На головну

ІНТЕГРОВАНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ

  1. А) Первинне навчання
  2. А. С. МАКАРЕНКА. ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї І ШКОЛІ
  3. А. С. МАКАРЕНКА. ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї І ШКОЛІ
  4. алгоритмізованого навчання
  5. Аудитор як основний суб'єкт професійної діяльності в сфері аудиту. Навчання та атестація аудиторських кадрів в РФ
  6. Б) Навчання на робочому місці.
  7. блочне навчання

Інтеграційна теорія говорить про те, що виховання і навчання - це не тільки засвоєння корисних загальнолюдських знань, а й соціальний процес, який ґрунтується на прийнятті дитини з обмеженими можливостями суспільством і на прийнятті суспільства, з його системою соціальних орієнтирів і цінностей, дитиною.

Інтегроване виховання і навчання дітей дошкільного віку з відхиленнями у розвитку стало значущою проблемою педагогічної науки і практики у нас в країні в останнє десятиліття. Цей процес спочатку був ініційований батьками проблемних дітей. З їх точки зору, всі діти, без винятку, можуть навчатися в ситуації загальноосвітнього закладу, де для них мають бути створені спеціальні умови, що задовольняють їх вітальним і освітнім потребам.

З точки зору педагогічної науки, процес інтеграції позитивний ще й тому, що він орієнтує професіоналів на зміщення акцентів в корекційно-педагогічної роботи з дітьми. Об'єктом педагогічного впливу стає особистість дитини, а не те що у нього порушення.

На практиці ми спостерігаємо неоднозначну картину. В силу поширеності затримки психічного розвитку у дітей та ела-; Боста ранньої діагностики велика частина з них знаходиться в ситуації спонтанної інтеграції. Вона виражається в фізичному присутності дитини в групі нормально розвиваються однолітків, коли ні дитина, ні педагог не отримують ніякої професійної підтримки. У такому положенні стає неможливим


ної не тільки корекційна робота, а й весь виховний процес в цілому.

Багаторічні спостереження і дослідження проблем, пов'язаних з корекційної підтримкою дітей-дошкільнят з прикордонними формами відхилення в умовах загальноосвітніх закладів, дозволяють сформулювати деякі судження про особливості інтеграційного процесу.

Перше і основне - для успішної інтеграції дитини в суспільство необхідно налагодити механізм раннього виявлення наявних проблем дітей відхилень. Тільки виявляючи проблеми дитини і наявний у нього потенціал розвитку, можна визначити шляхи його психолого-педагогічної та медико-соціальної підтримки.

Друге - це наявність можливості вирішувати проблеми дитини варіативними способами. Обидві системи - і диференційованого, і інтегрованого навчання - мають право на рівноправне існування, як і ряд перехідних і проміжних форм.

Третє - перевагу того чи іншого виду навчання має базуватися на свідомому виборі конкретного установи, що враховує освітню концепцію установи, кваліфікацію персоналу, матеріальні умови і якість роботи установи.

Впроваджуючи інтегровані моделі в практику роботи дошкільних установ, потрібно пам'ятати, що наявність проблемних дітей в групі зміщує акценти з розвитку пізнавальної діяльності на особистісний розвиток дитини. Вихователі та педагоги, які працюють в такій групі, повинні бути готові до того, що їм буде потрібно формувати особистісно значущі навички як у проблемної дитини, так і у його нормально розвиваються однолітків. До таких навичок можуть бути віднесені: здібності дитини сприймати і оцінювати себе як особистість, вміння усвідомлювати і висловлювати власні почуття і бажання, навички співпраці, вміння приймати конструктивні рішення, співпереживати і со-радіти, відчувати почуття спільності з групою, дотримуватися правил безконфліктного поведінки і виховувати вміння йти на компроміс.

При цьому кількість дітей не може перевищувати 10 в молодшій групі і 15 в старшій і підготовчій групі. У такій групі поряд з вихователями повинні працювати педагог-дефектолог, вчитель-логопед і дитячий психолог.

Але головне полягає в тому, що весь педагогічний колектив повинен володіти методами корекційно-педагогічного впливу і психологічного центрування на дитину. Тільки при такому підході дитина буде відчувати себе значущим суб'єктом, який здатний розвивати і реалізовувати свої здібності і можливості.

В інтеграційному процесі добре зарекомендували себе дошкільні установи комбінованого типу. У них є як профільні дошкільні групи - діагностичні, коррекци-ційні, - так і змішані, в яких виховуються та діти з різними відхиленнями у розвитку, в тому числі і дошкільнята з ЗПР. Оскільки дітей з цим відхиленням відносно багато в дитячій популяції, такі групи легко комплектуються. Але дітей з затримкою розвитку в них повинно бути не більше чверті від складу групи. Їх присутність в групі активізує всю коррек-ционно-розвиваючу роботу в цілому. А для дітей з ЗПР значущим виявляється приклад однолітків, який для них при правильно організованій педагогічній роботі є орієнтиром і еталоном для наслідування.

Родичі дітей, які відвідують інтегровану групу, є повноправними членами педагогічного колективу і приймають на себе всю повноту відповідальності за успішність корекційно-педагогічного виховання.

Теорія і практика інтегрованих дошкільних груп і установ для дітей з ЗПР потребує подальшої розробки як в психолого-педагогічному, так і в організаційно-методичному аспекті.

Питання і практичні завдання

1. Дайте психолого-педагогічне визначення затримки психічного розвитку (ЗПР).

2. Розкрийте структурно-функціональну модель виникнення та розвитку ЗПР у дітей.

3. Назвіть основні етапи розвитку допомоги дітям із затримкою психічного розвитку.

4. Розкрийте етіопатогенетичну класифікацію затримки психічного розвитку К. С. Лебединської.

5. Обгрунтуйте взаємозв'язок біологічних і соціальних факторів у виникненні ЗПР.

6. Назвіть основні ознаки, значимі для диференціальної діагностики затримки психічного розвитку і розумової відсталості у дітей-дошкільників.

7. Назвіть основні лінії розвитку дитини раннього віку.

8. Назвіть показання для зарахування дитини в спеціальну групу для дітей з ЗПР.

9. Перерахуйте протипоказання для зарахування дитини в групу для дітей з ЗПР.

10. Назвіть і охарактеризуйте заняття, які проводяться вихователем спеціалізованого дошкільного закладу для дітей з ЗПР.

11. Охарактеризуйте види діяльності педагога-дефектолога в групі дошкільного навчального закладу компенсуючого виду.


12. Розкрийте зміст групових та індивідуальних форм роботи з батьками дітей-дошкільнят з ЗПР.

13. Обґрунтуйте необхідність поєднання інтегрованої і диференційованої моделей виховання і навчання дошкільнят з ЗПР.

література

1. Актуальні проблеми діагностики затримки психічного розвитку дітей / Під ред. К. С. Лебединської. - М., 1982.

2. Виготський Л. С. Лекції по психології. - СПб., 1999..

3. Готуємося до школи. Програмно-методичне оснащення корекційно-но-розвиваючого виховання і навчання дошкільнят з ЗПР. - М., 1998..

4. Екжанова Е. А. Формування образотворчої діяльності у дітей з ЗПР шестирічного віку // Дефектологія. - 1989: - № 4.

5. Екжанова Е. А. Діагностико-прогностичний скринінг на початкових етапах навчання. - М., 2000..

у 6. Концепція спеціального навчання і виховання дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку // Дефектологія. - 1998. - № 2.

7. Лубовский В. І. Основні проблеми ранньої діагностики та ранньої корекції порушень розвитку // Дефектологія. - 1994. - № 1.

8. Марковська І. Ф. Затримка психічного розвитку у дітей. Клінічна і нейро- психологічна діагностика. - М., 1993.

9. Марковська І. Ф., Екжанова Е. А. Развітіётонкой ручної моторики у дітей з ЗПР // Дефектологія. - 1988. - № 4.

10. Мастюкова ЕМ. Лікувальна педагогіка. - М., 1997..

11. Організація навчання та виховання дітей з затримкою психічного розвитку. Збірник документів, що регламентують роботу з навчання і виховання дітей з ЗПР дошкільного та шкільного віку. - М., 1993.

12. Разєнкова Ю. А. Шляхи корекційної роботи з дітьми першого року життя в умовах Будинку дитини // Дефектологія. - 1998. - № 2.

13. Слепович ЄС. Ігрова діяльність дошкільників із ЗПР. - М., 1990.

14. Стрекалова Т. А. Особливості наглядцо-образного мислення старших дошкільників із ЗПР // Дефектологія. - 1987. - № 1.

15. Типова програма корекційного навчання дітей з затримкою психічного розвитку в підготовчій групі дитячого садка. - М., 1989.

16. Ульенкова У. В. Шестирічні діти із затримкою психічного розвитку. - М., 1990.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Пізнавальний розвиток. | Розвиток мовлення. | Інтелекту (розумово відсталих) | ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДХИЛЕНЬ ПРИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ | ЕТАПИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ | ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ | РОЗВИТКУ | З НЕЮ СТАНІВ | ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ | ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати