На головну

Завдання по темі лекції

  1. I. Аналіз завдання
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  3. III. Виконання завдання
  4. Інструмент контрольно ЗАВДАННЯ для самоперевірки
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. XI. Проаналізуйте психокорекційні можливості наступного психотехнического завдання '.
  7. Аналітичний спосіб завдання виробничої функції

Завдання 1.Встановіть відповідність.

 1. Функції класного керівника  А. Веде журнал, «особисті справи» школярів, організовує творчі справи в класі, співпрацює з дитячими громадськими організаціями, веде роботу з «важкими дітьми». Привертає батьків для позанавчальної діяльності класу, проводить батьківські збори.
 2. Обов'язки класного керівника  Б. Присутній на будь-яких уроках, заходах, що проводяться вчителями предметниками, залучає учнів за дезорганізацію до дисциплінарної відповідальності. Отримує інформацію про учнів від інших вчителів.
 3. Права класного керівника  В. Організовує діяльність класного колективу і окремих учнів. Організовує внеучебную діяльність, вивчає і коригує особистість школярів, веде роботу з батьками.

Завдання 2. Проаналізуйте посадову інструкцію класного керівника (дод. 3) і заповніть таблицю.

 Класний керівник
 повинен знати...  повинен вміти...  має право...  не має права...
       

Завдання 3. Порівняйте різні форми взаємодії сім'ї і школи з точки зору їх педагогічних можливостей. Заповніть таблицю.

 форми взаємодії  цілі  Загальна  Особливості
 Батьківський комітет      
 Батьківські збори    
 Класний керівник будинку в учня    
 батьківські лекторії    
 Психологічні тренінги для батьків і дітей    
 Тематичні семінари для батьків    

Завдання 4.Зустрітися з методикою організації і проведення класних батьківських зборів (дод. 4). Заповніть таблицю.

 Етапи підготовки батьківських зборів  зміст етапів
   

Завдання 5.Проаналізуйте матеріал про співпрацю класного керівника з батьками (дод. 12). Заповніть таблицю

 Основні напрямки роботи класного керівника з батьками  Форми роботи в рамках напрямків  Характеристика форм роботи
     

Питання для самоконтролю

1. Які функції класного керівника як організатора педагогічного процесу?

2. Які основні цілі та завдання роботи класного керівника?

3. Які основні види діяльності класного керівника?

4. Які основні функції класного керівника?

5. Що відноситься до традицій дитячого виховного колективу? Яка виховна функція традицій?


література

1. Виховна діяльність педагога: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. А. Колесникова, Н. М. Боритко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селіванова; під заг. ред. В. А. Сластенина, І. А. Колесникової. - М .: ВЦ «Академія», 2005. - 336 с.

2. Головньова, Е. В. Теорія і методика виховання: навч. посібник / Є. В. Головньова. - М .: Вища. шк., 2006. - 256 с.

3. Гриценко, Л. І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід: навч. посібник / Л. І. Гриценко. - М .: ВЦ «Академія», 2005. - 240 с.

4. Методика виховної роботи: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Єрьомкін і ін .; під ред. В. А. Сластенина. - М .: ВЦ «Академія», 2002. - 144 с.

5. Педагогіка: навч. посібник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Симоева, Т. А. Юзефавічус і ін .; під ред. Л. П. Крившенко. - М .: Проспект, 2009. - 428 с.

6. Стефановська, Т. А. Класний керівник: Функції та основні напрями діяльності: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т. А. Стефановская. - М., 2006. - 192 с.
Попередня   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

ББК Ч31я7 44 сторінка | ББК Ч31я7 45 сторінка | ББК Ч31я7 46 сторінка | ББК Ч31я7 47 сторінка | УДК 371.4 | принципи виховання | Сучасні концепції виховання | Основні напрямки виховання | Завдання по темі лекції | Завдання по темі лекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати