Головна

UNIT 8 IMPERATIVE SENTENCES наказові речення

  1. A) Складіть пропозиції, використовуючи наведені словосполучення.
  2. A. 5. Translate the sentences
  3. A. Complete the sentences according to the information in the text.
  4. A. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in the box.
  5. A. Complete the sentences with the correct word. Use each word once only.
  6. A. Complete these sentences so that they refer to other people.
  7. And write your own sentences with the same word-combinations,

Наказові пропозиції (Imperative Mood) висловлюють накази і прохання. Для вираження накази і прохання вживається 1 форма дієслова, що збігається з інфінітивом і теперішнім часом:

Close the door! Зачиніть двері!

Please give me your pen. Дайте мені вашу ручку, будь ласка.

Негативна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова do і негативної частки not

(Скорочена форма do not) або never:

Do not go home! Не йдіть додому!

Do not be late! Не запізнюйтесь!

Tell him not to go home. Скажіть йому, щоб він не ходив додому.

Try not to be late. Постарайтеся не спізнюватися.

Never remember that. Ніколи не згадуйте про це.

При вираженні прохання в реченні вживаються слова please або will you?

Come in, please. Заходьте будь ласка.

Help me with my English, will you? Допоможіть мені з англійською мовою, будь ласка.

Для посилення прохання перед ствердною формою ставиться дієслово do:

Do come and help me! Будь ласка, прийди і допоможи мені!

Для 1-го і 3-го особи в наказовому способі вживається аналітична форма let - 1 форма дієслова (інфінітив без частки to):

Let me go home. Дозвольте мені піти додому.

Let us (let's) go home. Давайте підемо додому.

Let her go home. Нехай вона йде додому.

Let him go home. Нехай він іде додому.

Let them go home. Нехай вони йдуть додому.

Негативна форма утворюється за допомогою заперечної частки not або do not:

Do not let him do that! Не дозволяйте йому робити це!

Let us not do that. Давайте не будемо робити цього.

 Попередня   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

Neither | ЗАВДАННЯ | A) another b) other c) the other d) others e) the others | Невизначений займенник Оne | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ | C) слово-замінник | слід | ЗАВДАННЯ | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ | НЕ перекладається |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати