загрузка...
загрузка...
На головну

Ознайомтеся з термінами тексту 2

  1. II. Заповніть пропуски словами з тексту, наведеними нижче;
  2. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  3. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  4. Quot; стислість ТЕКСТА'ЗАКОНА
  5. VIII. Спираючись на інформацію тексту, напишіть англійською мовою
  6. YI. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  7. Автоматична перевірка орфографії і пунктуації під час набору тексту.

intricate [ 'mtnkit] - складний, заплутаний, electronic circuit [sbkt'romk' sa: kit] - електронна ланцюг, схема

to operate switches [ops'reit 'switfiz] - приводити в дію перемикачі

to store numbers [ 'sto:' плтЬзг] - запам'ятовувати числа


13 Unit 1. Information-Dependent Society

 to manipulate [ms'nipjuleit] - управляти; звертатися; перетворювати

to input / to feed in - вводити (інформацію)

to turn on = to switch on - включати

to turn off = to switch off- вимикати

to process data [prou'ses 'delta] - обробляти дані

to supply [sa'plai] - подавати, вводити, постачати, забезпечувати

addition [s'difn] - складання

subtraction [sAb'trajkJh] - віднімання

division [di'vrjn] -деленіе

multiplication [ 'тлІгрп'кег / п] - множення

exponentiation [eksps'nenji'eijn] - зведення в ступінь

user [ 'juzs] - користувач

input device [ 'input di'vais] - пристрій введення

disk drive [ 'disk' draiv] - дисковий накопичувач, дисковод

tape drive [ 'teip' draiv] - пристрій, що запам'ятовує на магнітній стрічці

cathode-ray tube [ 'kseOsd rei 4ju: b] - електроннопроменева трубка

to make decisions - приймати рішення

instantaneously [jnstan'teinjssli] - миттєво, негайноПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ознайомтеся з термінами тексту 1. | Вставте необхідні слова замість пропусків. | Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визначення, представлені справа. | Ознайомтеся з термінами тексту 1 | Text У. THE FIRST CALCULATING DEVICES | Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation. | Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово. | Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «обробка інформації» та «ієрархія запам'ятовування інформації». | Basic data processing operations | Data storage hierarchy |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати