерна грамотність». | Ознайомтеся з термінами тексту 2 | Ознайомтеся з термінами тексту 1 | Text У. THE FIRST CALCULATING DEVICES | Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. | Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». | Basic data processing operations | Data storage hierarchy |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати