На головну

З стека; n - параметр-змінна тому необхідно

  1. Amp; 4 Необхідність і свідома діяльність людей
  2. IV. Заповніть пропуски відповідними приводами, де необхідно.
  3. Архіви наказу Таємних справ. Необхідно зупинитися на архівних матеріалах ще одного наказу по його особливому становищу і значенням в системі наказів, а саме наказу Таємних справ.
  4. Б) фрикційна - такий вид безробіття, при якому звільнений працівник стикається з необхідністю знайти вільне місце для роботи за своєю спеціальністю;
  5. Безробіття зумовлене негнучкістю, характерною для ринку праці; така негнучкість ускладнює встановлення необхідного співвідношення між попитом і пропозицією.
  6. Буріння (в разі необхідності) структурних свердловин
  7. В яких випадках виникає необхідність у застосуванні норм права?

змінити значення n в основній програмі}

Begin

p: = st; {Запишемо в р адреса вершини стека}

n: = p ^ .m; {В n - інформаційна частина верхнього

елемента стека}

st: = p ^ .next; {Присвоюємо вершині стека адреса

наступного елемента}

Dispose (p);

End;

begin {Основна програма}

st: nil; {Вершина стека - «порожній» покажчик,

стек порожній}

readln (k); {кількість чисел}

for i: = 1 to k

do begin {Вводимо числа і поміщаємо в стек}

Readln (n);

Put (n)

End;

...

while st <> nil

do begin {Висновок елементів стека}

Get (n);

Writeln (n)

End;

End.

черги

черга - лінійний однозв'язний список, для яких дозволено тільки дві дії: вилучення елемента з початку черги «голови» і додавання елемента в кінець ( «хвіст») черги.

Іншими словами, в черзі елементи завжди додаються в кінець, а видаляються з початку.

Принцип роботи черзі: «першим прийшов - першим вийшов».

П р и м і р. Створити чергу з довільного числа компонентів. Витягти і надрукувати всі елементи черги.

Type pocher = ^ element;

element = record

m: integer;

next: poch;

End;

Var

no, ko, p: poch;{No-початок черги, ko - кінець черги}

n, k, i: integer;

Procedure putoch (n: integer);{Поміщає значення в чергу}

Begin

new (p); {Виділення пам'яті під новий елемент}

p ^ .m: = n; {Заносимо в нього інформацію}

p ^ .next: = ko; {Вказівний частина ccилается

на початок черги}

ko: = p

End;

Procedure getoch (var n: integer);{Витягнув. ел-т з черги}

Begin

n: = p ^ .m; {В n - інформаційна частина 1-го елемента

черги}

p: = no; {Запишемо в p адреса початку черги}

no: = p ^ .next; {Присвоюємо початку черги адреса

наступного елемента}Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Interface | Посилання на модулі | ДИНАМІЧНА ПАМ'ЯТЬ | адресація пам'яті | типізовані покажчики | New (s); | HEAPEND містить адресу кінця купи | New (pt1); New (pt2); Mark (M1); | Getmem (p, sizeof (real)); Getmem (q, sizeof (A)); | Алгоритми роботи зі списками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати