На головну

Розділ опису змінних

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  5. Авторські права поділяються на особисті немайнові та особисті майнові права.
  6. АДСОРБЦІЯ на нерухомій ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ
  7. АДСОРБЦІЯ НА РУХОМИЙ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ

Всі використовувані в програмі змінні повинні бути описані в цьому розділі, що починається з ключового слова VAR, за яким йде послідовність оголошень змінних. Оголошення змінних відокремлюються один від одного крапкою з комою. В оголошенні через коми перераховуються імена змінних, потім слід символ «двокрапка» і їх тип.

П р и м і р

VAR

A, B, C: INTEGER;

D: REAL;

V: BOOLEN;

F: VECTOR;

Розділ опису процедур і функцій

У ньому розміщуються процедури і функції користувача (див. Гл. 9).

розділ операторів

Він починається з зарезервованого слова BEGIN і закінчується словом END, після якого повинна стояти крапка:

BEGIN

<Оператор;>

...

<Оператор>

END.

У розділі операторів виконуються дії над попередньо описаними змінними, константами, значеннями функцій. Оператори відокремлюються один від одного символом «крапка з комою». Допускається не ставити ";" перед END.

Нижче наводиться п р и м і р простої програми на мові Паскаль, призначеної для обчислення факторіала числа N (N!).

PROGRAM PRIM1 (INPUT, OUTPUT); {Заголовок програми}

VAR

Fact, X, N: INTEGER; {Розділ описів і визначень}

BEGIN {Початок розділу операторів}

READ (N);

Fact: = 1; X: = 0;

WHILE X <> N

DO BEGIN

X: = X + 1;

Fact: = Fact * X;

END;

WRITELN ( 'N =', N, 'N! =', Fact)

END.  {Кінець програми}Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

МПС РОСІЇ 21 сторінка | МПС РОСІЇ 22 сторінка | МПС РОСІЇ 23 сторінка | МПС РОСІЇ 24 сторінка | МПС РОСІЇ 25 сторінка | Козлов Г. В., Смоляков В. Н. | Основні етапи вирішення завдань на ЕОМ | Мови програмування | Перераховуються тип | Арифметичні вирази і операції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати