На головну

Поняття про синдром раннього дитячого аутизму і аутистических рисах особистості

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I. Особливості хірургії дитячого віку
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

під терміном аутизм розуміють «відрив від реальності, відхід у себе, відсутність або парадоксальність реакцій на зовнішні впливи, пасивність і сверхранимость в контактах із середовищем» (К.С. Лебединська).

Аутизм як симптом зустрічається при досить багатьох психічних розладах, але в деяких випадках він проявляється дуже рано (в перші роки і навіть місяці життя дитини), займає центральне, провідне місце в клінічній картині і надає важке негативний вплив на всі психічний розвиток дитини. У таких випадках говорять про синдром раннього дитячого аутизму (РДА), який вважають клінічної моделлю особливого - спотвореного - варіанти порушення психічного розвитку. При РДА окремі психічні функції розвиваються повільно, тоді як інші - патологічно прискорено. Так, нерідко розвиток Гнозис випереджає праксис (при нормальному психічному розвитку - навпаки), а іноді не за віком багатий словниковий запас поєднується з абсолютно нерозвиненою комунікативною функцією мови. У ряді випадків спостерігаються не всі необхідні для встановлення діагнозу РДА клінічні характеристики, хоча не виникає сумнівів, що корекція повинна спиратися на методи, прийняті в роботі з аутичними дітьми; в такій ситуації нерідко говорять про аутистических рисах особистості. За критеріями, прийнятим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), при артистичному розладі особистості відзначаються: якісні порушення в сфері соціальної взаємодії; якісні порушення здатності до спілкування; обмежені повторювані і стереотипні моделі поведінки інтересів і видів діяльності. Аутизм зустрічається частіше, ніж ізольовані глухота і сліпота разом узяті, однак статистичні дані про його поширеності неоднозначні, на що є свої причини: 1) недостатня визначеність діагностичних критеріїв, їх якісний характер; 2) відмінності в оцінці вікових меж синдрому (в Росії - не старше 15 років, у країнах Західної Європи США і Японії - без вікових обмежень); 3) розрізни в розумінні причин РДА, механізмів його розвитку, самої сутності аутизму. Найчастіше в останні роки в вітчизняного та зарубіжній літературі називають цифру в 15-20 випадків на 10 тис. Новонароджених, причому у хлопчиків аутизм зустрічається в 4-4,5 рази частіше, ніж у дівчаток. Відзначається також, що частота аутизму з плином часу має явну тенденцію до зростання і не залежить від національного, расового, географічного та багатьох інших факторів, що підкреслює не локальна, а загальнолюдський характер цього важкого психічного розладу.

5.2Прічіни аутизму

Причини аутизму недостатньо ясні. Общепризнанна велика роль генетичних факторів в етіології РДА, і зараз практично всі відомі дослідники біологічних основ аутизму згодні, що, принаймні, велика частина випадків РДА спадково обумовлена. Механізм успадкування не ясний, але він свідомо не моногенний, т. Е. Розвиток РДА залежить не від одного гена, а від групи генів. Найбільш вірогідним вважається так званий мультифакторіальний механізм. Це означає, що генний комплекс забезпечує передачу не самої патології, а схильності до її розвитку і реалізується лише при наявності неспецифічного манифестного (провокуючого) фактора, який може бути як екзогенних (зовнішніх - травма, інфекція, інтоксикація, психотравма і т.д.) , так і ендогенних (віковий криз, конституціональні особливості та ін.). Така точка зору дуже приваблива вже тим, що краще за інших дозволяє пояснити велике клінічне різноманіття синдрому РДА, особливо якщо прийняти гіпотезу В.П.Ефроімсона, що реалізація мультифакторіальних комплексу можлива при наявності хоча б одного патологічного гена, а не всього комплексу або певної його частини . Ця ж гіпотеза дозволяє також пояснити, чому популяція осіб з аутизмом кількісно зростає, хоч і не самовідтворюється. Тонкі генетичні механізми успадкування РДА вивчені дуже слабо. Органічне ураження ЦНС розглядається в зв'язку з етіологією аутизму більш 50 років. Як показує досвід, у більшості дітей з діагнозом РДА при уважному дослідженні виявляються ознаки органічного ураження ЦНС, проте їх походження і кваліфікація встановлюються складно. Спроби зв'язати РДА з певною локалізацією ураження були, але для того, щоб робити певні висновки, накопиченого матеріалу поки недостатньо. психогенний фактор розглядається в США і Західній Європі в рамках психоаналітичного підходу. У вітчизняній літературі є вказівки на те, що психогенний аутизм можливий, але чітких характеристик цих форм немає. За нашими уявленнями, психогенний фактор може: а) бути маніфестним для будь-яких форм РДА; б) робити внесок у формування теоретичних утворень РДА (невротичні розлади у зв'язку з переживанням своєї неспроможності) при достатньому рівні інтелекту і самосвідомості; в) служити причиною вторинної аутизации при сенсорних дефектах і інших варіантах дериваційного психічного розвитку.

5.3Клініко-психолого-педагогічна характеристика

Клініко-психолого-педагогічна картина аутистических розладів особистості складна, різноманітна і незвичайна в порівнянні з іншими порушеннями психічного розвитку. Основними ознаками синдрому РДА, згідно Л. Каннера, є тріада симптомів: 1) аутизм з аутистическими переживаннями; 2) стереотипне, одноманітне поведінку з елементами одержимості; 3) своєрідні порушення мовного розвитку. аутизм проявляється найбільш яскраво в віці 3-5 років, і в числі найбільш характерних проявів в ранньому віці можна назвати наступні: аутична дитина не фіксує погляд, особливо на обличчі, деталях особи іншої людини, не виносить прямого зорового контакту «очі в очі»; перша посмішка хоча і з'являється вчасно, але не адресується комусь конкретно, чи не провокується сміхом, радістю, іншими афективними реакціями інших людей; до оточуючих аутична дитина відноситься індиферентно: на руки не проситься, часто віддаючи перевагу перебувати в ліжечку, в манежі, в колясці і т.п., на руках не пристосовується, не вибирає зручної пози, залишається напруженим; позу готовності не проявляє або проявляє її дуже мляво; в той же час іноді легко йде на руки до всіх; своїх близьких аутична дитина дізнається, але при цьому досить насиченою і тривалої емоційної реакції не проявляє; до ласки дитина з аутизмом відноситься незвично: іноді байдуже (терпить її) або навіть неприязно, але навіть якщо відчуває приємні відчуття і переживання, то швидко насичується; ставлення до моментів дискомфорту (наприклад, порушень режиму харчування) парадоксальне: аутична дитина або взагалі їх не переносить, або байдужий до них; потреби в контактах з іншими людьми (навіть близькими) також парадоксальні: в одних випадках дитина не відчуває такої потреби або швидко насичується, прагне уникати контактів; в більш важких випадках до контакту (особливо до тактильному) відноситься байдуже, мляво. Для поведінки аутичного дитини вельми характерний феномен тотожності, виявляється в прагненні до збереження звичного сталості, у протидії будь-яким змінам в навколишньому. Зовні ці реакції на зміни можуть проявлятися в неспокої, страхах, агресії і самоагресії, гіперактивності, розладах уваги, розосередження. Феномен тотожності також виявляє себе в різноманітних, що відрізняються великою стійкістю стереотипів: багаторазовому повторенні одних і тих же рухів і дій - від найпростіших (розгойдування, поштовхи руками) до складних ритуалів; прагненні до жорсткого сталості в побутові звички (їжа, посуд, одяг, прогулянки, книги, музичні твори і т.д.); повторенні одних і тих же звуків, слів; ритмічному постукуванні по навколишніх предметів (кубиком по столу і т.п.), обнюхивании і облизування іноді абсолютно невідповідних для цього предметів і т. п.

Стереотипність проявляється і в грі: дуже типово одноманітне, безглузде повторення одних і тих же дій (дитина крутить пляшку з-під мінеральної води, перебирає між пальцями мотузочку і т. П.). Іграшки якщо і використовуються, то не за призначенням. Діти з аутизмом люблять переливати воду, грати з сипучими матеріалами, але, граючи в пісочниці, аутична дитина не ліпить паски, а просто пересипає пісок.

Нерівномірність розвитку при аутизмі чітко проявляється в особливостях моторики. ДДОРОЗІ аутичних дітей незграбні, вигадливі, несумірні за силою і амплітудою. Нерідко окремі складні рухи дитина виконує успішніше, ніж більш легкі, іноді тонка моторика розвивається в окремих своїх проявах раніше, ніж загальна, а рух, вільно, точно і легко здійснюється в спонтанної активності, виявляється важко виконуваним в довільній діяльності.

Дуже рано з'являються страхи, які можуть бути дифузними, неконкретними, на рівні загальної тривоги і занепокоєння, і диференційованими, коли дитина боїться певних предметів і явищ, причому перелік об'єктів страху воістину нескінченний: парасолі, шум електроприладів, м'які іграшки, собаки, все біле, машини, підземні переходи і ін.

Страхи різні за своєю природою. В одних випадках причина страху - підвищена чутливість до звукових, світлових і інших сенсорним впливів: наприклад, звук, який не викликає у більшості людей неприємних відчуттів, для дитини з аутизмом може виявитися надмірно сильним, стати джерелом дискомфорту. В інших випадках об'єкт страху дійсно є джерелом певної небезпеки, але займає дуже велике місце в переживаннях дитини, небезпека як би переоцінюється. Такі страхи називають надцінними, і вони властиві всім дітям, але якщо при нормальному розвитку страх поступово зживається, займає відповідне реальності місце, то при аугізме повторні взаємодії з лякаючим об'єктом не тільки не пом'якшують, але і підсилюють страх, фіксують його, роблять стійким. І нарешті, страх теж може бути пов'язаний з реальним лякає подією (наприклад, в поліклініці зробили укол), але фіксується тільки якийсь його елемент (білий колір халата медсестри - «кривдниці»), який і стає предметом страху: дитина боїться всього білого . Спільною особливістю страхів при РДА незалежно від їх змісту і походження є їх сила, стійкість, труднопреодолімих.

Ще однією особливістю внутрішнього світу дітей з аутизмом є аутистические фантазії. Їх основні риси - відірваність від реальності, слабка, неповна і перекручена зв'язок з навколишнім. Ці відрізняються стійкістю фантазії як би заміщають реальні переживання і враження, нерідко відображають страхи дитини, його сверхпрістрастія і надцінні інтереси, є результатом усвідомлення дитиною в тій чи іншій мірі свою неспроможність, а іноді наслідком порушення сфери потягів і інстинктів. Наведені різними авторами особливості мовного розвитку аутичних дітей численні, але в основному збігаються. це: мутизм (Відсутність мовлення) значної частини дітей; ехолалії (Повторення слів, фраз, сказаних іншою особою), часто відставлені, т. Е. Відтворювані не негайно, а через деякий час; велика кількість слів-штампів і фраз-штампів, фонографічность ( «Попугайні») мови, що при часто хорошої пам'яті створює ілюзію розвиненою мови; відсутність звернення в мові, неспроможність в діалозі (хоча монологічне мовлення іноді розвинена добре); автономність мови; пізню появу в мові особових займенників (особливо «Я») і їх неправильне вживання (про себе - «він» або «ти», про інших іноді «я»); порушення семантики (Метафоричне заміщення, розширення або надмірне - до буквальності - звуження тлумачень значень слів), неологізми; порушення граматичної будови мови; порушення звуковимови; порушення просодических компонентів мови. Всі ці знаки відхилень в мовленнєвому розвитку можуть зустрічатися і при інших видах патології, однак при РДА більшість з них має певні характерні особливості. Крім того, вони, як правило, обумовлені недорозвиненням комунікативної функції мови, що накладає вельми характерний відбиток. Великий інтерес представляє інтелектуальний розвиток дітей з аутизмом, головна особливість якого - нерівномірність, парціальний розвитку. Слід зазначити особливий характер цієї парциальности: справляючись із завданнями абстрактного характеру, дитина з працею виконує таке ж по складності завдання з конкретним насиченням: 2 + З =? вирішується легше, ніж завдання: «У тебе було два яблука, мама дала ще три, скільки стало?» Крім цього, за даними зарубіжних і вітчизняних авторів, від 2/3 до 3/4 дітей з аутизмом страждають тим чи іншим ступенем інтелектуальної недостатності . У багатьох зарубіжних концепціях саме порушення когнітивного розвитку вважаються центральними в патогенезі аутизму, і навіть іноді можна почути думку, що РДА слід розглядати як своєрідний варіант інтелектуальних розладів. Не можна погодитися з ототожненням РДА та інтелектуального недорозвинення. Це випливає вже з того, що ряд осіб з верифікованим в ранньому дитинстві діагнозом РДА успішно закінчують масові школи, вступають до вузів і досить високо піднімаються в життя сходами соціальної ієрархії, хоча в дитинстві їх інтелектуальна неспроможність вважалася очевидною і доведеною. Можна навести ряд прикладів: Т. Грандін (США) - професор біології в університеті Північного Колорадо, д. Вільямс (Австралія) - письменник, І. Юханссон (Швеція) - громадський діяч. Такі випадки, однак, нечасті. У них ми бачимо ситуацію, коли аутистическая отгороженнсть дитини від навколишнього, аутистический бар'єр позбавляли розвивається психіку необхідного припливу сенсорної, афективної, когнітивної інформації. Формувалася клінічна картина, однією з найбільш яскравих рис якої виявлялася виражена інтелектуальна недостатність.

Правильна і своєчасна корекція аутизму стає в цьому випадку умовою інтелектуального прогресу. У ряді випадків зустрічаються аутистические риси поведінки у дітей з важкими інтелектуальними порушеннями (ідіотія, імбецильність). Типовіший інший варіант: крім аутистических порушень у дитини є органічне ураження головного мозку і зумовлена ??ним інтелектуальна недостатність, найчастіше помірна або важка. Робота з такою дитиною виключно складна, оскільки обидві складові складного порушення (аутизм і інтелектуальне недорозвинення) посилюють тяжкість проявів один одного, істотно ускладнюючи корекційна втручання.

Застосування класичних методик олигофренопедагогики виявляється неуспішним через виражених аутистических особливостей особистості, а засновані на тонізації емоційної сфери способи допомоги аутичним дітям не зустрічають достатнього рівня можливостей осмислення одержуваної інформації, в першу чергу емоційною. У будь-якому випадку слід ставитися до оцінки інтелектуальних можливостей дитини з аутизмом дуже обережно, що пов'язано з ще однією особливістю - нерівномірністю розвитку окремих інтелектуальних функцій.

Так, відмінні обчислювальні здатності (дитина легко складає, віднімає, множить, ділить) поєднуються з нездатністю зрозуміти сенс простий завдання, або, маючи гарну орентіровкой в ??просторі, дитина не в змозі правильно розподілити при листі текст на аркуші паперу. У клініко-психологічної структурі РДА багато залишається неясним. Чи не виявлено первинний, біологічний за своєю природою дефект.

Найрізноманітніші точки зору висловлюються про те, що таке основний дефект: дезорганізованность сприйняття, порушення співвідношення процесів сну і неспання, когнітивні й мовні проблеми, поєднання низького психічного тонусу і особливої ??сенсорної та емоційної гіперестезії (підвищеної чутливості). В даний час жодна з цих точок зору не може бути прийнята безумовно, але найцікавіша і обгрунтована остання, що належить В.В.Лебединский і О.С. Микільської. На ній слід зупинитися трохи докладніше. Низький психічний тонус означає, що взаємодія з навколишнім світом обмежена пересиченням, яке наступає настільки швидко, що аутист як би вихоплює з навколишнього окремі: не зв'язані між собою фрагменти; формування безперервної, цілісної картини навколишнього світу стає утрудненим, а часто і неможливим. Такий розірваний, непоєднуване в ціле світ незрозумілий і труднооб'яснім, він легко стає джерелом страхів. У сенсорної сфері, як уже згадувалося, багато звичайних, легко переносяться більшістю впливу стають джерелами неприємних відчуттів і дискомфорту.

Також важче переносяться стають емоційно насичені явища і об'єкти, і в першу чергу людина, його обличчя, його погляд. У такій ситуації, коли навколишній незрозуміло і лякаюче, коли воно стає постійним джерелом неприємних сенсорних вражень і емоційного дискомфорту, аутистический бар'єр надійно захищає дитину практично від усіх труднощів: за образним висловом К. С. Лебединської, дитина забирається в аутизм, як равлик у мушлю , йому там набагато спокійніше і приємніше, але за аутістіческім бар'єром він одночасно виявляється позбавленим і такого необхідного для психічного розвитку потоку сенсорної, когнітивної, афективної інформації, і, якщо дитині вчасно і правильно не допомогти, він незалежно від потенціалу мовного та інтелектуального розвитку стає , як правило, важким психічним інвалідом. Дуже важливо відзначити, що аутизм - освіту вторинне і, отже, легше, ніж основний і первинний дефекти, піддається корекційним впливів. Аутизм можна в більшій чи меншій мірі компенсувати, іноді (дуже рідко) можна домогтися дуже високого рівня соціальної адаптації, але хоча б легкі, часто не виходять за рамки характерологических варіантів аутистические риси все-таки зберігаються.

 Попередня   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   Наступна

Педагогічна класифікація осіб з вадами слуху | Короткий екскурс в історію сурдопедагогіки | Спеціальна освіта слабочуючих | Спеціальна освіта глухих | Спеціальні технічні засоби для нечуючих | Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушеним слухом | Предмет і завдання тифлопедагогіки | З історії тифлопедагогіки | Причини і наслідки порушення зору і способи компенсації | Дошкільна освіта дітей з порушеним зором |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати